Комунальний заклад освти " Неповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Звіт директора

ЗВІТ керівника у 2020 році відбудеться 31.07.2020р 0 10:00 на Web-конференції (зальні збори трудового колективу) та буде викладено на сайт.

 

З технічних причин звіт керівника у 2020 році  у вигляді Web-конференції перенесено на 03.08.2020 р. о 12:00. Приносимо вибачення за незручності.

 

 
Комунальний заклад освіти 
«Неповна середня загальноосвітня школа №127» 
Дніпровської міської ради
 

 

Комунальний заклад освіти

«Неповна середня загальноосвітня школа №127»

Дніпровської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОЗВИТКУ

комунального закладу освіти

«Неповна середня загальноосвітня школа №127»

Дніпровської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро

2020 р.

 

Упродовж двох навчальних років робота закладу освіти була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, концепції і стратегії національно-патріотичного виховання, реалізацію державних, регіональних та районних програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту.

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

 

Загальна інформація про школу

 

Рік заснування

1961 рік

Контингент учнів

У 2019/2020 навчального року у 12 класах навчається 319 учнів, з них у 1 – 4 класах – 145 учнів, 5 – 9 класах – 174 учні, середня наповнюваність складала 26,6 чол.  Випускників 9 класу на кінець 2019/2020 навчального року – 38 учнів.

Мова навчання

Українська мова

Допрофільне навчання

Освітній процес здійснювався з поглибленим вивченням окремих предметів

Педагогічний колектив

 Педагогічний колектив нараховує 20 педагогів, з них 15 мають повну вищу освіту, 1 – бакалавр, 4 – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 8 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 2 вчителі, ІІ кваліфікаційну категорію – 2 вчителі, категорію „спеціаліст” – 8 вчителів.

Забезпечення харчуванням

 Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2019/2020 навчального року  було  забезпечено 145 учнів початкових класів та 71 дитина пільгових категорій – 22,6% від загальної кількості учнів школи. За рахунок батьківської плати харчується 91 учень.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Впровадження компетентнісних та особистісно орієнтованих підходів в рамках реалізації освітньої стратегії соціалізації особистості». Учителі школи беруть активну участь  у районних конкурсах, онлайн-конференціях та вебінарах, засіданнях методичних об’єднань, районних семінарах, у проведенні семінарів-практикумів.

     В рамках відпрацювання проблемної теми школи педагогічний колектив  постійно працює над удосконаленням фахової майстерності при підготовці до інтерактивних засідань педагогічних рад,  відпрацьовуючи систему роботи по здійсненню індивідуального підходу до особистості дитини на кожному уроці з урахуванням вікових категорій для підвищення рівня якості освіти, відповідності форм і методів викладання європейським стандартам та концепції нової української школи, удосконалення самостійних методів навчання учнів (педагогічні ради «Способи та методи творчої реалізації в умовах змін освітнього середовища закладу», «Педагогічна компетентність учителя. Компетентнісно-орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетентностей», «Стан модернізації освітнього середовища навчального закладу у зв’язку з оновленням змісту освіти», «Компетентності особистості в умовах інноваційних освітніх змін», «Система педагогічних впливів як вектор соціального становлення сучасної людини», «Концептуальні засади проектних технологій – інтегральний показник розвитку особистості» та ін.;

.   Практичні семінари: «Творчий духовно-моральний клімат стосунків у класних колективах»; «Психологічний захист як зворотня реакція учня на стресову ситуацію. Допомога дитині у подоланні стресу»). Систематично здійснюються моніторингові дослідження якості освіти індивідуальних особливостей учнів, процесів адаптації учнів при переході від початкової до середньої школи.

Гурткова робота

 

 

У школі станом на 02.01.2020 р. 5 гуртків: декоративно – ужиткового напрямку: студія образотворчого мистецтва, бісероплетіння, спортивного напрямку: гурток спортивних  бальних танців, таекван-до, бокс.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів – 9 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас, спортивна зала, баскетбольний та футбольний майданчики, 1 комбінована майстерня, їдальня та медичний кабінет.

Бібліотечний фонд на кінець 2019-2020 навчального року налічує 4464 примірники навчальної літератури, 3347 примірників художньої та 179 - методичної літератури.

 

Протягом року із закладу освіти вибуло 26 учнів.  Плинність учнів становить 2 %. Прибуло за звітний період до закладу 29 учнів. Основна мета переходу: зміна місця проживання, зміна місця навчання. Результатом роботи закладу з дошкільнятами став той факт, що у 2019-2020 навчальному році  31 дитина стали учнями першого класу, а в минулому – 38 учнів. Охоплено навчанням 100 % учнів.

38 випускників 9 класу  2019-2020 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати, наведені в таблиці 1.

Рік

 

Всього випускників

Школи

ПТУ

Коледжі

Не працевлаштовано

2020

38

5

(13,15 %)

5 (13,15 %)

28

(73,68 %)

               -               

Таблиця 1. Працевлаштування випускників 9 класу у 2020 році

 

Кількість учнів, що вступають до коледжів, щорічно  зростає (рис.1, 2).

 

 

 

Рис.1. Аналіз працевлаштування випускників упродовж 2018-2019 років

 

 

Рис.2. Працевлаштування випускників у 2020 році

 

Педагогічний колектив плідно працює в напрямку надання якісної підготовки учнів до подальшого навчання в вищих закладах освіти І - ІІ рівня акредитації. На виконання проекту «Допрофільне навчання» заклад освіти заключив угоди про співпрацю з низкою навчальних закладів ІІ та ІІІ рівня акредитації, спільно з якими проводились упродовж 2 років пробні іспити, взаємовідвідування закладами освіти один одного, залучення фахівців та студентів закладів при проведенні спільних заходів в рамках виконання проекту «Скінди», передбаченого планом розвитку комунального закладу освіти «Неповна середня загальноосвітня школа №127» Дніпровської міської ради. До таких закладів належить:   

 • ДНЗ «Дніпровський державний коледж технологій та дизайну»
 • ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»
 • ДНЗ «Машинобудівний коледж Дніпровського національного

            університету імені Олеся Гончара»

 • ДВНЗ «Дніпровський індустріальний коледж»
 • ДНЗ «Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій»
 • ДНЗ «Дніпровський технолого-економічний фаховий коледж»
 • ДНЗ «Дніпровський технікум зварювання та електроніки імені Е.О.Патона»
 • НЗ «Вище професійне училище №17»
 • ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»
 • ДПТНЗ «Дніпровське вище професійне училище будівництва».

 

Результат співпраці з вищезазначеними закладами, зокрема, у 2020 році – 55,3 % випускників стали їх студентами (21 випускник з 38).

З 16.10.2018 року закладом освіти укладено угоду з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара про проведення практики здобувачів освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Таким чином, заклад освіти став базою практики для студентів педагогічних спеціальностей вищого навчального закладу.

Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державної програми розвитку і функціонування української мови.

Освітній процес здійснюється українською мовою, документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. 

 

Кадрове забезпечення

 

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

Упродовж  двох навчальних років школа була забезпечена штатними працівниками на 90%; за штатним розписом 20 штатних одиниць (адміністративні: 2 (директор – 1; заступник директора з навчально-виховної роботи – 1); молодший обслуговуючий персонал – 11, спеціалістів – 4,5, прирівнених до педагогічних – 2,5). Фактична кількість педагогічних працівників на кінець 2019-2020 року становить 20 фахівців.

Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.

Розподіл педагогічних працівників за фахом і кваліфікаційними категоріями:

Навчальний предмет

Усього вчителів

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання

Нагороди

Спец.

І

ІІ

вища

Старший вчитель

Вчитель-методист

Вчителі початкових класів

6

3

1

 

2

1

1

2

Вихователі ГПД

1

 

 

 

1

 

 

 

Українська мова та література

1

 

 

 

1

 

1

2

Зарубіжна література

1

1

 

 

 

 

 

 

Математика

1

 

 

 

1

1

 

1

Фізика

1

 

 

 

1

1

 

1

Інформатика

1

1

 

 

 

 

 

 

Хімія

1

 

 

 

1

 

 

 

Біологія

1

 

 

1

 

 

 

 

Географія

1

1

 

 

 

 

 

 

Історія, правознавство

1

1

 

 

 

 

 

 

Англійська мова

2

 

1

 

1

1

 

1

Фізична культура, основи здоров’я

2

2

 

 

 

 

 

 

Образотворче мистецтво, художня культура

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників закладу

 

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи та планом розвитку закладу освіти. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

 

 

Рис. 4. Стаж роботи педагогічних працівників закладу

Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

 

 

Рис. 5. Рівень педагогічної майстерності вчителів закладу

 

Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи  та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

 • вивчати професійні якості вчителя;
 • враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:
 • неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;
 • максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;
 • створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

 

Звіт про атестацію вчителів у 2018-2019 н.р.:

 

Категорія, звання

Встановлено

Відповідність

Всього

Вища

1

0

1

І

1

0

1

ІІ

1

0

1

Спеціаліст

0

1

1

Учитель-методист

0

0

0

Старший учитель

0

0

0

 

Звіт про атестацію вчителів у 2019-2020 н.р.:

 

Категорія, звання

Встановлено

Відповідність

Всього

Вища

0

1

1

І

0

0

0

ІІ

0

0

0

Спеціаліст

0

0

0

Учитель-методист

0

0

0

Старший учитель

0

0

0

 

Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи. Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.

 

 

Рис.6. Зміцнення та оновлення педагогічного складу закладу

 

 

Рис.7. Аналіз кваліфікації педагогів упродовж 2 років

 

Рис. 8. Рівень майстерності педагогів на кінець 2019-2020 н.р.

 

 

Рис. 9. Звання педагогів на кінець 2019-2020 н.р.

 

Методична робота  

 

Упродовж двох навчальних років педагогічний колектив закладу освіти працював над методичною проблемою: «Формування ключових компетентностей учнів в умовах формування нової української школи».    Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в одне системне ціле всі підрозділи методичної структури школи.

За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначеній цілі. Школа має альтернативу художньо-естетичного спрямування. Розвиток  творчих здібностей учнів здійснюється шляхом реалізації напряму - декоративно-ужиткове мистецтво  (образотворче мистецтво, бісероплетіння).

Усвідомлення необхідності вільного володіння ІКТ усіма учасниками освітнього процесу спонукає до розширення освітніх послуг, впровадження заходів, які сприяли розвитку цього напряму.

Упродовж двох років педагогічний колектив закладу працював над науково-методичною темою «Інтерактивні технології як засіб підвищення ефективності освітнього процесу». З цією метою проведено низку засідань  педагогічної ради, кожне з яких було здійснено у форматі інтерактивної ділової гри. Педагоги закладу мали можливість та випробовували всі новітні педагогічні технології, ставлячи себе на місце учнів - здобувачів освіти.

На реалізацію поставленої мети під час засідань педагогічної ради створено умови для навчання вчителів школи: вивчаються передові освітні технології, зокрема - поширення міжнародного освітнього досвіду через інтерактивні засідання педагогічної ради закладу: візуальні засоби навчання як засіб формування ключових компетентностей (інфографіка, ментальні карти, буктрейлер, соціальні сервіси), онлайн-лабораторія: створення компетентнісно-орієнтованих завдань та їх практичне втілення, міжнародний досвід застосування методу «шести капелюхів» Едварда де Боно,  наочні засоби як засіб формування ключових компетентностей (міжнародний досвід впровадження інтелект-карт Т.Бьюзена, метод скрайбінгу К.Робінсона («Новий погляд на систему освіти»), технологія перевернутого навчання Дж.Бергмана, А.Семса, міжнародний досвід в інклюзивній освіті (сторітелінг, джигсоу, кубування, рафт, «щоденні 5», лепбук, методи ейдетики).

 

     

Рис. 10. Робота творчих груп вчителів під час інтерактивних засідань педагогічної ради

 

По завершенню кожного засідання методичної та педагогічної ради закладу методичний кейс вчителя збагачувався друкованими методичними матеріалами та наробками, які згодом втілювалися педагогами під час проведення уроків та різноманітних заходів типу «Скінди».

Упродовж ІІ семестру 2019-2020 навчального року здійснено навчання вчителів дистанційним технологіям, зокрема навчання ресурсам Microsoft Office Forms 365, Microsoft Office Skype for Business, Discord, Google Classroom, Naurok.com.ua  шляхом проведення низки навчально-практичних вебінарів адміністрацією закладу, а також участі закладу у вебінарах, які проводились директором ліцею інформаційних технологій м. Дніпра С.Б. Григор’євим. У 2020 році запроваджено взаємонавчання творчими групами педагогів дистанційним технологіям за рахунок проведення майстер-класів у Discord педагогами закладу. У ІІ семестрі 2019-2020 р. залучення вчителів та активна робота у новій програмі Discord становила 84,21 %. Поширення інноваційних педагогічних технологій здійснювалася зокрема через творчі групи, педагогічні ради, навчально-практичні вебінари.

 

    

Рис. 11. Засідання творчої групи вчителів, присвячене вивченню можливостей програми Discord

 

Як результат такої роботи створено внутрішню базу інформаційних ресурсів, впроваджуються навчальні програми з ІКТ-підтримкою.

У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас, де встановлено 14 комп’ютерів. У 2019 році кабінет інформатики та бібліотеку під’єднано до мережі Internet. Усього в закладі 23 комп’ютери. Встановлені комп’ютери у початкових класах,  адміністрації школи, практичного психолога, педагога-організатора. У школі 6 принтерів, два ксерокси, три мультимедійних проектори, одна інтерактивна дошка. Адміністрація закладу вільно володіє навичками з ІКТ. З метою оптимізації адміністративної роботи дирекцією застосовується спільна робота з документами.

На сайті закладу представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, діяльність соціально-психологічної служби, сторінка з історії школи, шкільне життя тощо. Сайт оновлюється секретарем-друкаркою закладу Биковець І.В.

Працюючи над методичною проблемою, педагогічний колектив досяг певних результатів: вчителі школи відчули особистісну потребу та психологічну готовність для підвищення професійної компетентності та впровадження у освітній процес інтерактивних технологій. Активна участь та запровадження інтерактивних інноваційних технологій педагогами в освітньому процесі у 2019-2020 навчальному році становила 78,94 % педагогів.  

В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання та творчі групи вчителів.

З метою ознайомлення педагогів із системою і досвідом роботи вчителів, класних керівників, вихователя груп продовженого дня були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи. Запроваджено в практику фотозвітування про результати проведених заходів.

Важливе значення в методичній роботі мало вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду. Заслуговує на увагу досвід роботи вчителя початкових класів – методиста Гезь О.І. по запровадженню і практичному втіленню програми «Інтелект України», вчителя української мови та літератури – методиста Гаркуші В.І. по запровадженню асистентської роботи учнів – здобувачів освіти, вчителя початкових класів – голови методичного об’єднання вчителів початкових класів Завгородньої Т.С. по впровадженню і практичному втіленню засобів та методів в рамках концепції Нової української школи.

Адміністрацією закладу та досвідченими вчителями постійно здійснювався супровід діяльності вчителів, а саме: надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних матеріалів, підтримка в апробації навчальної літератури, оновлення електронних банків даних про здійснення інноваційної діяльності вчителями. Заслуговує уваги досвід роботи вчителя біології Ісаєва В.В. із системного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Велика увага приділяється роботі щодо своєчасного  проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації. Упродовж 2 останніх років 60 % педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації в ДАНО як очно, так і очно-дистанційно.

Під час атестації педагогів було вивчено досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, проведення співбесід, анкетування учнів, батьків, колег, відвідування відкритих уроків та виховних заходів. Загалом атестація педагогів проходила в діловій доброзичливій атмосфері.

Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій освітнього  процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду, участь у вебінарах та взаємонавчання у творчих групах.

Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. Вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду.

Діяла Школа молодого вчителя. З метою підвищення психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки молодих спеціалістів та малодосвідчених учителів у школі впроваджено систему наставництва над молодими вчителями,  розроблено та затверджено план роботи з ними на поточний навчальний рік.  Адміністрація закладу освіти та вчителі-наставники (Гаркуша В.І., Хлибова В.І., Петишко В.П.) згідно з графіком відвідували уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів (Драган Ю.М., Власенко О.А., Нікітіна В.Ю.), надавали методичну допомогу  в підготовці до уроків. Під час аналізу уроків молодим спеціалістам надано рекомендації щодо підвищення  методичного та фахового рівня. Результати викладання предметів були заслухані  на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради.

Завдяки роботі методичних об’єднань удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників. На своїх засіданнях члени методичних об’єднань  обговорювали науково-методичні питання, а також знайомилися з нормативно-правовими документами, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями тощо.

 

    З метою підвищення рівня роботи шкільного методичного кабінету перед педагогічним колективом було поставлено за мету зібрати матеріали творчих знахідок вчителів, зразки відкритих уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, публікації у фахових виданнях, розробити та скласти картотеку методичної літератури, розпочати створення відеотеки уроків та виховних заходів.

Важливим аспектом є наступність між початковою школою   і дошкільним навчальним закладом.  Для батьків майбутніх першокласників  розроблено пам’ятки, як допомогти дитині адаптуватися в перші дні в школі.  Упродовж 2 років проводились зустрічі адміністрації та вчителів з батьками майбутніх першокласників, підготовчі заняття з майбутніми першокласниками.  Всю роботу з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку було  спрямовано на збереження здоров’я, емоціонального благополуччя, розвиток індивідуальності кожної дитини.

Недоліками в організації методичної роботи є те, що вчителі мало займалися  науково-дослідницькою роботою. Не проводилася робота з розробки нових авторських навчальних програм. Не всі методичні об`єднання працювали однаково ефективно. Їх засідання не завжди повною мірою відповідали інтересам і потребам вчителів. На жаль, вчителі школи не  беруть участь у професійних конкурсах. 

Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли певних результатів у своїй діяльності. З 2019 року у освітній процес закладу освіти за рахунок годин варіативної складової робочого плану у 6-х та 7-х класах впроваджується авторська програма «Юні аквадизайнери» у співпраці з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара.

 

Навчальна діяльність учнів

 

У 2019/2020 навчальному році навчання завершили 314 учнів, середня наповнюваність класів 26,6 учнів, функціонувала 1 група продовженого дня. У 2018/2019 навчальному році сформовано один 1-й клас, де навчалось 38 учнів, в 2019/2020 навчальному році - один 1 клас, де навчався 31 учень.

Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку:

 •  в 1 класі – 35 хвилин;
 •  в 2-4-х  класах – 40 хвилин;
 •  в 5 – 9-х  класах – 45 хвилин,

 

перерви тривалістю 10, 15, 20 хвилин.

 

Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.

За результатами річного оцінювання упродовж 2-х років переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.

Учні 4 та 9 класу писали роботи з ДПА у 2018-2019 навчальному році.  Були проаналізовані результати річних оцінок та результати ДПА. Як видно з рис.13 та 14, результати державної підсумкової атестації та річного оцінювання практично не відрізняються, що свідчить про об’єктивність оцінювання педагогічним складом. Наказом Міністерства освіти і науки України № 463 від 30.03.2020 р. звільнено у 2019-2020 н.р. від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

 

Предмет

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

 

початковий

початковий

середній

середній

достатній

достатній

високий

високий

 

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

українська мова

0

0

0

0

6

20

5

16,7

15

50

12

40

9

30

13

43,3

математика

0

0

0

0

9

30

7

23,3

14

46,7

14

46,7

7

23,3

9

30

англійська мова

0

0

0

0

7

23,3

7

23,3

12

40

12

40

11

36,7

11

36,7

                                                 

 

Таблиця 2. Порівняльна характеристика результатів ДПА 9 класу

у 2018-2019 навчальному році

 

 

 

 

Рис. 13. Порівняльний аналіз результатів ДПА та річного оцінювання учнів 9 класу у 2018-2019 навчальному році

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

 

початковий

початковий

середній

середній

достатній

достатній

високий

високий

 

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

Кіл-ть

%

українська мова

0

0

0

0

6

21,4

2

7,1

15

53,6

16

57,1

7

25

10

35,7

математика

0

0

1

3,6

9

32,1

6

21,4

11

39,3

9

32,1

8

28,6

12

42,9

                                                 

 

Таблиця 3. Порівняльна характеристика результатів ДПА 9 класу

у 2018-2019 навчальному році

 

 

 

 

Рис. 14. Порівняльний аналіз результатів ДПА та річного оцінювання учнів 4 класу у 2018-2019 навчальному році

 

Учні нашої школи традиційно приймають участь в районних, шкільних предметних олімпіадах. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей було складено план роботи з обдарованими учнями.

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах, турнірах, як видно з рис.15.

 

 

Рис. 15. Порівняльний аналіз учнів-переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад упродовж 4-х років

 

З діаграми прослідковується тенденція до зменшення кількості ІІІ місць та зростання ІІ призових місць упродовж 4 навчальних років - рівень результативності здобувачів освіти закладу  за підсумками участі у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів зростає.

З метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови й традицій свого народу, підвищення загальної мовної культури, сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління  поваги до мови свого народу  учні школи брали участь в різнорівневих конкурсах, у міжнародному конкурсі імені Петра Яцика. За результатами проведення конкурсу та рішенням журі  учениця 4-А класу Добродомова Юлія  (вчитель Гезь О.І.) посіла  І місце та учениця 7-Б класу Дудник Єлизавета посіла І місце (вчитель Гаркуша В.І.).

З метою виявлення й підтримки інтелектуально та творчо обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи, створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, на виконання Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової  майстерності учні школи приймали участь в міських виставках, зокрема міській виставці-конкурсі «Україна вишивана», міській виставці дитячої творчості «Мій рідний край – моя Земля», літературно-мистецькому конкурсі «Собори наших душ». Грамотою Міського палацу дітей та юнацтва нагороджено Любицького Богдана за кращу творчу роботу на міській виставці дитячої творчості «Мій рідний край – моя Земля». Дипломом Департаменту гуманітарної політики нагороджено переможців міського літературно-мистецького конкурсу «Собори наших душ»: Беляєва Марка, Коваленка Максима, Слуцького Антона, Русінова Сергія, Геюка Максима, Любицького Богдана, Шевченка Дениса,  Бугайову Поліну.

Учні 7 класу Асхабов Мані і Магас Роман займались шкільними науковими дослідженнями з біології, прийняли участь в І Всеукраїнській науковій шкільній конференції, здійснили публікацію наукової статті «Флуктуюча асиметрія тополі білої як біоіндикатор урбосередовища». Результати дослідження опубліковані у збірнику наукових статей «Крок у науку» в 2017 р.

 

Участь школи в експериментальній роботі

 

Назва інновації, новацій

клас

З якого року впроваджується

П.І.Б. вчителів

Науково-педагогічний проект «Інтелект України»

3-А

2013

Гезь О.І.

       

       Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.

              З 2013 року розпочалася реалізація науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у закладі освіти.  На сьогодні у проекті задіяний  1 класний колектив. Спостерігається прискорений розвиток учнів, які навчаються за даним проектом. Протягом 2008–2016 років відбувалось експериментальне впровадження проекту на базі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, яке на засіданні Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи МОН України 01.11.2016 р. визнано успішним, а інноваційну діяльність за проектом – актуальною і затребуваною в суспільстві. Концепція реалізації проекту на базі навчальних закладів на 2017–2021 роки є логічним продовженням Концепції впровадження проекту протягом 2008–2016 років.

 

Виховна робота

Виховна робота в школі протягом   навчального року була спрямована на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; Концепції національно-патриотичного виховання дітей і молоді; Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Тема виховної роботи закладу:   «Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України».

Упродовж 2-х навчальних років відповідно до поставленої мети плану розвитку закладу освіти здійснювалося ефективне впровадження в едукаційний процес шкільних СКІНДів  (сучасних колективно-індивідуальних дійств,  рис.16, 17).

 

 

Рис. 16. Втілення проекту «СКІНД» упродовж 2-х років

   

   

Рис. 17. Фрагменти фотозвітів з заходів у форматі «СКІНД»

 

Також створювались сучасні умови організації освітнього процесу та толерантного середовища у школі, впроваджувалися в освітній процес інтегровані, квестові та комплексно-хвильові форми проведення занять. Зміст виховання реалізовувався у процесі навчально-виховної діяльності на уроках (педагогічний колектив) і в позакласній роботі (класні керівники, педагог-організатор), у взаємодії з батьками.

Основні напрямки виховної роботи закладу освіти у 2019-2020 н.р.:

- національно-патріотичне виховання підростаючого покоління;

- превентивне виховання;

- фізичне виховання;

- художньо-естетичне виховання в становленні особистості;

- еколого-натуралістичного виховання дітей та учнівської молоді;  

- професійна орієнтація та допрофільна підготовка.

В школі проходять уроки патріотизму, уроки мужності, акції, концерти, участь у конкурсах. 

Проводяться виховні заходи під час канікул (за окремим планом).

У навчальному закладі впроваджується просвітницько-профілактична програма «ШКОЛА І ПОЛІЦІЯ». Шкільний офіцер поліції Біловол Віталій Сергійович протягом навчального року проводив заняття з учнями 1-9 класів.

Велика увага приділяється роботі з дітьми пільгових категорій.

У грудні 2019 року була проведена декада до Всесвітнього дня інвалідів, в ході якої  проводились акції : «Чужої біди не буває»,  «Діти-дітям», благодійний ярмарок до Дня Святого Миколая.

Діти  пільгових категорій безкоштовно відвідують театральні вистави, отримують безкоштовне харчування в шкільній їдальні. Діти, які знаходяться під опікою, забезпечені шкільною та спортивною формою.

 КЗО «НСЗШ №127» підтримує зв'язок з УССД і ЦСССДМ, сектором  ювенальної превенції  Самарського  відділення поліції Дніпровського відділу в Дніпропетровській області.

        З метою профілактики правопорушень та злочинності, серед учнів школи проводить свою роботу Рада профілактики. Було проведено 5 засідань ради профілактики, одне сумісне засідання педагогічного колективу, представників УССД та поліції.  На внутрішкільному обліку знаходиться 7 учнів.

У школі постійно тримаються на контролі учні, що потребують педагогічної корекції. Систематично проводилась робота з профілактики шкідливих звичок та попередження скоєння правопорушень і злочинів.

 

Робота з батьками

 

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками освітнього процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів; 

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Як результат такої роботи – підписано Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу: педагогами, учнями та батьками.

Протягом навчальних років проводились  загальношкільні та  двічі на семестр класні батьківські збори.

На батьківських зборах розглядалися  питання:

- профілактики дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- впливу сім’ї на середовище дитини;

- організації навчального року;  проведення ДПА; 

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята, особливо слід відзначити співдружність батьків початкових класів з класними керівниками у проведенні спільних свят.

 

Соціальний захист

 

У 2019/2020 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»,  від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», Постанови Кабінету Міністрів від 27.01.2016 №36 «Про внесення змін до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з врахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» та ін.

Робота з  даного напрямку  проводилася відповідно до  річного плану роботи школи, плану виховної роботи в векторі організації соціального захисту дітей пільгових категорій.

 Постійно здійснювався контроль за відвідуванням занять дітей, які залишились без батьківського піклування та інших дітей із соціально незахищених категорій.

На кінець 2019/2020 навчального  року згідно якісно-кількісного складу до учнів пільгових категорій віднесено 115 учнів, як видно з таблиці 4.

 

 

№ з/п

Назва категорії

Кількість

Кількість сімей

 1.  

Діти, які перебувають під опікою

 • сироти;
 • позбавлені батьківського піклування.

7

2

5

6

2

4

2.

Діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім′ях та  інтернатних установах:

 • сироти;
 • позбавлені батьківського піклування.

 

1

0

1

 

1

0

1

3.

Діти - напівсироти

14

11

4.

Діти одиноких матерів

27

24

5.

Діти з малозабезпечених сімей

2

2

6.

Діти з багатодітних сімей                                             

52

23

7.

Діти з особливими потребами (інваліди,

які мають посвідчення, видане управлінням праці та соціального захисту)

9

9

8.

Діти, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС (які мають посвідчення категорії «Д»)

3

3

9.

Діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків

 

0

 

0

10.

Діти, батьки яких перебувають за кордоном з метою заробітку

0

0

11.

Діти, батьки яких загинули при  проведенні анти терористичної операції на Сході країни

0

0

12

Переселенці з Луганська та Донецька

0

0

 

Всього

115

 

 

Таблиця 4. Якісно-кількісний склад учнів пільгових категорій

на кінець 2019-2020 навчального року

Таким чином, діти, що потребують соціального захисту, складають 36% від загальної кількості учнів школи. Цей відстотковий показник здобувачів освіти у порівнянні з минулим навчальним роком збільшився на 5 % .

Безкоштовним харчуванням були забезпечені всі учні початкової школи, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування; діти з багатодітних сімей; діти-інваліди; діти, батьки яких брали участь у районі проведення АТО, ЧАЕС, діти з малозабезпечених сімей, а також учні, які відвідують групу продовженого дня (100% - 3 учні, 50% - 4 учні). Ці категорії учнів 100% забезпечені підручниками.

З метою соціальної підтримки та соціального супроводу дітей здійснювався соціально-педагогічний патронаж дітей, які потребують соціальної допомоги, надавались практичні рекомендації соціального напрямку батькам, опікунам; велась роз’яснювальна робота серед дітей з питань захисту їх прав, організовувались змістовне дозвілля під час відпочинку дітей у канікулярний період.

Діти, позбавлені батьківського піклування та діти-сироти мають «Єдиний квиток», щорічно забезпечуються шкільною або спортивною формами.

 

Бібліотечний фонд закладу та робота бібліотеки

 

Бібліотечний фонд на кінець 2019-2020 навчального року налічує 4464 примірники навчальної літератури, 3347 примірників художньої та 179 - методичної літератури (рис.18).

 

 

 

Рис. 18. Бібліотечний фонд закладу станом на 2020 рік

 

Упродовж трьох років до бібліотеки закладу освіти надійшла нова література - 1118 підручників для початкової та базової школи, 13 примірників художньої літератури та 179 примірників нової методичної літератури згідно концепції Нової української школи (рис.19).

 

Рис. 19. Надходження нової літератури до бібліотеки закладу упродовж трьох років

 

З метою реалізації проекту «Шкільна сучасна бібліотека», передбаченого планом розвитку закладу, здійснювалось поповнення інформаційно-ресурсної бази даних шкільної бібліотеки, створення з подальшим постійним оновленням електронного каталогу фонду шкільної бібліотеки, поповнення бази шкільної бібліотеки науково-педагогічною літературою зарубіжних авторів, аудіо-, відео продукцією, каталогами шкільного приладдя. У 2019 році здійснено підключення до інформаційної мережі Інтернет бібліотеки закладу за рахунок введення в експлуатацію роутера, що забезпечує сигнал від мережі Wi-Fi. У 2020 році залучено бібліотекаря до дистанційних курсів підвищенні кваліфікації бібліотечних працівників у комунальному вищому навчальному закладі «Дніпровська академія неперервної освіти».

 

Медичне обстеження

 

В рамках виконання проекту «Школа здоров’я», передбаченого  Планом розвитку закладу, здійснювалось сприяння проведенню медичних оглядів дітей та підлітків, які навчаються в школі, забезпечення школи науково-методичною літературою з питань охорони здоров’я, забезпечення участі педагогічних працівників у підвищенні кваліфікації з питань формування здорового способу життя та активного і змістовного дозвілля учнівської молоді, запровадження комплексу заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу, забезпечення медичного кабінету необхідними медикаментами та медичним обладнанням, створення умов для виконання учнями обсягу рухової активності, необхідних умов для проведення уроків фізичної культури, занять з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, забезпечення школи спортивним інвентарем та обладнанням,  систематичне здійснення моніторингового спостереження з питань мотивованого ставлення школярів до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, екологічної безпеки дітей та ін.

На початок 2019-2020 навчального року всі учні школи пройшли  профілактичне медичне обстеження, за результатами медичних довідок

спостерігається тенденція збільшення захворюваності дітей, і цей факт  занепокоює (рис. 20). Відсоток дітей з хронічними хворобами – 22, 88%.

 

Рис. 20. Рівень хронічної захворюваності здобувачів освіти закладу

 

Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки. 

 На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.

На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Усі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і бібліотекаря, і батьків, і медичного працівника, а вчителям, що викладають предмет «Основи здоров'я» необхідно приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові прилади, комп’ютерні ігри тощо).

Саме тому головною задачею педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культурою та підвищення рівня їх рухової активності. Одним із шляхів до цього є вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, здійснення оцінювання на основі особистісно зорієнтованого підходу. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителю фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості. 

Дотримання санітарного законодавства, медичне обслуговування учнів, профілактика різних видів захворювань проводилось згідно Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Закону України «Про боротьбу із захворюванням  на туберкульоз», наказу МОН України та МОЗ України від 21.04.2005 № 242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворювання дітей у навчальних закладах та формуваннях здорового способу життя учнівської та студентської молоді», наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», наказу Міністерства охорони здоров’я України    від 29.11.2002  № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництва організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», наказу МОЗ України, МОН України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 р. за № 772/16788,  «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»

На початку навчального року адміністрація  закладу  координувала роботу медичного працівника і класних керівників щодо заповнення листків здоров’я, відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти), дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень, забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками закладу освіти.

Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України КЗО НСЗШ №127  протягом 2019/2020 навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи.

       Згідно рішення Департаменту гуманітарної політики, з метою збереження життя і здоров’я дітей та  дотримання санітарно-гігієнічних умов, недопущення інфекційних і кишково-шлункових захворювань, якісної організації питного режиму в навчальному закладі згідно з угодою департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» здійснено постачання очищеної якісної питної води для всіх здобувачів освіти закладу.

       Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів, є кольорове і цифрове маркування, мірна лінійка. У листах здоров’я є позначки про тип меблів для кожної дитини. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень здебільш відповідає санітарним нормам, оскільки не скрізь наявні енергозберігаючі лампи. 

 

Харчування здобувачів освіти закладу

 

Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів.  За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70% визначає здоров’я людини. 

У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОН України від 01.06.05 р. №329.

Учні 1-4-х класів та учні пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням (дітей-сиріт - 6; учнів з малозабезпечених сімей - 2;  учнів, які є дітьми учасників АТО - 5; дітей з багатодітних родин- 52; дітей з інвалідністю-3, ЧАЕС -3).

Гарячим харчуванням охоплено 100% учнів 1-4 класів; організовано гаряче харчування для учнів 5-9 класів та учнів, які відвідують групу продовженого дня, за кошти батьків; повністю змінено меню (додано нових страв, удосконалено вже наявні); затверджено список учнів, які потребують дієтичного харчування; надання послуг з харчування учнів школи проводиться відповідно до затверджених норм харчування; проводилися моніторинг харчування, вивчення попиту на ту чи іншу продукцію, а узагальнені звіти щодо харчування щотижня надаються до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Питання щодо організації харчування розглядалися на педрадах, нарадах при директорові, на засіданнях методичного об‘єднання класних керівників.

          Скарг на якість харчування не надходило. Представники підприємства ТОВ «Контракт-Продрезерв-5» регулярно перевіряють роботу шкільної їдальні, якість виготовленої продукції; зустрічаються з представниками батьківського комітету школи. Працює комісія з числа батьків для контролю за якістю харчування.

 

Фінансово – господарська діяльність

 

 

З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2 років проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів. Заклад освіти приймає благодійну допомогу батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт за умов погодження з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Інформація про поповнення матеріальної бази закладу розміщувалась на шкільному сайті, доводилась до відома вчителів та батьків на педагогічних радах та зборах.

 

Отримано за бюджетні кошти

БУДІВНИЦТВО

1.  Будівництво переходу (авторський нагляд) – 18 473, 68 грн. (2019 р.)

 1. Будівництво переходу (технічний нагляд) – 115 187,30 грн. (2019 р.)
 1. Будівництво переходу (з урахуванням коригування) – 7 932 155,04 грн. (2019 р.)
 1. Коригування проектно-кошторисної документації по будівництво переходу – 126 670, 07 грн. (2019 р.)

РЕМОНТНІ РОБОТИ

1. Капітальний ремонт по заміні вікон – 40 935, 40 грн. (2017 р.)

2. Розробка документації по капітальному ремонту спортивної зали – 103 490 грн. (2017 р.)

3. Розробка документації по капітальному ремонту даху і інженерних мереж закладу – 285 944, 54 грн. (2020 р.)

4. Демонтаж теплиці – 99 400 грн. (2019 р.)

 1. Поточний ремонт санвузлів закладу – 1 207 860,09  грн. (2019 р.)

ПРИДБАННЯ МЕБЛІВ

 1. Стільці учнівські (№ 3, 4) – 40 од. – 20 000,08 грн. (2018 р.)
 1. Парти учнівські антисколіозні (3,4 р.г.) - 40 од. – 29 999,60 грн. (2018 р.)
 1. Комплект меблів (парта + стілець, 4 р.г.) – 24 од. – 24 919,20 грн. (2019 р.)

СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР

 1. М’яч футбольний – 4 од. – 2 280, 00 грн. (2020 р.)
 1. М’яч баскетбольний – 4 од. – 3 200, 00 грн. (2020 р.)
 1. М’яч волейбольний – 3 од. – 2 070, 00 грн. (2020 р.)
 1. Сітка футбольна , 7,4Х2,5 м – 2 од. – 5 200, 00 грн. (2020 р.)

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 1. Комплект дидактичних матеріалів та приладдя для НУШ – 2 к. – 51 313,32 грн. (2018 р.)
 1. Комплект дидактичних матеріалів та приладдя для НУШ – 1 к. – 13 441,20 грн. (2019 р.)
 1. Ігровий набір  «LEGO Play Box» - 2 к. – 1002, 60 грн. (2018 р.)
 1. Ігровий набір  «LEGO Play Box» - 3 к. – 1593, 30 грн. (2019 р.)

ТЕХНІКА

 1. Ноутбук Dell Vostro 3581 – 1 од. – 13 885,26 грн. (2019 р.)
 1. Система «Шкільний музикальний дзвоник – радіо» - 1 од. – 50 327, 00 грн. (2019 р.)
 1. Окуляри доповненої реальності Epson Moverio BT-300 (V11H756040) – 5 од. – 125 388, 00 грн. (2019 р.)
 1. Квадрокоптер MJX Bugs B5W Black – 5 од. – 17 070, 00 грн. (2019 р.)
 1. Пилосос для збору золи AD 4 Premium – 1 од. – 4449, 00 грн. (2019 р.)
 1. Ноутбук Dell – 1 од. – 13 885,26 грн. (2018 р.)

КАНЦЕЛЯРСЬКЕ ПРИЛАДДЯ

 1. Книга обліку особових справ працівників – 1 од. – 20, 09 грн. (2020 р.)
 1. Книга обліку особових справ учнів – 1 од. – 20, 07 грн. (2020 р.)
 1. Класний журнал 1-4 класи з логотипом – 6 од. – 349, 92 грн. (2020 р.)
 1. Класний журнал 5-11 класи з логотипом – 7 од. – 536, 76 грн. (2020 р.)
 1. Журнал для індивідуальних занять – 10 од. – 122, 70 грн. (2020 р.)
 1. Журнал інструктажів – 15 од. – 184, 65 грн. (2020 р.)
 1. Журнал групи продовженого дня – 1 од. – 50, 67 грн. (2020 р.)
 1. Сегрегатор (папка-реєєстратор) А4/7 см – 15 од. – 405,90 грн. (2020 р.)
 1. Папір офісний А4, пачка 500 аркушів – 50 од. – 3 498,90 грн. (2020 р.)

ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ

 1. Тачка садова – 1 од. – 1085, 00 грн. (2020 р.)
 1. Рідке мило антибактеріальне «Донат» (5 л.) – 10 од. – 466, 00 грн. (2020 р.)
 1. Засіб чистячий порошкоподібний «Лимон» ProService (500 г) – 10 од. – 167,50 грн. (2020 р.)
 1. Засіб для миття скла та дзеркал «Донат» (500 мл) – 20 од. – 621, 00 грн. (2020 р.)
 1. Засіб для миття підлоги і поверхонь «Донат» (л) – 6 од. – 198, 30 грн. (2020 р.)
 1. Засіб миючий універсальний «Донат» (л) – 5 од. – 155, 25 грн. (2020 р.)
 1. Крейда квадратна  (100 шт. в уп.) – 10 уп. – 399, 00 грн. (2020 р.)
 1. Лампа люмінісцентна бактерицидна PHILIPS TUV 30W 1SL/25 G13 – 5 од. – 2 580,00 грн. (2020 р.)
 1. Емаль алкідна ПФ-266 червоно-коричнева (12 кг) – 3 од. – 1 627,20 грн. (2020 р.)
 1. Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова (12 кг) – 1 од. – 651,60 грн. (2020 р.)
 1. Засіб дезінфікуючий «Люмаксх-Хлор 1000» (кг) – 2 од. – 638, 40 грн. (2019 р.)
 1.  Серветки господарські віскозні (5 шт. в уп.) – 40 од. – 608, 00 грн. (2019 р.)
 1.  Губка господарська кухонна крупнопориста (5 шт. в уп.) – 48 од. – 444, 00 грн. (2019 р.)
 1.  Папір туалетний Люкс, 65 м – 640 од. – 2 048, 00 грн. (2019 р.)
 1. Пакети для сміття, 60 л (20 шт. в уп.) – 40 од. – 322, 00 грн. (2019 р.)
 1.  Рукавички побутові універсальні латексні (5 шт. в уп.) – 40 од. – 312, 00 грн. (2019 р.)

 

 

 

 

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ШКОЛИ

 

№ п/п

Завдання

Термін виконання

Виконання / не виконання

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

9.

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

19.

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

22.

Вжиття заходів щодо оформлення акту на право постійного користування земельною ділянкою та отримання відповідних свідоцтв.

Оформлення належних документів для будівництва внутрішнього туалету закладу. Розгляд питання з проектантами стосовно створення коридору, який поєднав би три відокремлені корпуси закладу в одне ціле.

Впровадження енергозберігаючих заходів, зокрема впровадження більш економного світлодіодного освітлення, створення проекту щодо впровадження вітроенергетичної установки з метою зниження енергозатрат закладу.

Під’єднання шкільної бібліотеки, кабінету інформатики  до мережі Internet  та прокладання електричного дзвоника до ІІ корпусу закладу.

Забезпечення основним технічним оснащенням приміщень хімічного, біологічного та фізичного кабінетів.

Придбання мультимедійної техніки в основні кабінети І корпусу школи.

 

 

 

 

 

 

Повне оновлення (або поточний ремонт) аудіоакустичного обладнання

Поточний ремонт покрівлі закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний ремонт в шкільній їдальні та приміщеннях школи.

Оновлення шкільних парт та стільців відповідно до вимог Нової української школи.

Забезпечення належного утримання інженерних мереж закладу, зокрема заміна сантехнічного обладнання.

Розробка проекту реконструкції теплиці спільно з іншими навчальними закладами відповідного архітектурного чи будівельного профілю (угоди про співпрацю)

 

 

 

 

Розробка разом з батьківською громадськістю проекту створення на території закладу басейну та картингу та винесення проектів на сайт громадського проекту «Бюджет участі» з метою збору підписів.

Утилізація опалого листя з наступним його залученням для виробництва паливних брикетів – співпраця з  Дніпровським відділенням НЕЦУ (автор проекту Сорока М.)

 

 

Переобладнання шкільного коридору закладу з метою створення постійно діючої художньої виставки робіт учнів

Розробка разом з батьківською громадськістю проекту огорожі території закладу з подальшим викладанням на сайт громадського проекту «Бюджет участі» з метою збору підписів.

Реалізація заходів щодо протипожежної безпеки.

Співпраця з громадськими організаціями з метою спонсорської участі для забезпечення якісного освітнього процесу.

Обладнання навчально-ігрових куточків для учнів початкових класів.

Поліпшення обладнання спортивного залу.

Поповнення бібліотечних фондів навчально-методичною, художньою, довідковою, періодичною літературою.

Проведення капітального ремонту спортивної зали.

 

 

 

 

 

 

Будівництво пандусів для дітей з особливими освітніми потребами.

 

до 2019 р.

 

 

 

 

до 2018/2019 н.р.

 

 

 

 

 

2018 - 2020 р.р.

 

 

 

 

 

 

2018 - 2019 р.р.

 

 

 

2018 - 2022 р.

 

 

2018 - 2022 р.р.

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 р.р.

 

2018-2019 р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 2018/2019 н.р.

2018 - 2019 р.р.

 

2018 - 2019 р.р.

 

 

2018-2020 р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 - 2019 р.р.

 

 

 

 

 

2018-2019 р.р.

 

 

 

 

 

 

2018 р.

 

 

 

2018 р.

 

 

 

 

 

2018 - 2020 р.р.

2019 - 2020 р.

 

 

 

2018 – 2020 р.р.

 

2018 – 2020 р.р.

2018 – 2020 р.р.

 

 

2019 – 2020 р.р.

 

 

 

 

 

 

2019 – 2023 р.р.

Виконано

 

 

 

 

Виконано

 

 

 

 

 

 

Виконано

 

 

 

 

 

 

 

Виконано

 

 

 

 

Виконано в межах 2 років

 

 

Виконано в межах 2 років на 50 % через нестачу фінансування з коштів міського бюджету

 

Виконано

 

 

Виконано на 50 % через нестачу фінансування з коштів міського бюджету, подано до плану на 2023 р., проведено узгоджувальні роботи з архітектором у 2020 році

Виконано

 

Виконано

 

 

Виконано

 

 

 

Виконано – прийнято рішення про неможливість реконструкції та демонтовано за кошти міського бюджету

Виконано

 

 

 

 

 

 

Не виконано – на численні спроби не вдалося встановити зв’язок з автором проекту

Виконано

 

 

 

Виконано

 

 

 

 

 

Виконано

 

Виконано на 50 %

 

 

 

Виконано

 

 

Виконано

 

Виконано

 

 

 

Не виконано через нестачу коштів у міському бюджеті – подано до плану на 2024 р.

Виконано у межах 2 років

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Виконання заходів по зміцненню матеріально-технічної бази закладу упродовж двох років

 

Окрім вище зазначеного, позапланово вирішено проблему освітлення території навчального закладу  шляхом встановлення  по периметру будівель 10 світлодіодних потужних та водночас енергозберігаючих прожекторів за кошти батьківської громадськості; замінено на новий лінолеум у приміщенні холу закладу, утеплено існуючу тепломережу за рахунок співпраці з КП «Теплоенерго», замінено металеві двері у підвальному приміщенні та двері запасного виходу спортивної зали, демонтовано аварійний димохід біля ІІ корпусу; за рахунок участі у міській програмі «Бюджет участі» та перемоги одного з 4-х проектів – № 258 «Комфорт і сучасність шкільного життя» отримано за кошти міського бюджету сучасну автоматизовану систему музичного дзвоника (дозволяє також здійснювати радіотрансляції), 5 окулярів доповненої реальності для кращої візуалізації під час освітнього процесу, 3 квадракоптери для досліджень природничого та інформаційного характеру. Упродовж 2 років за кошти батьківської громадськості повністю замінено застарілі пакетні вимикачі у спортивній залі та коридорі І корпусу, здійснено заміну світильників на світлодіодні у приміщеннях холу І та ІІ корпусів, переобладнано частину люмінісцентних світильників на світлодіодні та встановлено нові світлодіодні сумарно 19 одиниць, придбано електротример для газонів, електроінструменти та багато іншого. За рахунок співпраці з ТОВ «Контракт-Продрезерв-5» за їх кошти здійснено ремонт приміщень харчоблоку у 2020 році, а у 2019 році відремонтовано витяжну вентиляцію, яка до цього не працювала понад 7 років. Упродовж 2 років відновлено ганок харчоблоку – відремонтовано сходи, облаштовано перила та встановлено дах над ганком.

 

 

ДИРЕКТОР КЗО «НСЗШ №127» ДМР                                              В.В. Ісаєв

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПИСОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОЗВИТКУ
комунального закладу освіти
«Неповна середня загальноосвітня школа №127»
Дніпровської міської ради
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дніпро
2020 р.
 
Упродовж двох навчальних років робота закладу освіти була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, концепції і стратегії національно-патріотичного виховання, реалізацію державних, регіональних та районних програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту.
Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
 
Загальна інформація про школу
 
Рік заснування 1961 рік
Контингент учнів У 2019/2020 навчального року у 12 класах навчається 319 учнів, з них у 1 – 4 класах – 145 учнів, 5 – 9 класах – 174 учні, середня наповнюваність складала 26,6 чол.  Випускників 9 класу на кінець 2019/2020 навчального року – 38 учнів.
Мова навчання Українська мова
Допрофільне навчання Освітній процес здійснювався з поглибленим вивченням окремих предметів 
Педагогічний колектив Педагогічний колектив нараховує 20 педагогів, з них 15 мають повну вищу освіту, 1 – бакалавр, 4 – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 8 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 2 вчителі, ІІ кваліфікаційну категорію – 2 вчителі, категорію „спеціаліст” – 8 вчителів.
Забезпечення харчуванням Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2019/2020 навчального року  було  забезпечено 145 учнів початкових класів та 71 дитина пільгових категорій – 22,6% від загальної кількості учнів школи. За рахунок батьківської плати харчується 91 учень.
Творчий потенціал Педагогічний колектив працює над проблемою «Впровадження компетентнісних та особистісно орієнтованих підходів в рамках реалізації освітньої стратегії соціалізації особистості». Учителі школи беруть активну участь  у районних конкурсах, онлайн-конференціях та вебінарах, засіданнях методичних об’єднань, районних семінарах, у проведенні семінарів-практикумів.
     В рамках відпрацювання проблемної теми школи педагогічний колектив  постійно працює над удосконаленням фахової майстерності при підготовці до інтерактивних засідань педагогічних рад,  відпрацьовуючи систему роботи по здійсненню індивідуального підходу до особистості дитини на кожному уроці з урахуванням вікових категорій для підвищення рівня якості освіти, відповідності форм і методів викладання європейським стандартам та концепції нової української школи, удосконалення самостійних методів навчання учнів (педагогічні ради «Способи та методи творчої реалізації в умовах змін освітнього середовища закладу», «Педагогічна компетентність учителя. Компетентнісно-орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетентностей», «Стан модернізації освітнього середовища навчального закладу у зв’язку з оновленням змісту освіти», «Компетентності особистості в умовах інноваційних освітніх змін», «Система педагогічних впливів як вектор соціального становлення сучасної людини», «Концептуальні засади проектних технологій – інтегральний показник розвитку особистості» та ін.;
.   Практичні семінари: «Творчий духовно-моральний клімат стосунків у класних колективах»; «Психологічний захист як зворотня реакція учня на стресову ситуацію. Допомога дитині у подоланні стресу»). Систематично здійснюються моніторингові дослідження якості освіти індивідуальних особливостей учнів, процесів адаптації учнів при переході від початкової до середньої школи. 
Гурткова робота
 
У школі станом на 02.01.2020 р. 5 гуртків: декоративно – ужиткового напрямку: студія образотворчого мистецтва, бісероплетіння, спортивного напрямку: гурток спортивних  бальних танців, таекван-до, бокс.
Матеріально-технічне забезпечення До послуг учнів – 9 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас, спортивна зала, баскетбольний та футбольний майданчики, 1 комбінована майстерня, їдальня та медичний кабінет.
Бібліотечний фонд на кінець 2019-2020 навчального року налічує 4464 примірники навчальної літератури, 3347 примірників художньої та 179 - методичної літератури.
 
Протягом року із закладу освіти вибуло 26 учнів.  Плинність учнів становить 2 %. Прибуло за звітний період до закладу 29 учнів. Основна мета переходу: зміна місця проживання, зміна місця навчання. Результатом роботи закладу з дошкільнятами став той факт, що у 2019-2020 навчальному році  31 дитина стали учнями першого класу, а в минулому – 38 учнів. Охоплено навчанням 100 % учнів.
38 випускників 9 класу  2019-2020 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати, наведені в таблиці 1.
Рік
  Всього випускників Школи ПТУ Коледжі Не працевлаштовано
2020 38
(13,15 %) 5 (13,15 %) 28 
(73,68 %)                -               
Таблиця 1. Працевлаштування випускників 9 класу у 2020 році
 
Кількість учнів, що вступають до коледжів, щорічно  зростає (рис.1, 2).
 
 
 
Рис.1. Аналіз працевлаштування випускників упродовж 2018-2019 років
 
 
Рис.2. Працевлаштування випускників у 2020 році
 
Педагогічний колектив плідно працює в напрямку надання якісної підготовки учнів до подальшого навчання в вищих закладах освіти І - ІІ рівня акредитації. На виконання проекту «Допрофільне навчання» заклад освіти заключив угоди про співпрацю з низкою навчальних закладів ІІ та ІІІ рівня акредитації, спільно з якими проводились упродовж 2 років пробні іспити, взаємовідвідування закладами освіти один одного, залучення фахівців та студентів закладів при проведенні спільних заходів в рамках виконання проекту «Скінди», передбаченого планом розвитку комунального закладу освіти «Неповна середня загальноосвітня школа №127» Дніпровської міської ради. До таких закладів належить:   
ДНЗ «Дніпровський державний коледж технологій та дизайну»
ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»
ДНЗ «Машинобудівний коледж Дніпровського національного 
            університету імені Олеся Гончара»
ДВНЗ «Дніпровський індустріальний коледж»
ДНЗ «Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій»
ДНЗ «Дніпровський технолого-економічний фаховий коледж»
ДНЗ «Дніпровський технікум зварювання та електроніки імені Е.О.Патона»
НЗ «Вище професійне училище №17»
ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»
ДПТНЗ «Дніпровське вище професійне училище будівництва».
 
Результат співпраці з вищезазначеними закладами, зокрема, у 2020 році – 55,3 % випускників стали їх студентами (21 випускник з 38). 
З 16.10.2018 року закладом освіти укладено угоду з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара про проведення практики здобувачів освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Таким чином, заклад освіти став базою практики для студентів педагогічних спеціальностей вищого навчального закладу.
Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державної програми розвитку і функціонування української мови.
Освітній процес здійснюється українською мовою, документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою.  
 
Кадрове забезпечення
 
Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.
Упродовж  двох навчальних років школа була забезпечена штатними працівниками на 90%; за штатним розписом 20 штатних одиниць (адміністративні: 2 (директор – 1; заступник директора з навчально-виховної роботи – 1); молодший обслуговуючий персонал – 11, спеціалістів – 4,5, прирівнених до педагогічних – 2,5). Фактична кількість педагогічних працівників на кінець 2019-2020 року становить 20 фахівців.
Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.
Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.
Розподіл педагогічних працівників за фахом і кваліфікаційними категоріями:
Навчальний предмет Усього вчителів Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання Нагороди
Спец. І ІІ вища Старший вчитель Вчитель-методист
Вчителі початкових класів 6 3 1 2 1 1 2
Вихователі ГПД 1 1
Українська мова та література 1 1 1 2
Зарубіжна література 1 1
Математика 1 1 1 1
Фізика 1 1 1 1
Інформатика 1 1
Хімія 1 1
Біологія 1 1
Географія 1 1
Історія, правознавство 1 1
Англійська мова 2 1 1 1 1
Фізична культура, основи здоров’я 2 2
Образотворче мистецтво, художня культура 1 1
 
 
Рис. 3. Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників закладу
 
Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи та планом розвитку закладу освіти. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.
 
 
Рис. 4. Стаж роботи педагогічних працівників закладу
Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).
 
 
Рис. 5. Рівень педагогічної майстерності вчителів закладу
 
Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.
Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи  та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:
- вивчати професійні якості вчителя;
- враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:
- неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;
- максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;
- створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.
 
Звіт про атестацію вчителів у 2018-2019 н.р.:
 
Категорія, звання Встановлено Відповідність Всього
Вища 1 0 1
І 1 0 1
ІІ 1 0 1
Спеціаліст 0 1 1
Учитель-методист 0 0 0
Старший учитель 0 0 0
 
Звіт про атестацію вчителів у 2019-2020 н.р.:
 
Категорія, звання Встановлено Відповідність Всього
Вища 0 1 1
І 0 0 0
ІІ 0 0 0
Спеціаліст 0 0 0
Учитель-методист 0 0 0
Старший учитель 0 0 0
 
Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи. Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.
 
 
Рис.6. Зміцнення та оновлення педагогічного складу закладу 
 
 
Рис.7. Аналіз кваліфікації педагогів упродовж 2 років
 
Рис. 8. Рівень майстерності педагогів на кінець 2019-2020 н.р.
 
 
Рис. 9. Звання педагогів на кінець 2019-2020 н.р.
 
Методична робота   
 
Упродовж двох навчальних років педагогічний колектив закладу освіти працював над методичною проблемою: «Формування ключових компетентностей учнів в умовах формування нової української школи».    Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в одне системне ціле всі підрозділи методичної структури школи. 
За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначеній цілі. Школа має альтернативу художньо-естетичного спрямування. Розвиток  творчих здібностей учнів здійснюється шляхом реалізації напряму - декоративно-ужиткове мистецтво  (образотворче мистецтво, бісероплетіння).
Усвідомлення необхідності вільного володіння ІКТ усіма учасниками освітнього процесу спонукає до розширення освітніх послуг, впровадження заходів, які сприяли розвитку цього напряму. 
Упродовж двох років педагогічний колектив закладу працював над науково-методичною темою «Інтерактивні технології як засіб підвищення ефективності освітнього процесу». З цією метою проведено низку засідань  педагогічної ради, кожне з яких було здійснено у форматі інтерактивної ділової гри. Педагоги закладу мали можливість та випробовували всі новітні педагогічні технології, ставлячи себе на місце учнів - здобувачів освіти.
На реалізацію поставленої мети під час засідань педагогічної ради створено умови для навчання вчителів школи: вивчаються передові освітні технології, зокрема - поширення міжнародного освітнього досвіду через інтерактивні засідання педагогічної ради закладу: візуальні засоби навчання як засіб формування ключових компетентностей (інфографіка, ментальні карти, буктрейлер, соціальні сервіси), онлайн-лабораторія: створення компетентнісно-орієнтованих завдань та їх практичне втілення, міжнародний досвід застосування методу «шести капелюхів» Едварда де Боно,  наочні засоби як засіб формування ключових компетентностей (міжнародний досвід впровадження інтелект-карт Т.Бьюзена, метод скрайбінгу К.Робінсона («Новий погляд на систему освіти»), технологія перевернутого навчання Дж.Бергмана, А.Семса, міжнародний досвід в інклюзивній освіті (сторітелінг, джигсоу, кубування, рафт, «щоденні 5», лепбук, методи ейдетики).
   
       
Рис. 10. Робота творчих груп вчителів під час інтерактивних засідань педагогічної ради 
 
По завершенню кожного засідання методичної та педагогічної ради закладу методичний кейс вчителя збагачувався друкованими методичними матеріалами та наробками, які згодом втілювалися педагогами під час проведення уроків та різноманітних заходів типу «Скінди».
Упродовж ІІ семестру 2019-2020 навчального року здійснено навчання вчителів дистанційним технологіям, зокрема навчання ресурсам Microsoft Office Forms 365, Microsoft Office Skype for Business, Discord, Google Classroom, Naurok.com.ua  шляхом проведення низки навчально-практичних вебінарів адміністрацією закладу, а також участі закладу у вебінарах, які проводились директором ліцею інформаційних технологій м. Дніпра С.Б. Григор’євим. У 2020 році запроваджено взаємонавчання творчими групами педагогів дистанційним технологіям за рахунок проведення майстер-класів у Discord педагогами закладу. У ІІ семестрі 2019-2020 р. залучення вчителів та активна робота у новій програмі Discord становила 84,21 %. Поширення інноваційних педагогічних технологій здійснювалася зокрема через творчі групи, педагогічні ради, навчально-практичні вебінари.
 
       
Рис. 11. Засідання творчої групи вчителів, присвячене вивченню можливостей програми Discord
 
Як результат такої роботи створено внутрішню базу інформаційних ресурсів, впроваджуються навчальні програми з ІКТ-підтримкою.
У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас, де встановлено 14 комп’ютерів. У 2019 році кабінет інформатики та бібліотеку під’єднано до мережі Internet. Усього в закладі 23 комп’ютери. Встановлені комп’ютери у початкових класах,  адміністрації школи, практичного психолога, педагога-організатора. У школі 6 принтерів, два ксерокси, три мультимедійних проектори, одна інтерактивна дошка. Адміністрація закладу вільно володіє навичками з ІКТ. З метою оптимізації адміністративної роботи дирекцією застосовується спільна робота з документами.
На сайті закладу представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, діяльність соціально-психологічної служби, сторінка з історії школи, шкільне життя тощо. Сайт оновлюється секретарем-друкаркою закладу Биковець І.В.
Працюючи над методичною проблемою, педагогічний колектив досяг певних результатів: вчителі школи відчули особистісну потребу та психологічну готовність для підвищення професійної компетентності та впровадження у освітній процес інтерактивних технологій. Активна участь та запровадження інтерактивних інноваційних технологій педагогами в освітньому процесі у 2019-2020 навчальному році становила 78,94 % педагогів.  
В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання та творчі групи вчителів.
З метою ознайомлення педагогів із системою і досвідом роботи вчителів, класних керівників, вихователя груп продовженого дня були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи. Запроваджено в практику фотозвітування про результати проведених заходів. 
Важливе значення в методичній роботі мало вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду. Заслуговує на увагу досвід роботи вчителя початкових класів – методиста Гезь О.І. по запровадженню і практичному втіленню програми «Інтелект України», вчителя української мови та літератури – методиста Гаркуші В.І. по запровадженню асистентської роботи учнів – здобувачів освіти, вчителя початкових класів – голови методичного об’єднання вчителів початкових класів Завгородньої Т.С. по впровадженню і практичному втіленню засобів та методів в рамках концепції Нової української школи.
Адміністрацією закладу та досвідченими вчителями постійно здійснювався супровід діяльності вчителів, а саме: надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних матеріалів, підтримка в апробації навчальної літератури, оновлення електронних банків даних про здійснення інноваційної діяльності вчителями. Заслуговує уваги досвід роботи вчителя біології Ісаєва В.В. із системного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. 
Велика увага приділяється роботі щодо своєчасного  проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації. Упродовж 2 останніх років 60 % педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації в ДАНО як очно, так і очно-дистанційно.
Під час атестації педагогів було вивчено досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, проведення співбесід, анкетування учнів, батьків, колег, відвідування відкритих уроків та виховних заходів. Загалом атестація педагогів проходила в діловій доброзичливій атмосфері. 
Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій освітнього  процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду, участь у вебінарах та взаємонавчання у творчих групах.
Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. Вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду. 
Діяла Школа молодого вчителя. З метою підвищення психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки молодих спеціалістів та малодосвідчених учителів у школі впроваджено систему наставництва над молодими вчителями,  розроблено та затверджено план роботи з ними на поточний навчальний рік.  Адміністрація закладу освіти та вчителі-наставники (Гаркуша В.І., Хлибова В.І., Петишко В.П.) згідно з графіком відвідували уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів (Драган Ю.М., Власенко О.А., Нікітіна В.Ю.), надавали методичну допомогу  в підготовці до уроків. Під час аналізу уроків молодим спеціалістам надано рекомендації щодо підвищення  методичного та фахового рівня. Результати викладання предметів були заслухані  на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради.
Завдяки роботі методичних об’єднань удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників. На своїх засіданнях члени методичних об’єднань  обговорювали науково-методичні питання, а також знайомилися з нормативно-правовими документами, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями тощо.
 
    З метою підвищення рівня роботи шкільного методичного кабінету перед педагогічним колективом було поставлено за мету зібрати матеріали творчих знахідок вчителів, зразки відкритих уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, публікації у фахових виданнях, розробити та скласти картотеку методичної літератури, розпочати створення відеотеки уроків та виховних заходів.
Важливим аспектом є наступність між початковою школою   і дошкільним навчальним закладом.  Для батьків майбутніх першокласників  розроблено пам’ятки, як допомогти дитині адаптуватися в перші дні в школі.  Упродовж 2 років проводились зустрічі адміністрації та вчителів з батьками майбутніх першокласників, підготовчі заняття з майбутніми першокласниками.  Всю роботу з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку було  спрямовано на збереження здоров’я, емоціонального благополуччя, розвиток індивідуальності кожної дитини.
Недоліками в організації методичної роботи є те, що вчителі мало займалися  науково-дослідницькою роботою. Не проводилася робота з розробки нових авторських навчальних програм. Не всі методичні об`єднання працювали однаково ефективно. Їх засідання не завжди повною мірою відповідали інтересам і потребам вчителів. На жаль, вчителі школи не  беруть участь у професійних конкурсах.  
Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли певних результатів у своїй діяльності. З 2019 року у освітній процес закладу освіти за рахунок годин варіативної складової робочого плану у 6-х та 7-х класах впроваджується авторська програма «Юні аквадизайнери» у співпраці з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара.
 
Навчальна діяльність учнів
 
У 2019/2020 навчальному році навчання завершили 314 учнів, середня наповнюваність класів 26,6 учнів, функціонувала 1 група продовженого дня. У 2018/2019 навчальному році сформовано один 1-й клас, де навчалось 38 учнів, в 2019/2020 навчальному році - один 1 клас, де навчався 31 учень. 
Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку: 
в 1 класі – 35 хвилин;
в 2-4-х  класах – 40 хвилин;
в 5 – 9-х  класах – 45 хвилин, 
 
перерви тривалістю 10, 15, 20 хвилин.
 
Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.
За результатами річного оцінювання упродовж 2-х років переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.
Учні 4 та 9 класу писали роботи з ДПА у 2018-2019 навчальному році.  Були проаналізовані результати річних оцінок та результати ДПА. Як видно з рис.13 та 14, результати державної підсумкової атестації та річного оцінювання практично не відрізняються, що свідчить про об’єктивність оцінювання педагогічним складом. Наказом Міністерства освіти і науки України № 463 від 30.03.2020 р. звільнено у 2019-2020 н.р. від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.
 
Предмет Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА
початковий початковий середній середній достатній достатній високий високий
Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть %
українська мова 0 0 0 0 6 20 5 16,7 15 50 12 40 9 30 13 43,3
математика 0 0 0 0 9 30 7 23,3 14 46,7 14 46,7 7 23,3 9 30
англійська мова 0 0 0 0 7 23,3 7 23,3 12 40 12 40 11 36,7 11 36,7
 
Таблиця 2. Порівняльна характеристика результатів ДПА 9 класу
у 2018-2019 навчальному році
 
 
 
 
Рис. 13. Порівняльний аналіз результатів ДПА та річного оцінювання учнів 9 класу у 2018-2019 навчальному році
 
 
 
 
 
 
 
 
Предмет Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА
початковий початковий середній середній достатній достатній високий високий
Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть %
українська мова 0 0 0 0 6 21,4 2 7,1 15 53,6 16 57,1 7 25 10 35,7
математика 0 0 1 3,6 9 32,1 6 21,4 11 39,3 9 32,1 8 28,6 12 42,9
 
Таблиця 3. Порівняльна характеристика результатів ДПА 9 класу
у 2018-2019 навчальному році
 
 
 
 
Рис. 14. Порівняльний аналіз результатів ДПА та річного оцінювання учнів 4 класу у 2018-2019 навчальному році
 
Учні нашої школи традиційно приймають участь в районних, шкільних предметних олімпіадах. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей було складено план роботи з обдарованими учнями. 
Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах, турнірах, як видно з рис.15.
 
 
Рис. 15. Порівняльний аналіз учнів-переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад упродовж 4-х років
 
З діаграми прослідковується тенденція до зменшення кількості ІІІ місць та зростання ІІ призових місць упродовж 4 навчальних років - рівень результативності здобувачів освіти закладу  за підсумками участі у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів зростає. 
З метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови й традицій свого народу, підвищення загальної мовної культури, сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління  поваги до мови свого народу  учні школи брали участь в різнорівневих конкурсах, у міжнародному конкурсі імені Петра Яцика. За результатами проведення конкурсу та рішенням журі  учениця 4-А класу Добродомова Юлія  (вчитель Гезь О.І.) посіла  І місце та учениця 7-Б класу Дудник Єлизавета посіла І місце (вчитель Гаркуша В.І.).
З метою виявлення й підтримки інтелектуально та творчо обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи, створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, на виконання Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової  майстерності учні школи приймали участь в міських виставках, зокрема міській виставці-конкурсі «Україна вишивана», міській виставці дитячої творчості «Мій рідний край – моя Земля», літературно-мистецькому конкурсі «Собори наших душ». Грамотою Міського палацу дітей та юнацтва нагороджено Любицького Богдана за кращу творчу роботу на міській виставці дитячої творчості «Мій рідний край – моя Земля». Дипломом Департаменту гуманітарної політики нагороджено переможців міського літературно-мистецького конкурсу «Собори наших душ»: Беляєва Марка, Коваленка Максима, Слуцького Антона, Русінова Сергія, Геюка Максима, Любицького Богдана, Шевченка Дениса,  Бугайову Поліну. 
Учні 7 класу Асхабов Мані і Магас Роман займались шкільними науковими дослідженнями з біології, прийняли участь в І Всеукраїнській науковій шкільній конференції, здійснили публікацію наукової статті «Флуктуюча асиметрія тополі білої як біоіндикатор урбосередовища». Результати дослідження опубліковані у збірнику наукових статей «Крок у науку» в 2017 р.
 
Участь школи в експериментальній роботі
 
Назва інновації, новацій клас З якого року впроваджується П.І.Б. вчителів
Науково-педагогічний проект «Інтелект України» 3-А 2013 Гезь О.І.
       
       Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.
              З 2013 року розпочалася реалізація науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у закладі освіти.  На сьогодні у проекті задіяний  1 класний колектив. Спостерігається прискорений розвиток учнів, які навчаються за даним проектом. Протягом 2008–2016 років відбувалось експериментальне впровадження проекту на базі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, яке на засіданні Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи МОН України 01.11.2016 р. визнано успішним, а інноваційну діяльність за проектом – актуальною і затребуваною в суспільстві. Концепція реалізації проекту на базі навчальних закладів на 2017–2021 роки є логічним продовженням Концепції впровадження проекту протягом 2008–2016 років. 
 
Виховна робота
Виховна робота в школі протягом   навчального року була спрямована на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; Концепції національно-патриотичного виховання дітей і молоді; Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Тема виховної роботи закладу:   «Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України».
Упродовж 2-х навчальних років відповідно до поставленої мети плану розвитку закладу освіти здійснювалося ефективне впровадження в едукаційний процес шкільних СКІНДів  (сучасних колективно-індивідуальних дійств,  рис.16, 17).
 
 
Рис. 16. Втілення проекту «СКІНД» упродовж 2-х років
     
     
Рис. 17. Фрагменти фотозвітів з заходів у форматі «СКІНД»
 
Також створювались сучасні умови організації освітнього процесу та толерантного середовища у школі, впроваджувалися в освітній процес інтегровані, квестові та комплексно-хвильові форми проведення занять. Зміст виховання реалізовувався у процесі навчально-виховної діяльності на уроках (педагогічний колектив) і в позакласній роботі (класні керівники, педагог-організатор), у взаємодії з батьками.
Основні напрямки виховної роботи закладу освіти у 2019-2020 н.р.:
- національно-патріотичне виховання підростаючого покоління;
- превентивне виховання;
- фізичне виховання;
- художньо-естетичне виховання в становленні особистості;
- еколого-натуралістичного виховання дітей та учнівської молоді;  
- професійна орієнтація та допрофільна підготовка.
В школі проходять уроки патріотизму, уроки мужності, акції, концерти, участь у конкурсах. 
Проводяться виховні заходи під час канікул (за окремим планом).
У навчальному закладі впроваджується просвітницько-профілактична програма «ШКОЛА І ПОЛІЦІЯ». Шкільний офіцер поліції Біловол Віталій Сергійович протягом навчального року проводив заняття з учнями 1-9 класів. 
Велика увага приділяється роботі з дітьми пільгових категорій. 
У грудні 2019 року була проведена декада до Всесвітнього дня інвалідів, в ході якої  проводились акції : «Чужої біди не буває»,  «Діти-дітям», благодійний ярмарок до Дня Святого Миколая.
Діти  пільгових категорій безкоштовно відвідують театральні вистави, отримують безкоштовне харчування в шкільній їдальні. Діти, які знаходяться під опікою, забезпечені шкільною та спортивною формою.
 КЗО «НСЗШ №127» підтримує зв'язок з УССД і ЦСССДМ, сектором  ювенальної превенції  Самарського  відділення поліції Дніпровського відділу в Дніпропетровській області.
        З метою профілактики правопорушень та злочинності, серед учнів школи проводить свою роботу Рада профілактики. Було проведено 5 засідань ради профілактики, одне сумісне засідання педагогічного колективу, представників УССД та поліції.  На внутрішкільному обліку знаходиться 7 учнів.
У школі постійно тримаються на контролі учні, що потребують педагогічної корекції. Систематично проводилась робота з профілактики шкідливих звичок та попередження скоєння правопорушень і злочинів.
 
Робота з батьками
 
З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками освітнього процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:
- оптимальне формування мережі навчальних закладів; 
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу;
- формування здорового способу життя;
- реалізація освітніх програм тощо.
Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Як результат такої роботи – підписано Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу: педагогами, учнями та батьками.
Протягом навчальних років проводились  загальношкільні та  двічі на семестр класні батьківські збори.
На батьківських зборах розглядалися  питання:
- профілактики дитячого травматизму;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;
- впливу сім’ї на середовище дитини;
- організації навчального року;  проведення ДПА; 
- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.
Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята, особливо слід відзначити співдружність батьків початкових класів з класними керівниками у проведенні спільних свят.
 
Соціальний захист
 
У 2019/2020 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»,  від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», Постанови Кабінету Міністрів від 27.01.2016 №36 «Про внесення змін до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з врахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» та ін.
Робота з  даного напрямку  проводилася відповідно до  річного плану роботи школи, плану виховної роботи в векторі організації соціального захисту дітей пільгових категорій. 
 Постійно здійснювався контроль за відвідуванням занять дітей, які залишились без батьківського піклування та інших дітей із соціально незахищених категорій. 
На кінець 2019/2020 навчального  року згідно якісно-кількісного складу до учнів пільгових категорій віднесено 115 учнів, як видно з таблиці 4.
 
 
№ з/п Назва категорії Кількість Кількість сімей
1. Діти, які перебувають під опікою
сироти;
позбавлені батьківського піклування. 7
2
5 6
2
4
2. Діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім′ях та  інтернатних установах:
сироти;
позбавлені батьківського піклування.
1
0
1
1
0
1
3. Діти - напівсироти 14 11
4. Діти одиноких матерів 27 24
5. Діти з малозабезпечених сімей 2 2
6. Діти з багатодітних сімей                                              52 23
7. Діти з особливими потребами (інваліди, 
які мають посвідчення, видане управлінням праці та соціального захисту) 9 9
8. Діти, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС (які мають посвідчення категорії «Д») 3 3
9. Діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків
0
0
10. Діти, батьки яких перебувають за кордоном з метою заробітку 0 0
11. Діти, батьки яких загинули при  проведенні анти терористичної операції на Сході країни 0 0
12 Переселенці з Луганська та Донецька 0 0
Всього 115
 
Таблиця 4. Якісно-кількісний склад учнів пільгових категорій 
на кінець 2019-2020 навчального року
Таким чином, діти, що потребують соціального захисту, складають 36% від загальної кількості учнів школи. Цей відстотковий показник здобувачів освіти у порівнянні з минулим навчальним роком збільшився на 5 % . 
Безкоштовним харчуванням були забезпечені всі учні початкової школи, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування; діти з багатодітних сімей; діти-інваліди; діти, батьки яких брали участь у районі проведення АТО, ЧАЕС, діти з малозабезпечених сімей, а також учні, які відвідують групу продовженого дня (100% - 3 учні, 50% - 4 учні). Ці категорії учнів 100% забезпечені підручниками. 
З метою соціальної підтримки та соціального супроводу дітей здійснювався соціально-педагогічний патронаж дітей, які потребують соціальної допомоги, надавались практичні рекомендації соціального напрямку батькам, опікунам; велась роз’яснювальна робота серед дітей з питань захисту їх прав, організовувались змістовне дозвілля під час відпочинку дітей у канікулярний період.
Діти, позбавлені батьківського піклування та діти-сироти мають «Єдиний квиток», щорічно забезпечуються шкільною або спортивною формами.
 
Бібліотечний фонд закладу та робота бібліотеки
 
Бібліотечний фонд на кінець 2019-2020 навчального року налічує 4464 примірники навчальної літератури, 3347 примірників художньої та 179 - методичної літератури (рис.18).
 
 
 
Рис. 18. Бібліотечний фонд закладу станом на 2020 рік
 
Упродовж трьох років до бібліотеки закладу освіти надійшла нова література - 1118 підручників для початкової та базової школи, 13 примірників художньої літератури та 179 примірників нової методичної літератури згідно концепції Нової української школи (рис.19).
 
Рис. 19. Надходження нової літератури до бібліотеки закладу упродовж трьох років
 
З метою реалізації проекту «Шкільна сучасна бібліотека», передбаченого планом розвитку закладу, здійснювалось поповнення інформаційно-ресурсної бази даних шкільної бібліотеки, створення з подальшим постійним оновленням електронного каталогу фонду шкільної бібліотеки, поповнення бази шкільної бібліотеки науково-педагогічною літературою зарубіжних авторів, аудіо-, відео продукцією, каталогами шкільного приладдя. У 2019 році здійснено підключення до інформаційної мережі Інтернет бібліотеки закладу за рахунок введення в експлуатацію роутера, що забезпечує сигнал від мережі Wi-Fi. У 2020 році залучено бібліотекаря до дистанційних курсів підвищенні кваліфікації бібліотечних працівників у комунальному вищому навчальному закладі «Дніпровська академія неперервної освіти».
 
Медичне обстеження
 
В рамках виконання проекту «Школа здоров’я», передбаченого  Планом розвитку закладу, здійснювалось сприяння проведенню медичних оглядів дітей та підлітків, які навчаються в школі, забезпечення школи науково-методичною літературою з питань охорони здоров’я, забезпечення участі педагогічних працівників у підвищенні кваліфікації з питань формування здорового способу життя та активного і змістовного дозвілля учнівської молоді, запровадження комплексу заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу, забезпечення медичного кабінету необхідними медикаментами та медичним обладнанням, створення умов для виконання учнями обсягу рухової активності, необхідних умов для проведення уроків фізичної культури, занять з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, забезпечення школи спортивним інвентарем та обладнанням,  систематичне здійснення моніторингового спостереження з питань мотивованого ставлення школярів до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, екологічної безпеки дітей та ін. 
На початок 2019-2020 навчального року всі учні школи пройшли  профілактичне медичне обстеження, за результатами медичних довідок 
спостерігається тенденція збільшення захворюваності дітей, і цей факт  занепокоює (рис. 20). Відсоток дітей з хронічними хворобами – 22, 88%.
 
Рис. 20. Рівень хронічної захворюваності здобувачів освіти закладу
 
Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки. 
 На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.
На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Усі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і бібліотекаря, і батьків, і медичного працівника, а вчителям, що викладають предмет «Основи здоров'я» необхідно приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові прилади, комп’ютерні ігри тощо).
Саме тому головною задачею педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культурою та підвищення рівня їх рухової активності. Одним із шляхів до цього є вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, здійснення оцінювання на основі особистісно зорієнтованого підходу. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителю фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості. 
Дотримання санітарного законодавства, медичне обслуговування учнів, профілактика різних видів захворювань проводилось згідно Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Закону України «Про боротьбу із захворюванням  на туберкульоз», наказу МОН України та МОЗ України від 21.04.2005 № 242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворювання дітей у навчальних закладах та формуваннях здорового способу життя учнівської та студентської молоді», наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», наказу Міністерства охорони здоров’я України    від 29.11.2002  № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництва організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», наказу МОЗ України, МОН України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 р. за № 772/16788,  «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»
На початку навчального року адміністрація  закладу  координувала роботу медичного працівника і класних керівників щодо заповнення листків здоров’я, відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти), дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень, забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками закладу освіти.
Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України КЗО НСЗШ №127  протягом 2019/2020 навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи.
       Згідно рішення Департаменту гуманітарної політики, з метою збереження життя і здоров’я дітей та  дотримання санітарно-гігієнічних умов, недопущення інфекційних і кишково-шлункових захворювань, якісної організації питного режиму в навчальному закладі згідно з угодою департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» здійснено постачання очищеної якісної питної води для всіх здобувачів освіти закладу. 
       Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів, є кольорове і цифрове маркування, мірна лінійка. У листах здоров’я є позначки про тип меблів для кожної дитини. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень здебільш відповідає санітарним нормам, оскільки не скрізь наявні енергозберігаючі лампи. 
 
Харчування здобувачів освіти закладу
 
Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів.  За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70% визначає здоров’я людини. 
У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОН України від 01.06.05 р. №329.
Учні 1-4-х класів та учні пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням (дітей-сиріт - 6; учнів з малозабезпечених сімей - 2;  учнів, які є дітьми учасників АТО - 5; дітей з багатодітних родин- 52; дітей з інвалідністю-3, ЧАЕС -3).
Гарячим харчуванням охоплено 100% учнів 1-4 класів; організовано гаряче харчування для учнів 5-9 класів та учнів, які відвідують групу продовженого дня, за кошти батьків; повністю змінено меню (додано нових страв, удосконалено вже наявні); затверджено список учнів, які потребують дієтичного харчування; надання послуг з харчування учнів школи проводиться відповідно до затверджених норм харчування; проводилися моніторинг харчування, вивчення попиту на ту чи іншу продукцію, а узагальнені звіти щодо харчування щотижня надаються до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 
Питання щодо організації харчування розглядалися на педрадах, нарадах при директорові, на засіданнях методичного об‘єднання класних керівників.
  Скарг на якість харчування не надходило. Представники підприємства ТОВ «Контракт-Продрезерв-5» регулярно перевіряють роботу шкільної їдальні, якість виготовленої продукції; зустрічаються з представниками батьківського комітету школи. Працює комісія з числа батьків для контролю за якістю харчування.
 
Фінансово – господарська діяльність
 
 
З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2 років проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів. Заклад освіти приймає благодійну допомогу батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт за умов погодження з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Інформація про поповнення матеріальної бази закладу розміщувалась на шкільному сайті, доводилась до відома вчителів та батьків на педагогічних радах та зборах.
 
Отримано за бюджетні кошти
БУДІВНИЦТВО
1.  Будівництво переходу (авторський нагляд) – 18 473, 68 грн. (2019 р.)
2. Будівництво переходу (технічний нагляд) – 115 187,30 грн. (2019 р.)
3. Будівництво переходу (з урахуванням коригування) – 7 932 155,04 грн. (2019 р.)
4. Коригування проектно-кошторисної документації по будівництво переходу – 126 670, 07 грн. (2019 р.)
РЕМОНТНІ РОБОТИ
1. Капітальний ремонт по заміні вікон – 40 935, 40 грн. (2017 р.)
2. Розробка документації по капітальному ремонту спортивної зали – 103 490 грн. (2017 р.)
3. Розробка документації по капітальному ремонту даху і інженерних мереж закладу – 285 944, 54 грн. (2020 р.)
4. Демонтаж теплиці – 99 400 грн. (2019 р.)
5. Поточний ремонт санвузлів закладу – 1 207 860,09  грн. (2019 р.)
ПРИДБАННЯ МЕБЛІВ
1. Стільці учнівські (№ 3, 4) – 40 од. – 20 000,08 грн. (2018 р.)
2. Парти учнівські антисколіозні (3,4 р.г.) - 40 од. – 29 999,60 грн. (2018 р.) 
3. Комплект меблів (парта + стілець, 4 р.г.) – 24 од. – 24 919,20 грн. (2019 р.)
СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР
1. М’яч футбольний – 4 од. – 2 280, 00 грн. (2020 р.)
2. М’яч баскетбольний – 4 од. – 3 200, 00 грн. (2020 р.)
3. М’яч волейбольний – 3 од. – 2 070, 00 грн. (2020 р.)
4. Сітка футбольна , 7,4Х2,5 м – 2 од. – 5 200, 00 грн. (2020 р.)
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
1. Комплект дидактичних матеріалів та приладдя для НУШ – 2 к. – 51 313,32 грн. (2018 р.)
2. Комплект дидактичних матеріалів та приладдя для НУШ – 1 к. – 13 441,20 грн. (2019 р.)
3. Ігровий набір  «LEGO Play Box» - 2 к. – 1002, 60 грн. (2018 р.)
4. Ігровий набір  «LEGO Play Box» - 3 к. – 1593, 30 грн. (2019 р.)
ТЕХНІКА
1. Ноутбук Dell Vostro 3581 – 1 од. – 13 885,26 грн. (2019 р.)
2. Система «Шкільний музикальний дзвоник – радіо» - 1 од. – 50 327, 00 грн. (2019 р.)
3. Окуляри доповненої реальності Epson Moverio BT-300 (V11H756040) – 5 од. – 125 388, 00 грн. (2019 р.)
4. Квадрокоптер MJX Bugs B5W Black – 5 од. – 17 070, 00 грн. (2019 р.)
5. Пилосос для збору золи AD 4 Premium – 1 од. – 4449, 00 грн. (2019 р.)
6. Ноутбук Dell – 1 од. – 13 885,26 грн. (2018 р.)
КАНЦЕЛЯРСЬКЕ ПРИЛАДДЯ
1. Книга обліку особових справ працівників – 1 од. – 20, 09 грн. (2020 р.)
2. Книга обліку особових справ учнів – 1 од. – 20, 07 грн. (2020 р.)
3. Класний журнал 1-4 класи з логотипом – 6 од. – 349, 92 грн. (2020 р.)
4. Класний журнал 5-11 класи з логотипом – 7 од. – 536, 76 грн. (2020 р.)
5. Журнал для індивідуальних занять – 10 од. – 122, 70 грн. (2020 р.)
6. Журнал інструктажів – 15 од. – 184, 65 грн. (2020 р.)
7. Журнал групи продовженого дня – 1 од. – 50, 67 грн. (2020 р.)
8. Сегрегатор (папка-реєєстратор) А4/7 см – 15 од. – 405,90 грн. (2020 р.)
9. Папір офісний А4, пачка 500 аркушів – 50 од. – 3 498,90 грн. (2020 р.)
ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ
1. Тачка садова – 1 од. – 1085, 00 грн. (2020 р.)
2. Рідке мило антибактеріальне «Донат» (5 л.) – 10 од. – 466, 00 грн. (2020 р.)
3. Засіб чистячий порошкоподібний «Лимон» ProService (500 г) – 10 од. – 167,50 грн. (2020 р.)
4. Засіб для миття скла та дзеркал «Донат» (500 мл) – 20 од. – 621, 00 грн. (2020 р.)
5. Засіб для миття підлоги і поверхонь «Донат» (л) – 6 од. – 198, 30 грн. (2020 р.)
6. Засіб миючий універсальний «Донат» (л) – 5 од. – 155, 25 грн. (2020 р.)
7. Крейда квадратна  (100 шт. в уп.) – 10 уп. – 399, 00 грн. (2020 р.)
8. Лампа люмінісцентна бактерицидна PHILIPS TUV 30W 1SL/25 G13 – 5 од. – 2 580,00 грн. (2020 р.)
9. Емаль алкідна ПФ-266 червоно-коричнева (12 кг) – 3 од. – 1 627,20 грн. (2020 р.)
10. Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова (12 кг) – 1 од. – 651,60 грн. (2020 р.)
11. Засіб дезінфікуючий «Люмаксх-Хлор 1000» (кг) – 2 од. – 638, 40 грн. (2019 р.)
12. Серветки господарські віскозні (5 шт. в уп.) – 40 од. – 608, 00 грн. (2019 р.)
13. Губка господарська кухонна крупнопориста (5 шт. в уп.) – 48 од. – 444, 00 грн. (2019 р.)
14. Папір туалетний Люкс, 65 м – 640 од. – 2 048, 00 грн. (2019 р.)
15. Пакети для сміття, 60 л (20 шт. в уп.) – 40 од. – 322, 00 грн. (2019 р.)
16. Рукавички побутові універсальні латексні (5 шт. в уп.) – 40 од. – 312, 00 грн. (2019 р.)
 
 
 
 
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ШКОЛИ 
 
№ п/п Завдання Термін виконання Виконання / не виконання
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
5.
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
9.
 
 
10.
 
 
 
11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.
 
 
 
 
 
 
13.
 
 
 
 
 
 
 
14.
 
 
 
15.
 
 
 
 
 
16.
 
17.
 
 
 
 
18.
 
 
19.
 
20.
 
 
 
21.
 
 
 
 
 
 
 
22. Вжиття заходів щодо оформлення акту на право постійного користування земельною ділянкою та отримання відповідних свідоцтв.
Оформлення належних документів для будівництва внутрішнього туалету закладу. Розгляд питання з проектантами стосовно створення коридору, який поєднав би три відокремлені корпуси закладу в одне ціле.
Впровадження енергозберігаючих заходів, зокрема впровадження більш економного світлодіодного освітлення, створення проекту щодо впровадження вітроенергетичної установки з метою зниження енергозатрат закладу.
Під’єднання шкільної бібліотеки, кабінету інформатики  до мережі Internet  та прокладання електричного дзвоника до ІІ корпусу закладу.
Забезпечення основним технічним оснащенням приміщень хімічного, біологічного та фізичного кабінетів.
Придбання мультимедійної техніки в основні кабінети І корпусу школи.
 
 
 
 
 
 
Повне оновлення (або поточний ремонт) аудіоакустичного обладнання
Поточний ремонт покрівлі закладу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поточний ремонт в шкільній їдальні та приміщеннях школи.
Оновлення шкільних парт та стільців відповідно до вимог Нової української школи.
Забезпечення належного утримання інженерних мереж закладу, зокрема заміна сантехнічного обладнання.
Розробка проекту реконструкції теплиці спільно з іншими навчальними закладами відповідного архітектурного чи будівельного профілю (угоди про співпрацю)
 
 
 
 
Розробка разом з батьківською громадськістю проекту створення на території закладу басейну та картингу та винесення проектів на сайт громадського проекту «Бюджет участі» з метою збору підписів.
Утилізація опалого листя з наступним його залученням для виробництва паливних брикетів – співпраця з  Дніпровським відділенням НЕЦУ (автор проекту Сорока М.)
 
 
Переобладнання шкільного коридору закладу з метою створення постійно діючої художньої виставки робіт учнів
Розробка разом з батьківською громадськістю проекту огорожі території закладу з подальшим викладанням на сайт громадського проекту «Бюджет участі» з метою збору підписів.
Реалізація заходів щодо протипожежної безпеки.
Співпраця з громадськими організаціями з метою спонсорської участі для забезпечення якісного освітнього процесу.
Обладнання навчально-ігрових куточків для учнів початкових класів.
Поліпшення обладнання спортивного залу.
Поповнення бібліотечних фондів навчально-методичною, художньою, довідковою, періодичною літературою.
Проведення капітального ремонту спортивної зали.
 
 
 
 
 
 
Будівництво пандусів для дітей з особливими освітніми потребами.
до 2019 р.
 
 
 
 
до 2018/2019 н.р.
 
 
 
 
 
2018 - 2020 р.р.
 
 
 
 
 
 
2018 - 2019 р.р.
 
 
 
2018 - 2022 р.
 
 
2018 - 2022 р.р.
 
 
 
 
 
 
 
2018-2019 р.р.
 
2018-2019 р.р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до 2018/2019 н.р.
2018 - 2019 р.р.
 
2018 - 2019 р.р.
 
 
2018-2020 р.р.
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 - 2019 р.р.
 
 
 
 
 
2018-2019 р.р.
 
 
 
 
 
 
2018 р.
 
 
 
2018 р.
 
 
 
 
 
2018 - 2020 р.р.
2019 - 2020 р.
 
 
 
2018 – 2020 р.р.
 
2018 – 2020 р.р.
2018 – 2020 р.р.
 
 
2019 – 2020 р.р.
 
 
 
 
 
 
2019 – 2023 р.р. Виконано
 
 
 
 
Виконано
 
 
 
 
 
 
Виконано
 
 
 
 
 
 
 
Виконано
 
 
 
 
Виконано в межах 2 років
 
 
Виконано в межах 2 років на 50 % через нестачу фінансування з коштів міського бюджету
 
Виконано
 
 
Виконано на 50 % через нестачу фінансування з коштів міського бюджету, подано до плану на 2023 р., проведено узгоджувальні роботи з архітектором у 2020 році
Виконано
 
Виконано
 
 
Виконано
 
 
 
Виконано – прийнято рішення про неможливість реконструкції та демонтовано за кошти міського бюджету
Виконано
 
 
 
 
 
 
Не виконано – на численні спроби не вдалося встановити зв’язок з автором проекту
Виконано
 
 
 
Виконано
 
 
 
 
 
Виконано
 
Виконано на 50 %
 
 
 
Виконано
 
 
Виконано
 
Виконано
 
 
 
Не виконано через нестачу коштів у міському бюджеті – подано до плану на 2024 р.
Виконано у межах 2 років
 
 
 
 
 
 
Рис. 21. Виконання заходів по зміцненню матеріально-технічної бази закладу упродовж двох років
 
Окрім вище зазначеного, позапланово вирішено проблему освітлення території навчального закладу  шляхом встановлення  по периметру будівель 10 світлодіодних потужних та водночас енергозберігаючих прожекторів за кошти батьківської громадськості; замінено на новий лінолеум у приміщенні холу закладу, утеплено існуючу тепломережу за рахунок співпраці з КП «Теплоенерго», замінено металеві двері у підвальному приміщенні та двері запасного виходу спортивної зали, демонтовано аварійний димохід біля ІІ корпусу; за рахунок участі у міській програмі «Бюджет участі» та перемоги одного з 4-х проектів – № 258 «Комфорт і сучасність шкільного життя» отримано за кошти міського бюджету сучасну автоматизовану систему музичного дзвоника (дозволяє також здійснювати радіотрансляції), 5 окулярів доповненої реальності для кращої візуалізації під час освітньо
 
Комунальний заклад освіти 
«Неповна середня загальноосвітня школа №127» 
Дніпровської міської ради
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПИСОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОЗВИТКУ
комунального закладу освіти
«Неповна середня загальноосвітня школа №127»
Дніпровської міської ради
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дніпро
2020 р.
 
Упродовж двох навчальних років робота закладу освіти була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, концепції і стратегії національно-патріотичного виховання, реалізацію державних, регіональних та районних програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту.
Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
 
Загальна інформація про школу
 
Рік заснування 1961 рік
Контингент учнів У 2019/2020 навчального року у 12 класах навчається 319 учнів, з них у 1 – 4 класах – 145 учнів, 5 – 9 класах – 174 учні, середня наповнюваність складала 26,6 чол.  Випускників 9 класу на кінець 2019/2020 навчального року – 38 учнів.
Мова навчання Українська мова
Допрофільне навчання Освітній процес здійснювався з поглибленим вивченням окремих предметів 
Педагогічний колектив Педагогічний колектив нараховує 20 педагогів, з них 15 мають повну вищу освіту, 1 – бакалавр, 4 – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 8 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 2 вчителі, ІІ кваліфікаційну категорію – 2 вчителі, категорію „спеціаліст” – 8 вчителів.
Забезпечення харчуванням Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2019/2020 навчального року  було  забезпечено 145 учнів початкових класів та 71 дитина пільгових категорій – 22,6% від загальної кількості учнів школи. За рахунок батьківської плати харчується 91 учень.
Творчий потенціал Педагогічний колектив працює над проблемою «Впровадження компетентнісних та особистісно орієнтованих підходів в рамках реалізації освітньої стратегії соціалізації особистості». Учителі школи беруть активну участь  у районних конкурсах, онлайн-конференціях та вебінарах, засіданнях методичних об’єднань, районних семінарах, у проведенні семінарів-практикумів.
     В рамках відпрацювання проблемної теми школи педагогічний колектив  постійно працює над удосконаленням фахової майстерності при підготовці до інтерактивних засідань педагогічних рад,  відпрацьовуючи систему роботи по здійсненню індивідуального підходу до особистості дитини на кожному уроці з урахуванням вікових категорій для підвищення рівня якості освіти, відповідності форм і методів викладання європейським стандартам та концепції нової української школи, удосконалення самостійних методів навчання учнів (педагогічні ради «Способи та методи творчої реалізації в умовах змін освітнього середовища закладу», «Педагогічна компетентність учителя. Компетентнісно-орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетентностей», «Стан модернізації освітнього середовища навчального закладу у зв’язку з оновленням змісту освіти», «Компетентності особистості в умовах інноваційних освітніх змін», «Система педагогічних впливів як вектор соціального становлення сучасної людини», «Концептуальні засади проектних технологій – інтегральний показник розвитку особистості» та ін.;
.   Практичні семінари: «Творчий духовно-моральний клімат стосунків у класних колективах»; «Психологічний захист як зворотня реакція учня на стресову ситуацію. Допомога дитині у подоланні стресу»). Систематично здійснюються моніторингові дослідження якості освіти індивідуальних особливостей учнів, процесів адаптації учнів при переході від початкової до середньої школи. 
Гурткова робота
 
У школі станом на 02.01.2020 р. 5 гуртків: декоративно – ужиткового напрямку: студія образотворчого мистецтва, бісероплетіння, спортивного напрямку: гурток спортивних  бальних танців, таекван-до, бокс.
Матеріально-технічне забезпечення До послуг учнів – 9 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас, спортивна зала, баскетбольний та футбольний майданчики, 1 комбінована майстерня, їдальня та медичний кабінет.
Бібліотечний фонд на кінець 2019-2020 навчального року налічує 4464 примірники навчальної літератури, 3347 примірників художньої та 179 - методичної літератури.
 
Протягом року із закладу освіти вибуло 26 учнів.  Плинність учнів становить 2 %. Прибуло за звітний період до закладу 29 учнів. Основна мета переходу: зміна місця проживання, зміна місця навчання. Результатом роботи закладу з дошкільнятами став той факт, що у 2019-2020 навчальному році  31 дитина стали учнями першого класу, а в минулому – 38 учнів. Охоплено навчанням 100 % учнів.
38 випускників 9 класу  2019-2020 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати, наведені в таблиці 1.
Рік
  Всього випускників Школи ПТУ Коледжі Не працевлаштовано
2020 38
(13,15 %) 5 (13,15 %) 28 
(73,68 %)                -               
Таблиця 1. Працевлаштування випускників 9 класу у 2020 році
 
Кількість учнів, що вступають до коледжів, щорічно  зростає (рис.1, 2).
 
 
 
Рис.1. Аналіз працевлаштування випускників упродовж 2018-2019 років
 
 
Рис.2. Працевлаштування випускників у 2020 році
 
Педагогічний колектив плідно працює в напрямку надання якісної підготовки учнів до подальшого навчання в вищих закладах освіти І - ІІ рівня акредитації. На виконання проекту «Допрофільне навчання» заклад освіти заключив угоди про співпрацю з низкою навчальних закладів ІІ та ІІІ рівня акредитації, спільно з якими проводились упродовж 2 років пробні іспити, взаємовідвідування закладами освіти один одного, залучення фахівців та студентів закладів при проведенні спільних заходів в рамках виконання проекту «Скінди», передбаченого планом розвитку комунального закладу освіти «Неповна середня загальноосвітня школа №127» Дніпровської міської ради. До таких закладів належить:   
ДНЗ «Дніпровський державний коледж технологій та дизайну»
ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»
ДНЗ «Машинобудівний коледж Дніпровського національного 
            університету імені Олеся Гончара»
ДВНЗ «Дніпровський індустріальний коледж»
ДНЗ «Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій»
ДНЗ «Дніпровський технолого-економічний фаховий коледж»
ДНЗ «Дніпровський технікум зварювання та електроніки імені Е.О.Патона»
НЗ «Вище професійне училище №17»
ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»
ДПТНЗ «Дніпровське вище професійне училище будівництва».
 
Результат співпраці з вищезазначеними закладами, зокрема, у 2020 році – 55,3 % випускників стали їх студентами (21 випускник з 38). 
З 16.10.2018 року закладом освіти укладено угоду з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара про проведення практики здобувачів освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Таким чином, заклад освіти став базою практики для студентів педагогічних спеціальностей вищого навчального закладу.
Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державної програми розвитку і функціонування української мови.
Освітній процес здійснюється українською мовою, документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою.  
 
Кадрове забезпечення
 
Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.
Упродовж  двох навчальних років школа була забезпечена штатними працівниками на 90%; за штатним розписом 20 штатних одиниць (адміністративні: 2 (директор – 1; заступник директора з навчально-виховної роботи – 1); молодший обслуговуючий персонал – 11, спеціалістів – 4,5, прирівнених до педагогічних – 2,5). Фактична кількість педагогічних працівників на кінець 2019-2020 року становить 20 фахівців.
Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.
Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.
Розподіл педагогічних працівників за фахом і кваліфікаційними категоріями:
Навчальний предмет Усього вчителів Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання Нагороди
Спец. І ІІ вища Старший вчитель Вчитель-методист
Вчителі початкових класів 6 3 1 2 1 1 2
Вихователі ГПД 1 1
Українська мова та література 1 1 1 2
Зарубіжна література 1 1
Математика 1 1 1 1
Фізика 1 1 1 1
Інформатика 1 1
Хімія 1 1
Біологія 1 1
Географія 1 1
Історія, правознавство 1 1
Англійська мова 2 1 1 1 1
Фізична культура, основи здоров’я 2 2
Образотворче мистецтво, художня культура 1 1
 
 
Рис. 3. Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників закладу
 
Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи та планом розвитку закладу освіти. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.
 
 
Рис. 4. Стаж роботи педагогічних працівників закладу
Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).
 
 
Рис. 5. Рівень педагогічної майстерності вчителів закладу
 
Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.
Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи  та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:
- вивчати професійні якості вчителя;
- враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:
- неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;
- максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;
- створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.
 
Звіт про атестацію вчителів у 2018-2019 н.р.:
 
Категорія, звання Встановлено Відповідність Всього
Вища 1 0 1
І 1 0 1
ІІ 1 0 1
Спеціаліст 0 1 1
Учитель-методист 0 0 0
Старший учитель 0 0 0
 
Звіт про атестацію вчителів у 2019-2020 н.р.:
 
Категорія, звання Встановлено Відповідність Всього
Вища 0 1 1
І 0 0 0
ІІ 0 0 0
Спеціаліст 0 0 0
Учитель-методист 0 0 0
Старший учитель 0 0 0
 
Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи. Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.
 
 
Рис.6. Зміцнення та оновлення педагогічного складу закладу 
 
 
Рис.7. Аналіз кваліфікації педагогів упродовж 2 років
 
Рис. 8. Рівень майстерності педагогів на кінець 2019-2020 н.р.
 
 
Рис. 9. Звання педагогів на кінець 2019-2020 н.р.
 
Методична робота   
 
Упродовж двох навчальних років педагогічний колектив закладу освіти працював над методичною проблемою: «Формування ключових компетентностей учнів в умовах формування нової української школи».    Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в одне системне ціле всі підрозділи методичної структури школи. 
За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначеній цілі. Школа має альтернативу художньо-естетичного спрямування. Розвиток  творчих здібностей учнів здійснюється шляхом реалізації напряму - декоративно-ужиткове мистецтво  (образотворче мистецтво, бісероплетіння).
Усвідомлення необхідності вільного володіння ІКТ усіма учасниками освітнього процесу спонукає до розширення освітніх послуг, впровадження заходів, які сприяли розвитку цього напряму. 
Упродовж двох років педагогічний колектив закладу працював над науково-методичною темою «Інтерактивні технології як засіб підвищення ефективності освітнього процесу». З цією метою проведено низку засідань  педагогічної ради, кожне з яких було здійснено у форматі інтерактивної ділової гри. Педагоги закладу мали можливість та випробовували всі новітні педагогічні технології, ставлячи себе на місце учнів - здобувачів освіти.
На реалізацію поставленої мети під час засідань педагогічної ради створено умови для навчання вчителів школи: вивчаються передові освітні технології, зокрема - поширення міжнародного освітнього досвіду через інтерактивні засідання педагогічної ради закладу: візуальні засоби навчання як засіб формування ключових компетентностей (інфографіка, ментальні карти, буктрейлер, соціальні сервіси), онлайн-лабораторія: створення компетентнісно-орієнтованих завдань та їх практичне втілення, міжнародний досвід застосування методу «шести капелюхів» Едварда де Боно,  наочні засоби як засіб формування ключових компетентностей (міжнародний досвід впровадження інтелект-карт Т.Бьюзена, метод скрайбінгу К.Робінсона («Новий погляд на систему освіти»), технологія перевернутого навчання Дж.Бергмана, А.Семса, міжнародний досвід в інклюзивній освіті (сторітелінг, джигсоу, кубування, рафт, «щоденні 5», лепбук, методи ейдетики).
   
       
Рис. 10. Робота творчих груп вчителів під час інтерактивних засідань педагогічної ради 
 
По завершенню кожного засідання методичної та педагогічної ради закладу методичний кейс вчителя збагачувався друкованими методичними матеріалами та наробками, які згодом втілювалися педагогами під час проведення уроків та різноманітних заходів типу «Скінди».
Упродовж ІІ семестру 2019-2020 навчального року здійснено навчання вчителів дистанційним технологіям, зокрема навчання ресурсам Microsoft Office Forms 365, Microsoft Office Skype for Business, Discord, Google Classroom, Naurok.com.ua  шляхом проведення низки навчально-практичних вебінарів адміністрацією закладу, а також участі закладу у вебінарах, які проводились директором ліцею інформаційних технологій м. Дніпра С.Б. Григор’євим. У 2020 році запроваджено взаємонавчання творчими групами педагогів дистанційним технологіям за рахунок проведення майстер-класів у Discord педагогами закладу. У ІІ семестрі 2019-2020 р. залучення вчителів та активна робота у новій програмі Discord становила 84,21 %. Поширення інноваційних педагогічних технологій здійснювалася зокрема через творчі групи, педагогічні ради, навчально-практичні вебінари.
 
       
Рис. 11. Засідання творчої групи вчителів, присвячене вивченню можливостей програми Discord
 
Як результат такої роботи створено внутрішню базу інформаційних ресурсів, впроваджуються навчальні програми з ІКТ-підтримкою.
У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас, де встановлено 14 комп’ютерів. У 2019 році кабінет інформатики та бібліотеку під’єднано до мережі Internet. Усього в закладі 23 комп’ютери. Встановлені комп’ютери у початкових класах,  адміністрації школи, практичного психолога, педагога-організатора. У школі 6 принтерів, два ксерокси, три мультимедійних проектори, одна інтерактивна дошка. Адміністрація закладу вільно володіє навичками з ІКТ. З метою оптимізації адміністративної роботи дирекцією застосовується спільна робота з документами.
На сайті закладу представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, діяльність соціально-психологічної служби, сторінка з історії школи, шкільне життя тощо. Сайт оновлюється секретарем-друкаркою закладу Биковець І.В.
Працюючи над методичною проблемою, педагогічний колектив досяг певних результатів: вчителі школи відчули особистісну потребу та психологічну готовність для підвищення професійної компетентності та впровадження у освітній процес інтерактивних технологій. Активна участь та запровадження інтерактивних інноваційних технологій педагогами в освітньому процесі у 2019-2020 навчальному році становила 78,94 % педагогів.  
В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання та творчі групи вчителів.
З метою ознайомлення педагогів із системою і досвідом роботи вчителів, класних керівників, вихователя груп продовженого дня були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи. Запроваджено в практику фотозвітування про результати проведених заходів. 
Важливе значення в методичній роботі мало вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду. Заслуговує на увагу досвід роботи вчителя початкових класів – методиста Гезь О.І. по запровадженню і практичному втіленню програми «Інтелект України», вчителя української мови та літератури – методиста Гаркуші В.І. по запровадженню асистентської роботи учнів – здобувачів освіти, вчителя початкових класів – голови методичного об’єднання вчителів початкових класів Завгородньої Т.С. по впровадженню і практичному втіленню засобів та методів в рамках концепції Нової української школи.
Адміністрацією закладу та досвідченими вчителями постійно здійснювався супровід діяльності вчителів, а саме: надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних матеріалів, підтримка в апробації навчальної літератури, оновлення електронних банків даних про здійснення інноваційної діяльності вчителями. Заслуговує уваги досвід роботи вчителя біології Ісаєва В.В. із системного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. 
Велика увага приділяється роботі щодо своєчасного  проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації. Упродовж 2 останніх років 60 % педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації в ДАНО як очно, так і очно-дистанційно.
Під час атестації педагогів було вивчено досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, проведення співбесід, анкетування учнів, батьків, колег, відвідування відкритих уроків та виховних заходів. Загалом атестація педагогів проходила в діловій доброзичливій атмосфері. 
Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій освітнього  процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду, участь у вебінарах та взаємонавчання у творчих групах.
Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. Вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду. 
Діяла Школа молодого вчителя. З метою підвищення психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки молодих спеціалістів та малодосвідчених учителів у школі впроваджено систему наставництва над молодими вчителями,  розроблено та затверджено план роботи з ними на поточний навчальний рік.  Адміністрація закладу освіти та вчителі-наставники (Гаркуша В.І., Хлибова В.І., Петишко В.П.) згідно з графіком відвідували уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів (Драган Ю.М., Власенко О.А., Нікітіна В.Ю.), надавали методичну допомогу  в підготовці до уроків. Під час аналізу уроків молодим спеціалістам надано рекомендації щодо підвищення  методичного та фахового рівня. Результати викладання предметів були заслухані  на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради.
Завдяки роботі методичних об’єднань удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників. На своїх засіданнях члени методичних об’єднань  обговорювали науково-методичні питання, а також знайомилися з нормативно-правовими документами, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями тощо.
 
    З метою підвищення рівня роботи шкільного методичного кабінету перед педагогічним колективом було поставлено за мету зібрати матеріали творчих знахідок вчителів, зразки відкритих уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, публікації у фахових виданнях, розробити та скласти картотеку методичної літератури, розпочати створення відеотеки уроків та виховних заходів.
Важливим аспектом є наступність між початковою школою   і дошкільним навчальним закладом.  Для батьків майбутніх першокласників  розроблено пам’ятки, як допомогти дитині адаптуватися в перші дні в школі.  Упродовж 2 років проводились зустрічі адміністрації та вчителів з батьками майбутніх першокласників, підготовчі заняття з майбутніми першокласниками.  Всю роботу з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку було  спрямовано на збереження здоров’я, емоціонального благополуччя, розвиток індивідуальності кожної дитини.
Недоліками в організації методичної роботи є те, що вчителі мало займалися  науково-дослідницькою роботою. Не проводилася робота з розробки нових авторських навчальних програм. Не всі методичні об`єднання працювали однаково ефективно. Їх засідання не завжди повною мірою відповідали інтересам і потребам вчителів. На жаль, вчителі школи не  беруть участь у професійних конкурсах.  
Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли певних результатів у своїй діяльності. З 2019 року у освітній процес закладу освіти за рахунок годин варіативної складової робочого плану у 6-х та 7-х класах впроваджується авторська програма «Юні аквадизайнери» у співпраці з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара.
 
Навчальна діяльність учнів
 
У 2019/2020 навчальному році навчання завершили 314 учнів, середня наповнюваність класів 26,6 учнів, функціонувала 1 група продовженого дня. У 2018/2019 навчальному році сформовано один 1-й клас, де навчалось 38 учнів, в 2019/2020 навчальному році - один 1 клас, де навчався 31 учень. 
Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку: 
в 1 класі – 35 хвилин;
в 2-4-х  класах – 40 хвилин;
в 5 – 9-х  класах – 45 хвилин, 
 
перерви тривалістю 10, 15, 20 хвилин.
 
Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.
За результатами річного оцінювання упродовж 2-х років переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.
Учні 4 та 9 класу писали роботи з ДПА у 2018-2019 навчальному році.  Були проаналізовані результати річних оцінок та результати ДПА. Як видно з рис.13 та 14, результати державної підсумкової атестації та річного оцінювання практично не відрізняються, що свідчить про об’єктивність оцінювання педагогічним складом. Наказом Міністерства освіти і науки України № 463 від 30.03.2020 р. звільнено у 2019-2020 н.р. від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.
 
Предмет Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА
початковий початковий середній середній достатній достатній високий високий
Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть %
українська мова 0 0 0 0 6 20 5 16,7 15 50 12 40 9 30 13 43,3
математика 0 0 0 0 9 30 7 23,3 14 46,7 14 46,7 7 23,3 9 30
англійська мова 0 0 0 0 7 23,3 7 23,3 12 40 12 40 11 36,7 11 36,7
 
Таблиця 2. Порівняльна характеристика результатів ДПА 9 класу
у 2018-2019 навчальному році
 
 
 
 
Рис. 13. Порівняльний аналіз результатів ДПА та річного оцінювання учнів 9 класу у 2018-2019 навчальному році
 
 
 
 
 
 
 
 
Предмет Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА
початковий початковий середній середній достатній достатній високий високий
Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть %
українська мова 0 0 0 0 6 21,4 2 7,1 15 53,6 16 57,1 7 25 10 35,7
математика 0 0 1 3,6 9 32,1 6 21,4 11 39,3 9 32,1 8 28,6 12 42,9
 
Таблиця 3. Порівняльна характеристика результатів ДПА 9 класу
у 2018-2019 навчальному році
 
 
 
 
Рис. 14. Порівняльний аналіз результатів ДПА та річного оцінювання учнів 4 класу у 2018-2019 навчальному році
 
Учні нашої школи традиційно приймають участь в районних, шкільних предметних олімпіадах. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей було складено план роботи з обдарованими учнями. 
Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах, турнірах, як видно з рис.15.
 
 
Рис. 15. Порівняльний аналіз учнів-переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад упродовж 4-х років
 
З діаграми прослідковується тенденція до зменшення кількості ІІІ місць та зростання ІІ призових місць упродовж 4 навчальних років - рівень результативності здобувачів освіти закладу  за підсумками участі у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів зростає. 
З метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови й традицій свого народу, підвищення загальної мовної культури, сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління  поваги до мови свого народу  учні школи брали участь в різнорівневих конкурсах, у міжнародному конкурсі імені Петра Яцика. За результатами проведення конкурсу та рішенням журі  учениця 4-А класу Добродомова Юлія  (вчитель Гезь О.І.) посіла  І місце та учениця 7-Б класу Дудник Єлизавета посіла І місце (вчитель Гаркуша В.І.).
З метою виявлення й підтримки інтелектуально та творчо обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи, створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, на виконання Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової  майстерності учні школи приймали участь в міських виставках, зокрема міській виставці-конкурсі «Україна вишивана», міській виставці дитячої творчості «Мій рідний край – моя Земля», літературно-мистецькому конкурсі «Собори наших душ». Грамотою Міського палацу дітей та юнацтва нагороджено Любицького Богдана за кращу творчу роботу на міській виставці дитячої творчості «Мій рідний край – моя Земля». Дипломом Департаменту гуманітарної політики нагороджено переможців міського літературно-мистецького конкурсу «Собори наших душ»: Беляєва Марка, Коваленка Максима, Слуцького Антона, Русінова Сергія, Геюка Максима, Любицького Богдана, Шевченка Дениса,  Бугайову Поліну. 
Учні 7 класу Асхабов Мані і Магас Роман займались шкільними науковими дослідженнями з біології, прийняли участь в І Всеукраїнській науковій шкільній конференції, здійснили публікацію наукової статті «Флуктуюча асиметрія тополі білої як біоіндикатор урбосередовища». Результати дослідження опубліковані у збірнику наукових статей «Крок у науку» в 2017 р.
 
Участь школи в експериментальній роботі
 
Назва інновації, новацій клас З якого року впроваджується П.І.Б. вчителів
Науково-педагогічний проект «Інтелект України» 3-А 2013 Гезь О.І.
       
       Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.
              З 2013 року розпочалася реалізація науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у закладі освіти.  На сьогодні у проекті задіяний  1 класний колектив. Спостерігається прискорений розвиток учнів, які навчаються за даним проектом. Протягом 2008–2016 років відбувалось експериментальне впровадження проекту на базі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, яке на засіданні Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи МОН України 01.11.2016 р. визнано успішним, а інноваційну діяльність за проектом – актуальною і затребуваною в суспільстві. Концепція реалізації проекту на базі навчальних закладів на 2017–2021 роки є логічним продовженням Концепції впровадження проекту протягом 2008–2016 років. 
 
Виховна робота
Виховна робота в школі протягом   навчального року була спрямована на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; Концепції національно-патриотичного виховання дітей і молоді; Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Тема виховної роботи закладу:   «Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України».
Упродовж 2-х навчальних років відповідно до поставленої мети плану розвитку закладу освіти здійснювалося ефективне впровадження в едукаційний процес шкільних СКІНДів  (сучасних колективно-індивідуальних дійств,  рис.16, 17).
 
 
Рис. 16. Втілення проекту «СКІНД» упродовж 2-х років
     
     
Рис. 17. Фрагменти фотозвітів з заходів у форматі «СКІНД»
 
Також створювались сучасні умови організації освітнього процесу та толерантного середовища у школі, впроваджувалися в освітній процес інтегровані, квестові та комплексно-хвильові форми проведення занять. Зміст виховання реалізовувався у процесі навчально-виховної діяльності на уроках (педагогічний колектив) і в позакласній роботі (класні керівники, педагог-організатор), у взаємодії з батьками.
Основні напрямки виховної роботи закладу освіти у 2019-2020 н.р.:
- національно-патріотичне виховання підростаючого покоління;
- превентивне виховання;
- фізичне виховання;
- художньо-естетичне виховання в становленні особистості;
- еколого-натуралістичного виховання дітей та учнівської молоді;  
- професійна орієнтація та допрофільна підготовка.
В школі проходять уроки патріотизму, уроки мужності, акції, концерти, участь у конкурсах. 
Проводяться виховні заходи під час канікул (за окремим планом).
У навчальному закладі впроваджується просвітницько-профілактична програма «ШКОЛА І ПОЛІЦІЯ». Шкільний офіцер поліції Біловол Віталій Сергійович протягом навчального року проводив заняття з учнями 1-9 класів. 
Велика увага приділяється роботі з дітьми пільгових категорій. 
У грудні 2019 року була проведена декада до Всесвітнього дня інвалідів, в ході якої  проводились акції : «Чужої біди не буває»,  «Діти-дітям», благодійний ярмарок до Дня Святого Миколая.
Діти  пільгових категорій безкоштовно відвідують театральні вистави, отримують безкоштовне харчування в шкільній їдальні. Діти, які знаходяться під опікою, забезпечені шкільною та спортивною формою.
 КЗО «НСЗШ №127» підтримує зв'язок з УССД і ЦСССДМ, сектором  ювенальної превенції  Самарського  відділення поліції Дніпровського відділу в Дніпропетровській області.
        З метою профілактики правопорушень та злочинності, серед учнів школи проводить свою роботу Рада профілактики. Було проведено 5 засідань ради профілактики, одне сумісне засідання педагогічного колективу, представників УССД та поліції.  На внутрішкільному обліку знаходиться 7 учнів.
У школі постійно тримаються на контролі учні, що потребують педагогічної корекції. Систематично проводилась робота з профілактики шкідливих звичок та попередження скоєння правопорушень і злочинів.
 
Робота з батьками
 
З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками освітнього процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:
- оптимальне формування мережі навчальних закладів; 
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу;
- формування здорового способу життя;
- реалізація освітніх програм тощо.
Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Як результат такої роботи – підписано Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу: педагогами, учнями та батьками.
Протягом навчальних років проводились  загальношкільні та  двічі на семестр класні батьківські збори.
На батьківських зборах розглядалися  питання:
- профілактики дитячого травматизму;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;
- впливу сім’ї на середовище дитини;
- організації навчального року;  проведення ДПА; 
- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.
Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята, особливо слід відзначити співдружність батьків початкових класів з класними керівниками у проведенні спільних свят.
 
Соціальний захист
 
У 2019/2020 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»,  від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», Постанови Кабінету Міністрів від 27.01.2016 №36 «Про внесення змін до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з врахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» та ін.
Робота з  даного напрямку  проводилася відповідно до  річного плану роботи школи, плану виховної роботи в векторі організації соціального захисту дітей пільгових категорій. 
 Постійно здійснювався контроль за відвідуванням занять дітей, які залишились без батьківського піклування та інших дітей із соціально незахищених категорій. 
На кінець 2019/2020 навчального  року згідно якісно-кількісного складу до учнів пільгових категорій віднесено 115 учнів, як видно з таблиці 4.
 
 
№ з/п Назва категорії Кількість Кількість сімей
1. Діти, які перебувають під опікою
сироти;
позбавлені батьківського піклування. 7
2
5 6
2
4
2. Діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім′ях та  інтернатних установах:
сироти;
позбавлені батьківського піклування.
1
0
1
1
0
1
3. Діти - напівсироти 14 11
4. Діти одиноких матерів 27 24
5. Діти з малозабезпечених сімей 2 2
6. Діти з багатодітних сімей                                              52 23
7. Діти з особливими потребами (інваліди, 
які мають посвідчення, видане управлінням праці та соціального захисту) 9 9
8. Діти, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС (які мають посвідчення категорії «Д») 3 3
9. Діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків
0
0
10. Діти, батьки яких перебувають за кордоном з метою заробітку 0 0
11. Діти, батьки яких загинули при  проведенні анти терористичної операції на Сході країни 0 0
12 Переселенці з Луганська та Донецька 0 0
Всього 115
 
Таблиця 4. Якісно-кількісний склад учнів пільгових категорій 
на кінець 2019-2020 навчального року
Таким чином, діти, що потребують соціального захисту, складають 36% від загальної кількості учнів школи. Цей відстотковий показник здобувачів освіти у порівнянні з минулим навчальним роком збільшився на 5 % . 
Безкоштовним харчуванням були забезпечені всі учні початкової школи, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування; діти з багатодітних сімей; діти-інваліди; діти, батьки яких брали участь у районі проведення АТО, ЧАЕС, діти з малозабезпечених сімей, а також учні, які відвідують групу продовженого дня (100% - 3 учні, 50% - 4 учні). Ці категорії учнів 100% забезпечені підручниками. 
З метою соціальної підтримки та соціального супроводу дітей здійснювався соціально-педагогічний патронаж дітей, які потребують соціальної допомоги, надавались практичні рекомендації соціального напрямку батькам, опікунам; велась роз’яснювальна робота серед дітей з питань захисту їх прав, організовувались змістовне дозвілля під час відпочинку дітей у канікулярний період.
Діти, позбавлені батьківського піклування та діти-сироти мають «Єдиний квиток», щорічно забезпечуються шкільною або спортивною формами.
 
Бібліотечний фонд закладу та робота бібліотеки
 
Бібліотечний фонд на кінець 2019-2020 навчального року налічує 4464 примірники навчальної літератури, 3347 примірників художньої та 179 - методичної літератури (рис.18).
 
 
 
Рис. 18. Бібліотечний фонд закладу станом на 2020 рік
 
Упродовж трьох років до бібліотеки закладу освіти надійшла нова література - 1118 підручників для початкової та базової школи, 13 примірників художньої літератури та 179 примірників нової методичної літератури згідно концепції Нової української школи (рис.19).
 
Рис. 19. Надходження нової літератури до бібліотеки закладу упродовж трьох років
 
З метою реалізації проекту «Шкільна сучасна бібліотека», передбаченого планом розвитку закладу, здійснювалось поповнення інформаційно-ресурсної бази даних шкільної бібліотеки, створення з подальшим постійним оновленням електронного каталогу фонду шкільної бібліотеки, поповнення бази шкільної бібліотеки науково-педагогічною літературою зарубіжних авторів, аудіо-, відео продукцією, каталогами шкільного приладдя. У 2019 році здійснено підключення до інформаційної мережі Інтернет бібліотеки закладу за рахунок введення в експлуатацію роутера, що забезпечує сигнал від мережі Wi-Fi. У 2020 році залучено бібліотекаря до дистанційних курсів підвищенні кваліфікації бібліотечних працівників у комунальному вищому навчальному закладі «Дніпровська академія неперервної освіти».
 
Медичне обстеження
 
В рамках виконання проекту «Школа здоров’я», передбаченого  Планом розвитку закладу, здійснювалось сприяння проведенню медичних оглядів дітей та підлітків, які навчаються в школі, забезпечення школи науково-методичною літературою з питань охорони здоров’я, забезпечення участі педагогічних працівників у підвищенні кваліфікації з питань формування здорового способу життя та активного і змістовного дозвілля учнівської молоді, запровадження комплексу заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу, забезпечення медичного кабінету необхідними медикаментами та медичним обладнанням, створення умов для виконання учнями обсягу рухової активності, необхідних умов для проведення уроків фізичної культури, занять з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, забезпечення школи спортивним інвентарем та обладнанням,  систематичне здійснення моніторингового спостереження з питань мотивованого ставлення школярів до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, екологічної безпеки дітей та ін. 
На початок 2019-2020 навчального року всі учні школи пройшли  профілактичне медичне обстеження, за результатами медичних довідок 
спостерігається тенденція збільшення захворюваності дітей, і цей факт  занепокоює (рис. 20). Відсоток дітей з хронічними хворобами – 22, 88%.
 
Рис. 20. Рівень хронічної захворюваності здобувачів освіти закладу
 
Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки. 
 На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.
На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Усі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і бібліотекаря, і батьків, і медичного працівника, а вчителям, що викладають предмет «Основи здоров'я» необхідно приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові прилади, комп’ютерні ігри тощо).
Саме тому головною задачею педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культурою та підвищення рівня їх рухової активності. Одним із шляхів до цього є вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, здійснення оцінювання на основі особистісно зорієнтованого підходу. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителю фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості. 
Дотримання санітарного законодавства, медичне обслуговування учнів, профілактика різних видів захворювань проводилось згідно Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Закону України «Про боротьбу із захворюванням  на туберкульоз», наказу МОН України та МОЗ України від 21.04.2005 № 242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворювання дітей у навчальних закладах та формуваннях здорового способу життя учнівської та студентської молоді», наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», наказу Міністерства охорони здоров’я України    від 29.11.2002  № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництва організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», наказу МОЗ України, МОН України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 р. за № 772/16788,  «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»
На початку навчального року адміністрація  закладу  координувала роботу медичного працівника і класних керівників щодо заповнення листків здоров’я, відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти), дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень, забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками закладу освіти.
Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України КЗО НСЗШ №127  протягом 2019/2020 навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи.
       Згідно рішення Департаменту гуманітарної політики, з метою збереження життя і здоров’я дітей та  дотримання санітарно-гігієнічних умов, недопущення інфекційних і кишково-шлункових захворювань, якісної організації питного режиму в навчальному закладі згідно з угодою департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» здійснено постачання очищеної якісної питної води для всіх здобувачів освіти закладу. 
       Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів, є кольорове і цифрове маркування, мірна лінійка. У листах здоров’я є позначки про тип меблів для кожної дитини. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень здебільш відповідає санітарним нормам, оскільки не скрізь наявні енергозберігаючі лампи. 
 
Харчування здобувачів освіти закладу
 
Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів.  За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70% визначає здоров’я людини. 
У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОН України від 01.06.05 р. №329.
Учні 1-4-х класів та учні пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням (дітей-сиріт - 6; учнів з малозабезпечених сімей - 2;  учнів, які є дітьми учасників АТО - 5; дітей з багатодітних родин- 52; дітей з інвалідністю-3, ЧАЕС -3).
Гарячим харчуванням охоплено 100% учнів 1-4 класів; організовано гаряче харчування для учнів 5-9 класів та учнів, які відвідують групу продовженого дня, за кошти батьків; повністю змінено меню (додано нових страв, удосконалено вже наявні); затверджено список учнів, які потребують дієтичного харчування; надання послуг з харчування учнів школи проводиться відповідно до затверджених норм харчування; проводилися моніторинг харчування, вивчення попиту на ту чи іншу продукцію, а узагальнені звіти щодо харчування щотижня надаються до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 
Питання щодо організації харчування розглядалися на педрадах, нарадах при директорові, на засіданнях методичного об‘єднання класних керівників.
  Скарг на якість харчування не надходило. Представники підприємства ТОВ «Контракт-Продрезерв-5» регулярно перевіряють роботу шкільної їдальні, якість виготовленої продукції; зустрічаються з представниками батьківського комітету школи. Працює комісія з числа батьків для контролю за якістю харчування.
 
Фінансово – господарська діяльність
 
 
З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2 років проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів. Заклад освіти приймає благодійну допомогу батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт за умов погодження з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Інформація про поповнення матеріальної бази закладу розміщувалась на шкільному сайті, доводилась до відома вчителів та батьків на педагогічних радах та зборах.
 
Отримано за бюджетні кошти
БУДІВНИЦТВО
1.  Будівництво переходу (авторський нагляд) – 18 473, 68 грн. (2019 р.)
2. Будівництво переходу (технічний нагляд) – 115 187,30 грн. (2019 р.)
3. Будівництво переходу (з урахуванням коригування) – 7 932 155,04 грн. (2019 р.)
4. Коригування проектно-кошторисної документації по будівництво переходу – 126 670, 07 грн. (2019 р.)
РЕМОНТНІ РОБОТИ
1. Капітальний ремонт по заміні вікон – 40 935, 40 грн. (2017 р.)
2. Розробка документації по капітальному ремонту спортивної зали – 103 490 грн. (2017 р.)
3. Розробка документації по капітальному ремонту даху і інженерних мереж закладу – 285 944, 54 грн. (2020 р.)
4. Демонтаж теплиці – 99 400 грн. (2019 р.)
5. Поточний ремонт санвузлів закладу – 1 207 860,09  грн. (2019 р.)
ПРИДБАННЯ МЕБЛІВ
1. Стільці учнівські (№ 3, 4) – 40 од. – 20 000,08 грн. (2018 р.)
2. Парти учнівські антисколіозні (3,4 р.г.) - 40 од. – 29 999,60 грн. (2018 р.) 
3. Комплект меблів (парта + стілець, 4 р.г.) – 24 од. – 24 919,20 грн. (2019 р.)
СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР
1. М’яч футбольний – 4 од. – 2 280, 00 грн. (2020 р.)
2. М’яч баскетбольний – 4 од. – 3 200, 00 грн. (2020 р.)
3. М’яч волейбольний – 3 од. – 2 070, 00 грн. (2020 р.)
4. Сітка футбольна , 7,4Х2,5 м – 2 од. – 5 200, 00 грн. (2020 р.)
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
1. Комплект дидактичних матеріалів та приладдя для НУШ – 2 к. – 51 313,32 грн. (2018 р.)
2. Комплект дидактичних матеріалів та приладдя для НУШ – 1 к. – 13 441,20 грн. (2019 р.)
3. Ігровий набір  «LEGO Play Box» - 2 к. – 1002, 60 грн. (2018 р.)
4. Ігровий набір  «LEGO Play Box» - 3 к. – 1593, 30 грн. (2019 р.)
ТЕХНІКА
1. Ноутбук Dell Vostro 3581 – 1 од. – 13 885,26 грн. (2019 р.)
2. Система «Шкільний музикальний дзвоник – радіо» - 1 од. – 50 327, 00 грн. (2019 р.)
3. Окуляри доповненої реальності Epson Moverio BT-300 (V11H756040) – 5 од. – 125 388, 00 грн. (2019 р.)
4. Квадрокоптер MJX Bugs B5W Black – 5 од. – 17 070, 00 грн. (2019 р.)
5. Пилосос для збору золи AD 4 Premium – 1 од. – 4449, 00 грн. (2019 р.)
6. Ноутбук Dell – 1 од. – 13 885,26 грн. (2018 р.)
КАНЦЕЛЯРСЬКЕ ПРИЛАДДЯ
1. Книга обліку особових справ працівників – 1 од. – 20, 09 грн. (2020 р.)
2. Книга обліку особових справ учнів – 1 од. – 20, 07 грн. (2020 р.)
3. Класний журнал 1-4 класи з логотипом – 6 од. – 349, 92 грн. (2020 р.)
4. Класний журнал 5-11 класи з логотипом – 7 од. – 536, 76 грн. (2020 р.)
5. Журнал для індивідуальних занять – 10 од. – 122, 70 грн. (2020 р.)
6. Журнал інструктажів – 15 од. – 184, 65 грн. (2020 р.)
7. Журнал групи продовженого дня – 1 од. – 50, 67 грн. (2020 р.)
8. Сегрегатор (папка-реєєстратор) А4/7 см – 15 од. – 405,90 грн. (2020 р.)
9. Папір офісний А4, пачка 500 аркушів – 50 од. – 3 498,90 грн. (2020 р.)
ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ
1. Тачка садова – 1 од. – 1085, 00 грн. (2020 р.)
2. Рідке мило антибактеріальне «Донат» (5 л.) – 10 од. – 466, 00 грн. (2020 р.)
3. Засіб чистячий порошкоподібний «Лимон» ProService (500 г) – 10 од. – 167,50 грн. (2020 р.)
4. Засіб для миття скла та дзеркал «Донат» (500 мл) – 20 од. – 621, 00 грн. (2020 р.)
5. Засіб для миття підлоги і поверхонь «Донат» (л) – 6 од. – 198, 30 грн. (2020 р.)
6. Засіб миючий універсальний «Донат» (л) – 5 од. – 155, 25 грн. (2020 р.)
7. Крейда квадратна  (100 шт. в уп.) – 10 уп. – 399, 00 грн. (2020 р.)
8. Лампа люмінісцентна бактерицидна PHILIPS TUV 30W 1SL/25 G13 – 5 од. – 2 580,00 грн. (2020 р.)
9. Емаль алкідна ПФ-266 червоно-коричнева (12 кг) – 3 од. – 1 627,20 грн. (2020 р.)
10. Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова (12 кг) – 1 од. – 651,60 грн. (2020 р.)
11. Засіб дезінфікуючий «Люмаксх-Хлор 1000» (кг) – 2 од. – 638, 40 грн. (2019 р.)
12. Серветки господарські віскозні (5 шт. в уп.) – 40 од. – 608, 00 грн. (2019 р.)
13. Губка господарська кухонна крупнопориста (5 шт. в уп.) – 48 од. – 444, 00 грн. (2019 р.)
14. Папір туалетний Люкс, 65 м – 640 од. – 2 048, 00 грн. (2019 р.)
15. Пакети для сміття, 60 л (20 шт. в уп.) – 40 од. – 322, 00 грн. (2019 р.)
16. Рукавички побутові універсальні латексні (5 шт. в уп.) – 40 од. – 312, 00 грн. (2019 р.)
 
 
 
 
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ШКОЛИ 
 
№ п/п Завдання Термін виконання Виконання / не виконання
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
5.
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
9.
 
 
10.
 
 
 
11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.
 
 
 
 
 
 
13.
 
 
 
 
 
 
 
14.
 
 
 
15.
 
 
 
 
 
16.
 
17.
 
 
 
 
18.
 
 
19.
 
20.
 
 
 
21.
 
 
 
 
 
 
 
22. Вжиття заходів щодо оформлення акту на право постійного користування земельною ділянкою та отримання відповідних свідоцтв.
Оформлення належних документів для будівництва внутрішнього туалету закладу. Розгляд питання з проектантами стосовно створення коридору, який поєднав би три відокремлені корпуси закладу в одне ціле.
Впровадження енергозберігаючих заходів, зокрема впровадження більш економного світлодіодного освітлення, створення проекту щодо впровадження вітроенергетичної установки з метою зниження енергозатрат закладу.
Під’єднання шкільної бібліотеки, кабінету інформатики  до мережі Internet  та прокладання електричного дзвоника до ІІ корпусу закладу.
Забезпечення основним технічним оснащенням приміщень хімічного, біологічного та фізичного кабінетів.
Придбання мультимедійної техніки в основні кабінети І корпусу школи.
 
 
 
 
 
 
Повне оновлення (або поточний ремонт) аудіоакустичного обладнання
Поточний ремонт покрівлі закладу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поточний ремонт в шкільній їдальні та приміщеннях школи.
Оновлення шкільних парт та стільців відповідно до вимог Нової української школи.
Забезпечення належного утримання інженерних мереж закладу, зокрема заміна сантехнічного обладнання.
Розробка проекту реконструкції теплиці спільно з іншими навчальними закладами відповідного архітектурного чи будівельного профілю (угоди про співпрацю)
 
 
 
 
Розробка разом з батьківською громадськістю проекту створення на території закладу басейну та картингу та винесення проектів на сайт громадського проекту «Бюджет участі» з метою збору підписів.
Утилізація опалого листя з наступним його залученням для виробництва паливних брикетів – співпраця з  Дніпровським відділенням НЕЦУ (автор проекту Сорока М.)
 
 
Переобладнання шкільного коридору закладу з метою створення постійно діючої художньої виставки робіт учнів
Розробка разом з батьківською громадськістю проекту огорожі території закладу з подальшим викладанням на сайт громадського проекту «Бюджет участі» з метою збору підписів.
Реалізація заходів щодо протипожежної безпеки.
Співпраця з громадськими організаціями з метою спонсорської участі для забезпечення якісного освітнього процесу.
Обладнання навчально-ігрових куточків для учнів початкових класів.
Поліпшення обладнання спортивного залу.
Поповнення бібліотечних фондів навчально-методичною, художньою, довідковою, періодичною літературою.
Проведення капітального ремонту спортивної зали.
 
 
 
 
 
 
Будівництво пандусів для дітей з особливими освітніми потребами.
до 2019 р.
 
 
 
 
до 2018/2019 н.р.
 
 
 
 
 
2018 - 2020 р.р.
 
 
 
 
 
 
2018 - 2019 р.р.
 
 
 
2018 - 2022 р.
 
 
2018 - 2022 р.р.
 
 
 
 
 
 
 
2018-2019 р.р.
 
2018-2019 р.р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до 2018/2019 н.р.
2018 - 2019 р.р.
 
2018 - 2019 р.р.
 
 
2018-2020 р.р.
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 - 2019 р.р.
 
 
 
 
 
2018-2019 р.р.
 
 
 
 
 
 
2018 р.
 
 
 
2018 р.
 
 
 
 
 
2018 - 2020 р.р.
2019 - 2020 р.
 
 
 
2018 – 2020 р.р.
 
2018 – 2020 р.р.
2018 – 2020 р.р.
 
 
2019 – 2020 р.р.
 
 
 
 
 
 
2019 – 2023 р.р. Виконано
 
 
 
 
Виконано
 
 
 
 
 
 
Виконано
 
 
 
 
 
 
 
Виконано
 
 
 
 
Виконано в межах 2 років
 
 
Виконано в межах 2 років на 50 % через нестачу фінансування з коштів міського бюджету
 
Виконано
 
 
Виконано на 50 % через нестачу фінансування з коштів міського бюджету, подано до плану на 2023 р., проведено узгоджувальні роботи з архітектором у 2020 році
Виконано
 
Виконано
 
 
Виконано
 
 
 
Виконано – прийнято рішення про неможливість реконструкції та демонтовано за кошти міського бюджету
Виконано
 
 
 
 
 
 
Не виконано – на численні спроби не вдалося встановити зв’язок з автором проекту
Виконано
 
 
 
Виконано
 
 
 
 
 
Виконано
 
Виконано на 50 %
 
 
 
Виконано
 
 
Виконано
 
Виконано
 
 
 
Не виконано через нестачу коштів у міському бюджеті – подано до плану на 2024 р.
Виконано у межах 2 років
 
 
 
 
 
 
Рис. 21. Виконання заходів по зміцненню матеріально-технічної бази закладу упродовж двох років
 
Окрім вище зазначеного, позапланово вирішено проблему освітлення території навчального закладу  шляхом встановлення  по периметру будівель 10 світлодіодних потужних та водночас енергозберігаючих прожекторів за кошти батьківської громадськості; замінено на новий лінолеум у приміщенні холу закладу, утеплено існуючу тепломережу за рахунок співпраці з КП «Теплоенерго», замінено металеві двері у підвальному приміщенні та двері запасного виходу спортивної зали, демонтовано аварійний димохід біля ІІ корпусу; за рахунок участі у міській програмі «Бюджет участі» та перемоги одного з 4-х проектів – № 258 «Комфорт і сучасність шкільного життя» отримано за кошти міського бюджету сучасну автоматизовану систему музичного дзвоника (дозволяє також здійснювати радіотрансляції), 5 окулярів доповненої реальності для кращої візуалізації під час освітнього процесу, 3 квадракоптери для досліджень природничого та інформаційного характеру. Упродовж 2 років за кошти батьківської громадськості повністю замінено застарілі пакетні вимикачі у спортивній залі та коридорі І корпусу, здійснено заміну світильників на світлодіодні у приміщеннях холу І та ІІ корпусів, переобладнано частину люмінісцентних світильників на світлодіодні та встановлено нові світлодіодні сумарно 19 одиниць, придбано електротример для газонів, електроінструменти та багато іншого. За рахунок співпраці з ТОВ «Контракт-Продрезерв-5» за їх кошти здійснено ремонт приміщень харчоблоку у 2020 році, а у 2019 році відремонтовано витяжну вентиляцію, яка до цього не працювала понад 7 років. Упродовж 2 років відновлено ганок харчоблоку – відремонтовано сходи, облаштовано перила та встановлено дах над ганком. 
 
 
ДИРЕКТОР КЗО «НСЗШ №127» ДМР                                                     В.В. Ісаєв
го процесу, 3 квадракоптери для досліджень природничого та інформаційного характеру. Упродовж 2 років за кошти батьківської громадськості повністю замінено застарілі пакетні вимикачі у спортивній залі та коридорі І корпусу, здійснено заміну світильників на світлодіодні у приміщеннях холу І та ІІ корпусів, переобладнано частину люмінісцентних світильників на світлодіодні та встановлено нові світлодіодні сумарно 19 одиниць, придбано електротример для газонів, електроінструменти та багато іншого. За рахунок співпраці з ТОВ «Контракт-Продрезерв-5» за їх кошти здійснено ремонт приміщень харчоблоку у 2020 році, а у 2019 році відремонтовано витяжну вентиляцію, яка до цього не працювала понад 7 років. Упродовж 2 років відновлено ганок харчоблоку – відремонтовано сходи, облаштовано перила та встановлено дах над ганком. 
 
 
ДИРЕКТОР КЗО «НСЗШ №127» ДМР                                                     В.В. Ісаєв
 
Комунальний заклад освіти 
«Неповна середня загальноосвітня школа №127» 
Дніпровської міської ради
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПИСОВИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОЗВИТКУ
комунального закладу освіти
«Неповна середня загальноосвітня школа №127»
Дніпровської міської ради
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дніпро
2020 р.
 
Упродовж двох навчальних років робота закладу освіти була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, концепції і стратегії національно-патріотичного виховання, реалізацію державних, регіональних та районних програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту.
Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
 
Загальна інформація про школу
 
Рік заснування 1961 рік
Контингент учнів У 2019/2020 навчального року у 12 класах навчається 319 учнів, з них у 1 – 4 класах – 145 учнів, 5 – 9 класах – 174 учні, середня наповнюваність складала 26,6 чол.  Випускників 9 класу на кінець 2019/2020 навчального року – 38 учнів.
Мова навчання Українська мова
Допрофільне навчання Освітній процес здійснювався з поглибленим вивченням окремих предметів 
Педагогічний колектив Педагогічний колектив нараховує 20 педагогів, з них 15 мають повну вищу освіту, 1 – бакалавр, 4 – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 8 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 2 вчителі, ІІ кваліфікаційну категорію – 2 вчителі, категорію „спеціаліст” – 8 вчителів.
Забезпечення харчуванням Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2019/2020 навчального року  було  забезпечено 145 учнів початкових класів та 71 дитина пільгових категорій – 22,6% від загальної кількості учнів школи. За рахунок батьківської плати харчується 91 учень.
Творчий потенціал Педагогічний колектив працює над проблемою «Впровадження компетентнісних та особистісно орієнтованих підходів в рамках реалізації освітньої стратегії соціалізації особистості». Учителі школи беруть активну участь  у районних конкурсах, онлайн-конференціях та вебінарах, засіданнях методичних об’єднань, районних семінарах, у проведенні семінарів-практикумів.
     В рамках відпрацювання проблемної теми школи педагогічний колектив  постійно працює над удосконаленням фахової майстерності при підготовці до інтерактивних засідань педагогічних рад,  відпрацьовуючи систему роботи по здійсненню індивідуального підходу до особистості дитини на кожному уроці з урахуванням вікових категорій для підвищення рівня якості освіти, відповідності форм і методів викладання європейським стандартам та концепції нової української школи, удосконалення самостійних методів навчання учнів (педагогічні ради «Способи та методи творчої реалізації в умовах змін освітнього середовища закладу», «Педагогічна компетентність учителя. Компетентнісно-орієнтовані завдання як засіб формування ключових компетентностей», «Стан модернізації освітнього середовища навчального закладу у зв’язку з оновленням змісту освіти», «Компетентності особистості в умовах інноваційних освітніх змін», «Система педагогічних впливів як вектор соціального становлення сучасної людини», «Концептуальні засади проектних технологій – інтегральний показник розвитку особистості» та ін.;
.   Практичні семінари: «Творчий духовно-моральний клімат стосунків у класних колективах»; «Психологічний захист як зворотня реакція учня на стресову ситуацію. Допомога дитині у подоланні стресу»). Систематично здійснюються моніторингові дослідження якості освіти індивідуальних особливостей учнів, процесів адаптації учнів при переході від початкової до середньої школи. 
Гурткова робота
 
У школі станом на 02.01.2020 р. 5 гуртків: декоративно – ужиткового напрямку: студія образотворчого мистецтва, бісероплетіння, спортивного напрямку: гурток спортивних  бальних танців, таекван-до, бокс.
Матеріально-технічне забезпечення До послуг учнів – 9 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас, спортивна зала, баскетбольний та футбольний майданчики, 1 комбінована майстерня, їдальня та медичний кабінет.
Бібліотечний фонд на кінець 2019-2020 навчального року налічує 4464 примірники навчальної літератури, 3347 примірників художньої та 179 - методичної літератури.
 
Протягом року із закладу освіти вибуло 26 учнів.  Плинність учнів становить 2 %. Прибуло за звітний період до закладу 29 учнів. Основна мета переходу: зміна місця проживання, зміна місця навчання. Результатом роботи закладу з дошкільнятами став той факт, що у 2019-2020 навчальному році  31 дитина стали учнями першого класу, а в минулому – 38 учнів. Охоплено навчанням 100 % учнів.
38 випускників 9 класу  2019-2020 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати, наведені в таблиці 1.
Рік
  Всього випускників Школи ПТУ Коледжі Не працевлаштовано
2020 38
(13,15 %) 5 (13,15 %) 28 
(73,68 %)                -               
Таблиця 1. Працевлаштування випускників 9 класу у 2020 році
 
Кількість учнів, що вступають до коледжів, щорічно  зростає (рис.1, 2).
 
 
 
Рис.1. Аналіз працевлаштування випускників упродовж 2018-2019 років
 
 
Рис.2. Працевлаштування випускників у 2020 році
 
Педагогічний колектив плідно працює в напрямку надання якісної підготовки учнів до подальшого навчання в вищих закладах освіти І - ІІ рівня акредитації. На виконання проекту «Допрофільне навчання» заклад освіти заключив угоди про співпрацю з низкою навчальних закладів ІІ та ІІІ рівня акредитації, спільно з якими проводились упродовж 2 років пробні іспити, взаємовідвідування закладами освіти один одного, залучення фахівців та студентів закладів при проведенні спільних заходів в рамках виконання проекту «Скінди», передбаченого планом розвитку комунального закладу освіти «Неповна середня загальноосвітня школа №127» Дніпровської міської ради. До таких закладів належить:   
ДНЗ «Дніпровський державний коледж технологій та дизайну»
ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»
ДНЗ «Машинобудівний коледж Дніпровського національного 
            університету імені Олеся Гончара»
ДВНЗ «Дніпровський індустріальний коледж»
ДНЗ «Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій»
ДНЗ «Дніпровський технолого-економічний фаховий коледж»
ДНЗ «Дніпровський технікум зварювання та електроніки імені Е.О.Патона»
НЗ «Вище професійне училище №17»
ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»
ДПТНЗ «Дніпровське вище професійне училище будівництва».
 
Результат співпраці з вищезазначеними закладами, зокрема, у 2020 році – 55,3 % випускників стали їх студентами (21 випускник з 38). 
З 16.10.2018 року закладом освіти укладено угоду з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара про проведення практики здобувачів освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Таким чином, заклад освіти став базою практики для студентів педагогічних спеціальностей вищого навчального закладу.
Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державної програми розвитку і функціонування української мови.
Освітній процес здійснюється українською мовою, документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою.  
 
Кадрове забезпечення
 
Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.
Упродовж  двох навчальних років школа була забезпечена штатними працівниками на 90%; за штатним розписом 20 штатних одиниць (адміністративні: 2 (директор – 1; заступник директора з навчально-виховної роботи – 1); молодший обслуговуючий персонал – 11, спеціалістів – 4,5, прирівнених до педагогічних – 2,5). Фактична кількість педагогічних працівників на кінець 2019-2020 року становить 20 фахівців.
Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.
Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.
Розподіл педагогічних працівників за фахом і кваліфікаційними категоріями:
Навчальний предмет Усього вчителів Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання Нагороди
Спец. І ІІ вища Старший вчитель Вчитель-методист
Вчителі початкових класів 6 3 1 2 1 1 2
Вихователі ГПД 1 1
Українська мова та література 1 1 1 2
Зарубіжна література 1 1
Математика 1 1 1 1
Фізика 1 1 1 1
Інформатика 1 1
Хімія 1 1
Біологія 1 1
Географія 1 1
Історія, правознавство 1 1
Англійська мова 2 1 1 1 1
Фізична культура, основи здоров’я 2 2
Образотворче мистецтво, художня культура 1 1
 
 
Рис. 3. Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників закладу
 
Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи та планом розвитку закладу освіти. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.
 
 
Рис. 4. Стаж роботи педагогічних працівників закладу
Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).
 
 
Рис. 5. Рівень педагогічної майстерності вчителів закладу
 
Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.
Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи  та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:
- вивчати професійні якості вчителя;
- враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:
- неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;
- максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;
- створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.
 
Звіт про атестацію вчителів у 2018-2019 н.р.:
 
Категорія, звання Встановлено Відповідність Всього
Вища 1 0 1
І 1 0 1
ІІ 1 0 1
Спеціаліст 0 1 1
Учитель-методист 0 0 0
Старший учитель 0 0 0
 
Звіт про атестацію вчителів у 2019-2020 н.р.:
 
Категорія, звання Встановлено Відповідність Всього
Вища 0 1 1
І 0 0 0
ІІ 0 0 0
Спеціаліст 0 0 0
Учитель-методист 0 0 0
Старший учитель 0 0 0
 
Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи. Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.
 
 
Рис.6. Зміцнення та оновлення педагогічного складу закладу 
 
 
Рис.7. Аналіз кваліфікації педагогів упродовж 2 років
 
Рис. 8. Рівень майстерності педагогів на кінець 2019-2020 н.р.
 
 
Рис. 9. Звання педагогів на кінець 2019-2020 н.р.
 
Методична робота   
 
Упродовж двох навчальних років педагогічний колектив закладу освіти працював над методичною проблемою: «Формування ключових компетентностей учнів в умовах формування нової української школи».    Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в одне системне ціле всі підрозділи методичної структури школи. 
За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначеній цілі. Школа має альтернативу художньо-естетичного спрямування. Розвиток  творчих здібностей учнів здійснюється шляхом реалізації напряму - декоративно-ужиткове мистецтво  (образотворче мистецтво, бісероплетіння).
Усвідомлення необхідності вільного володіння ІКТ усіма учасниками освітнього процесу спонукає до розширення освітніх послуг, впровадження заходів, які сприяли розвитку цього напряму. 
Упродовж двох років педагогічний колектив закладу працював над науково-методичною темою «Інтерактивні технології як засіб підвищення ефективності освітнього процесу». З цією метою проведено низку засідань  педагогічної ради, кожне з яких було здійснено у форматі інтерактивної ділової гри. Педагоги закладу мали можливість та випробовували всі новітні педагогічні технології, ставлячи себе на місце учнів - здобувачів освіти.
На реалізацію поставленої мети під час засідань педагогічної ради створено умови для навчання вчителів школи: вивчаються передові освітні технології, зокрема - поширення міжнародного освітнього досвіду через інтерактивні засідання педагогічної ради закладу: візуальні засоби навчання як засіб формування ключових компетентностей (інфографіка, ментальні карти, буктрейлер, соціальні сервіси), онлайн-лабораторія: створення компетентнісно-орієнтованих завдань та їх практичне втілення, міжнародний досвід застосування методу «шести капелюхів» Едварда де Боно,  наочні засоби як засіб формування ключових компетентностей (міжнародний досвід впровадження інтелект-карт Т.Бьюзена, метод скрайбінгу К.Робінсона («Новий погляд на систему освіти»), технологія перевернутого навчання Дж.Бергмана, А.Семса, міжнародний досвід в інклюзивній освіті (сторітелінг, джигсоу, кубування, рафт, «щоденні 5», лепбук, методи ейдетики).
   
       
Рис. 10. Робота творчих груп вчителів під час інтерактивних засідань педагогічної ради 
 
По завершенню кожного засідання методичної та педагогічної ради закладу методичний кейс вчителя збагачувався друкованими методичними матеріалами та наробками, які згодом втілювалися педагогами під час проведення уроків та різноманітних заходів типу «Скінди».
Упродовж ІІ семестру 2019-2020 навчального року здійснено навчання вчителів дистанційним технологіям, зокрема навчання ресурсам Microsoft Office Forms 365, Microsoft Office Skype for Business, Discord, Google Classroom, Naurok.com.ua  шляхом проведення низки навчально-практичних вебінарів адміністрацією закладу, а також участі закладу у вебінарах, які проводились директором ліцею інформаційних технологій м. Дніпра С.Б. Григор’євим. У 2020 році запроваджено взаємонавчання творчими групами педагогів дистанційним технологіям за рахунок проведення майстер-класів у Discord педагогами закладу. У ІІ семестрі 2019-2020 р. залучення вчителів та активна робота у новій програмі Discord становила 84,21 %. Поширення інноваційних педагогічних технологій здійснювалася зокрема через творчі групи, педагогічні ради, навчально-практичні вебінари.
 
       
Рис. 11. Засідання творчої групи вчителів, присвячене вивченню можливостей програми Discord
 
Як результат такої роботи створено внутрішню базу інформаційних ресурсів, впроваджуються навчальні програми з ІКТ-підтримкою.
У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас, де встановлено 14 комп’ютерів. У 2019 році кабінет інформатики та бібліотеку під’єднано до мережі Internet. Усього в закладі 23 комп’ютери. Встановлені комп’ютери у початкових класах,  адміністрації школи, практичного психолога, педагога-організатора. У школі 6 принтерів, два ксерокси, три мультимедійних проектори, одна інтерактивна дошка. Адміністрація закладу вільно володіє навичками з ІКТ. З метою оптимізації адміністративної роботи дирекцією застосовується спільна робота з документами.
На сайті закладу представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, діяльність соціально-психологічної служби, сторінка з історії школи, шкільне життя тощо. Сайт оновлюється секретарем-друкаркою закладу Биковець І.В.
Працюючи над методичною проблемою, педагогічний колектив досяг певних результатів: вчителі школи відчули особистісну потребу та психологічну готовність для підвищення професійної компетентності та впровадження у освітній процес інтерактивних технологій. Активна участь та запровадження інтерактивних інноваційних технологій педагогами в освітньому процесі у 2019-2020 навчальному році становила 78,94 % педагогів.  
В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання та творчі групи вчителів.
З метою ознайомлення педагогів із системою і досвідом роботи вчителів, класних керівників, вихователя груп продовженого дня були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи. Запроваджено в практику фотозвітування про результати проведених заходів. 
Важливе значення в методичній роботі мало вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду. Заслуговує на увагу досвід роботи вчителя початкових класів – методиста Гезь О.І. по запровадженню і практичному втіленню програми «Інтелект України», вчителя української мови та літератури – методиста Гаркуші В.І. по запровадженню асистентської роботи учнів – здобувачів освіти, вчителя початкових класів – голови методичного об’єднання вчителів початкових класів Завгородньої Т.С. по впровадженню і практичному втіленню засобів та методів в рамках концепції Нової української школи.
Адміністрацією закладу та досвідченими вчителями постійно здійснювався супровід діяльності вчителів, а саме: надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних матеріалів, підтримка в апробації навчальної літератури, оновлення електронних банків даних про здійснення інноваційної діяльності вчителями. Заслуговує уваги досвід роботи вчителя біології Ісаєва В.В. із системного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. 
Велика увага приділяється роботі щодо своєчасного  проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації. Упродовж 2 останніх років 60 % педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації в ДАНО як очно, так і очно-дистанційно.
Під час атестації педагогів було вивчено досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, проведення співбесід, анкетування учнів, батьків, колег, відвідування відкритих уроків та виховних заходів. Загалом атестація педагогів проходила в діловій доброзичливій атмосфері. 
Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій освітнього  процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду, участь у вебінарах та взаємонавчання у творчих групах.
Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. Вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду. 
Діяла Школа молодого вчителя. З метою підвищення психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки молодих спеціалістів та малодосвідчених учителів у школі впроваджено систему наставництва над молодими вчителями,  розроблено та затверджено план роботи з ними на поточний навчальний рік.  Адміністрація закладу освіти та вчителі-наставники (Гаркуша В.І., Хлибова В.І., Петишко В.П.) згідно з графіком відвідували уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів (Драган Ю.М., Власенко О.А., Нікітіна В.Ю.), надавали методичну допомогу  в підготовці до уроків. Під час аналізу уроків молодим спеціалістам надано рекомендації щодо підвищення  методичного та фахового рівня. Результати викладання предметів були заслухані  на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради.
Завдяки роботі методичних об’єднань удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників. На своїх засіданнях члени методичних об’єднань  обговорювали науково-методичні питання, а також знайомилися з нормативно-правовими документами, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями тощо.
 
    З метою підвищення рівня роботи шкільного методичного кабінету перед педагогічним колективом було поставлено за мету зібрати матеріали творчих знахідок вчителів, зразки відкритих уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, публікації у фахових виданнях, розробити та скласти картотеку методичної літератури, розпочати створення відеотеки уроків та виховних заходів.
Важливим аспектом є наступність між початковою школою   і дошкільним навчальним закладом.  Для батьків майбутніх першокласників  розроблено пам’ятки, як допомогти дитині адаптуватися в перші дні в школі.  Упродовж 2 років проводились зустрічі адміністрації та вчителів з батьками майбутніх першокласників, підготовчі заняття з майбутніми першокласниками.  Всю роботу з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку було  спрямовано на збереження здоров’я, емоціонального благополуччя, розвиток індивідуальності кожної дитини.
Недоліками в організації методичної роботи є те, що вчителі мало займалися  науково-дослідницькою роботою. Не проводилася робота з розробки нових авторських навчальних програм. Не всі методичні об`єднання працювали однаково ефективно. Їх засідання не завжди повною мірою відповідали інтересам і потребам вчителів. На жаль, вчителі школи не  беруть участь у професійних конкурсах.  
Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли певних результатів у своїй діяльності. З 2019 року у освітній процес закладу освіти за рахунок годин варіативної складової робочого плану у 6-х та 7-х класах впроваджується авторська програма «Юні аквадизайнери» у співпраці з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара.
 
Навчальна діяльність учнів
 
У 2019/2020 навчальному році навчання завершили 314 учнів, середня наповнюваність класів 26,6 учнів, функціонувала 1 група продовженого дня. У 2018/2019 навчальному році сформовано один 1-й клас, де навчалось 38 учнів, в 2019/2020 навчальному році - один 1 клас, де навчався 31 учень. 
Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку: 
в 1 класі – 35 хвилин;
в 2-4-х  класах – 40 хвилин;
в 5 – 9-х  класах – 45 хвилин, 
 
перерви тривалістю 10, 15, 20 хвилин.
 
Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.
За результатами річного оцінювання упродовж 2-х років переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.
Учні 4 та 9 класу писали роботи з ДПА у 2018-2019 навчальному році.  Були проаналізовані результати річних оцінок та результати ДПА. Як видно з рис.13 та 14, результати державної підсумкової атестації та річного оцінювання практично не відрізняються, що свідчить про об’єктивність оцінювання педагогічним складом. Наказом Міністерства освіти і науки України № 463 від 30.03.2020 р. звільнено у 2019-2020 н.р. від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.
 
Предмет Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА
початковий початковий середній середній достатній достатній високий високий
Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть %
українська мова 0 0 0 0 6 20 5 16,7 15 50 12 40 9 30 13 43,3
математика 0 0 0 0 9 30 7 23,3 14 46,7 14 46,7 7 23,3 9 30
англійська мова 0 0 0 0 7 23,3 7 23,3 12 40 12 40 11 36,7 11 36,7
 
Таблиця 2. Порівняльна характеристика результатів ДПА 9 класу
у 2018-2019 навчальному році
 
 
 
 
Рис. 13. Порівняльний аналіз результатів ДПА та річного оцінювання учнів 9 класу у 2018-2019 навчальному році
 
 
 
 
 
 
 
 
Предмет Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА
початковий початковий середній середній достатній достатній високий високий
Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть %
українська мова 0 0 0 0 6 21,4 2 7,1 15 53,6 16 57,1 7 25 10 35,7
математика 0 0 1 3,6 9 32,1 6 21,4 11 39,3 9 32,1 8 28,6 12 42,9
 
Таблиця 3. Порівняльна характеристика результатів ДПА 9 класу
у 2018-2019 навчальному році
 
 
 
 
Рис. 14. Порівняльний аналіз результатів ДПА та річного оцінювання учнів 4 класу у 2018-2019 навчальному році
 
Учні нашої школи традиційно приймають участь в районних, шкільних предметних олімпіадах. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей було складено план роботи з обдарованими учнями. 
Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах, турнірах, як видно з рис.15.
 
 
Рис. 15. Порівняльний аналіз учнів-переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад упродовж 4-х років
 
З діаграми прослідковується тенденція до зменшення кількості ІІІ місць та зростання ІІ призових місць упродовж 4 навчальних років - рівень результативності здобувачів освіти закладу  за підсумками участі у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів зростає. 
З метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови й традицій свого народу, підвищення загальної мовної культури, сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління  поваги до мови свого народу  учні школи брали участь в різнорівневих конкурсах, у міжнародному конкурсі імені Петра Яцика. За результатами проведення конкурсу та рішенням журі  учениця 4-А класу Добродомова Юлія  (вчитель Гезь О.І.) посіла  І місце та учениця 7-Б класу Дудник Єлизавета посіла І місце (вчитель Гаркуша В.І.).
З метою виявлення й підтримки інтелектуально та творчо обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи, створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, на виконання Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової  майстерності учні школи приймали участь в міських виставках, зокрема міській виставці-конкурсі «Україна вишивана», міській виставці дитячої творчості «Мій рідний край – моя Земля», літературно-мистецькому конкурсі «Собори наших душ». Грамотою Міського палацу дітей та юнацтва нагороджено Любицького Богдана за кращу творчу роботу на міській виставці дитячої творчості «Мій рідний край – моя Земля». Дипломом Департаменту гуманітарної політики нагороджено переможців міського літературно-мистецького конкурсу «Собори наших душ»: Беляєва Марка, Коваленка Максима, Слуцького Антона, Русінова Сергія, Геюка Максима, Любицького Богдана, Шевченка Дениса,  Бугайову Поліну. 
Учні 7 класу Асхабов Мані і Магас Роман займались шкільними науковими дослідженнями з біології, прийняли участь в І Всеукраїнській науковій шкільній конференції, здійснили публікацію наукової статті «Флуктуюча асиметрія тополі білої як біоіндикатор урбосередовища». Результати дослідження опубліковані у збірнику наукових статей «Крок у науку» в 2017 р.
 
Участь школи в експериментальній роботі
 
Назва інновації, новацій клас З якого року впроваджується П.І.Б. вчителів
Науково-педагогічний проект «Інтелект України» 3-А 2013 Гезь О.І.
       
       Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.
              З 2013 року розпочалася реалізація науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у закладі освіти.  На сьогодні у проекті задіяний  1 класний колектив. Спостерігається прискорений розвиток учнів, які навчаються за даним проектом. Протягом 2008–2016 років відбувалось експериментальне впровадження проекту на базі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, яке на засіданні Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи МОН України 01.11.2016 р. визнано успішним, а інноваційну діяльність за проектом – актуальною і затребуваною в суспільстві. Концепція реалізації проекту на базі навчальних закладів на 2017–2021 роки є логічним продовженням Концепції впровадження проекту протягом 2008–2016 років. 
 
Виховна робота
Виховна робота в школі протягом   навчального року була спрямована на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; Концепції національно-патриотичного виховання дітей і молоді; Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Тема виховної роботи закладу:   «Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України».
Упродовж 2-х навчальних років відповідно до поставленої мети плану розвитку закладу освіти здійснювалося ефективне впровадження в едукаційний процес шкільних СКІНДів  (сучасних колективно-індивідуальних дійств,  рис.16, 17).
 
 
Рис. 16. Втілення проекту «СКІНД» упродовж 2-х років
     
     
Рис. 17. Фрагменти фотозвітів з заходів у форматі «СКІНД»
 
Також створювались сучасні умови організації освітнього процесу та толерантного середовища у школі, впроваджувалися в освітній процес інтегровані, квестові та комплексно-хвильові форми проведення занять. Зміст виховання реалізовувався у процесі навчально-виховної діяльності на уроках (педагогічний колектив) і в позакласній роботі (класні керівники, педагог-організатор), у взаємодії з батьками.
Основні напрямки виховної роботи закладу освіти у 2019-2020 н.р.:
- національно-патріотичне виховання підростаючого покоління;
- превентивне виховання;
- фізичне виховання;
- художньо-естетичне виховання в становленні особистості;
- еколого-натуралістичного виховання дітей та учнівської молоді;  
- професійна орієнтація та допрофільна підготовка.
В школі проходять уроки патріотизму, уроки мужності, акції, концерти, участь у конкурсах. 
Проводяться виховні заходи під час канікул (за окремим планом).
У навчальному закладі впроваджується просвітницько-профілактична програма «ШКОЛА І ПОЛІЦІЯ». Шкільний офіцер поліції Біловол Віталій Сергійович протягом навчального року проводив заняття з учнями 1-9 класів. 
Велика увага приділяється роботі з дітьми пільгових категорій. 
У грудні 2019 року була проведена декада до Всесвітнього дня інвалідів, в ході якої  проводились акції : «Чужої біди не буває»,  «Діти-дітям», благодійний ярмарок до Дня Святого Миколая.
Діти  пільгових категорій безкоштовно відвідують театральні вистави, отримують безкоштовне харчування в шкільній їдальні. Діти, які знаходяться під опікою, забезпечені шкільною та спортивною формою.
 КЗО «НСЗШ №127» підтримує зв'язок з УССД і ЦСССДМ, сектором  ювенальної превенції  Самарського  відділення поліції Дніпровського відділу в Дніпропетровській області.
        З метою профілактики правопорушень та злочинності, серед учнів школи проводить свою роботу Рада профілактики. Було проведено 5 засідань ради профілактики, одне сумісне засідання педагогічного колективу, представників УССД та поліції.  На внутрішкільному обліку знаходиться 7 учнів.
У школі постійно тримаються на контролі учні, що потребують педагогічної корекції. Систематично проводилась робота з профілактики шкідливих звичок та попередження скоєння правопорушень і злочинів.
 
Робота з батьками
 
З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками освітнього процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:
- оптимальне формування мережі навчальних закладів; 
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу;
- формування здорового способу життя;
- реалізація освітніх програм тощо.
Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Як результат такої роботи – підписано Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу: педагогами, учнями та батьками.
Протягом навчальних років проводились  загальношкільні та  двічі на семестр класні батьківські збори.
На батьківських зборах розглядалися  питання:
- профілактики дитячого травматизму;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;
- впливу сім’ї на середовище дитини;
- організації навчального року;  проведення ДПА; 
- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.
Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята, особливо слід відзначити співдружність батьків початкових класів з класними керівниками у проведенні спільних свят.
 
Соціальний захист
 
У 2019/2020 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»,  від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», Постанови Кабінету Міністрів від 27.01.2016 №36 «Про внесення змін до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з врахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» та ін.
Робота з  даного напрямку  проводилася відповідно до  річного плану роботи школи, плану виховної роботи в векторі організації соціального захисту дітей пільгових категорій. 
 Постійно здійснювався контроль за відвідуванням занять дітей, які залишились без батьківського піклування та інших дітей із соціально незахищених категорій. 
На кінець 2019/2020 навчального  року згідно якісно-кількісного складу до учнів пільгових категорій віднесено 115 учнів, як видно з таблиці 4.
 
 
№ з/п Назва категорії Кількість Кількість сімей
1. Діти, які перебувають під опікою
сироти;
позбавлені батьківського піклування. 7
2
5 6
2
4
2. Діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім′ях та  інтернатних установах:
сироти;
позбавлені батьківського піклування.
1
0
1
1
0
1
3. Діти - напівсироти 14 11
4. Діти одиноких матерів 27 24
5. Діти з малозабезпечених сімей 2 2
6. Діти з багатодітних сімей                                              52 23
7. Діти з особливими потребами (інваліди, 
які мають посвідчення, видане управлінням праці та соціального захисту) 9 9
8. Діти, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС (які мають посвідчення категорії «Д») 3 3
9. Діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків
0
0
10. Діти, батьки яких перебувають за кордоном з метою заробітку 0 0
11. Діти, батьки яких загинули при  проведенні анти терористичної операції на Сході країни 0 0
12 Переселенці з Луганська та Донецька 0 0
Всього 115
 
Таблиця 4. Якісно-кількісний склад учнів пільгових категорій 
на кінець 2019-2020 навчального року
Таким чином, діти, що потребують соціального захисту, складають 36% від загальної кількості учнів школи. Цей відстотковий показник здобувачів освіти у порівнянні з минулим навчальним роком збільшився на 5 % . 
Безкоштовним харчуванням були забезпечені всі учні початкової школи, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування; діти з багатодітних сімей; діти-інваліди; діти, батьки яких брали участь у районі проведення АТО, ЧАЕС, діти з малозабезпечених сімей, а також учні, які відвідують групу продовженого дня (100% - 3 учні, 50% - 4 учні). Ці категорії учнів 100% забезпечені підручниками. 
З метою соціальної підтримки та соціального супроводу дітей здійснювався соціально-педагогічний патронаж дітей, які потребують соціальної допомоги, надавались практичні рекомендації соціального напрямку батькам, опікунам; велась роз’яснювальна робота серед дітей з питань захисту їх прав, організовувались змістовне дозвілля під час відпочинку дітей у канікулярний період.
Діти, позбавлені батьківського піклування та діти-сироти мають «Єдиний квиток», щорічно забезпечуються шкільною або спортивною формами.
 
Бібліотечний фонд закладу та робота бібліотеки
 
Бібліотечний фонд на кінець 2019-2020 навчального року налічує 4464 примірники навчальної літератури, 3347 примірників художньої та 179 - методичної літератури (рис.18).
 
 
 
Рис. 18. Бібліотечний фонд закладу станом на 2020 рік
 
Упродовж трьох років до бібліотеки закладу освіти надійшла нова література - 1118 підручників для початкової та базової школи, 13 примірників художньої літератури та 179 примірників нової методичної літератури згідно концепції Нової української школи (рис.19).
 
Рис. 19. Надходження нової літератури до бібліотеки закладу упродовж трьох років
 
З метою реалізації проекту «Шкільна сучасна бібліотека», передбаченого планом розвитку закладу, здійснювалось поповнення інформаційно-ресурсної бази даних шкільної бібліотеки, створення з подальшим постійним оновленням електронного каталогу фонду шкільної бібліотеки, поповнення бази шкільної бібліотеки науково-педагогічною літературою зарубіжних авторів, аудіо-, відео продукцією, каталогами шкільного приладдя. У 2019 році здійснено підключення до інформаційної мережі Інтернет бібліотеки закладу за рахунок введення в експлуатацію роутера, що забезпечує сигнал від мережі Wi-Fi. У 2020 році залучено бібліотекаря до дистанційних курсів підвищенні кваліфікації бібліотечних працівників у комунальному вищому навчальному закладі «Дніпровська академія неперервної освіти».
 
Медичне обстеження
 
В рамках виконання проекту «Школа здоров’я», передбаченого  Планом розвитку закладу, здійснювалось сприяння проведенню медичних оглядів дітей та підлітків, які навчаються в школі, забезпечення школи науково-методичною літературою з питань охорони здоров’я, забезпечення участі педагогічних працівників у підвищенні кваліфікації з питань формування здорового способу життя та активного і змістовного дозвілля учнівської молоді, запровадження комплексу заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу, забезпечення медичного кабінету необхідними медикаментами та медичним обладнанням, створення умов для виконання учнями обсягу рухової активності, необхідних умов для проведення уроків фізичної культури, занять з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, забезпечення школи спортивним інвентарем та обладнанням,  систематичне здійснення моніторингового спостереження з питань мотивованого ставлення школярів до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, екологічної безпеки дітей та ін. 
На початок 2019-2020 навчального року всі учні школи пройшли  профілактичне медичне обстеження, за результатами медичних довідок 
спостерігається тенденція збільшення захворюваності дітей, і цей факт  занепокоює (рис. 20). Відсоток дітей з хронічними хворобами – 22, 88%.
 
Рис. 20. Рівень хронічної захворюваності здобувачів освіти закладу
 
Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки. 
 На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.
На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Усі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і бібліотекаря, і батьків, і медичного працівника, а вчителям, що викладають предмет «Основи здоров'я» необхідно приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові прилади, комп’ютерні ігри тощо).
Саме тому головною задачею педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культурою та підвищення рівня їх рухової активності. Одним із шляхів до цього є вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, здійснення оцінювання на основі особистісно зорієнтованого підходу. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителю фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості. 
Дотримання санітарного законодавства, медичне обслуговування учнів, профілактика різних видів захворювань проводилось згідно Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Закону України «Про боротьбу із захворюванням  на туберкульоз», наказу МОН України та МОЗ України від 21.04.2005 № 242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворювання дітей у навчальних закладах та формуваннях здорового способу життя учнівської та студентської молоді», наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», наказу Міністерства охорони здоров’я України    від 29.11.2002  № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництва організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», наказу МОЗ України, МОН України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 р. за № 772/16788,  «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»
На початку навчального року адміністрація  закладу  координувала роботу медичного працівника і класних керівників щодо заповнення листків здоров’я, відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти), дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень, забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками закладу освіти.
Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України КЗО НСЗШ №127  протягом 2019/2020 навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи.
       Згідно рішення Департаменту гуманітарної політики, з метою збереження життя і здоров’я дітей та  дотримання санітарно-гігієнічних умов, недопущення інфекційних і кишково-шлункових захворювань, якісної організації питного режиму в навчальному закладі згідно з угодою департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» здійснено постачання очищеної якісної питної води для всіх здобувачів освіти закладу. 
       Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів, є кольорове і цифрове маркування, мірна лінійка. У листах здоров’я є позначки про тип меблів для кожної дитини. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень здебільш відповідає санітарним нормам, оскільки не скрізь наявні енергозберігаючі лампи. 
 
Харчування здобувачів освіти закладу
 
Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів.  За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70% визначає здоров’я людини. 
У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОН України від 01.06.05 р. №329.
Учні 1-4-х класів та учні пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням (дітей-сиріт - 6; учнів з малозабезпечених сімей - 2;  учнів, які є дітьми учасників АТО - 5; дітей з багатодітних родин- 52; дітей з інвалідністю-3, ЧАЕС -3).
Гарячим харчуванням охоплено 100% учнів 1-4 класів; організовано гаряче харчування для учнів 5-9 класів та учнів, які відвідують групу продовженого дня, за кошти батьків; повністю змінено меню (додано нових страв, удосконалено вже наявні); затверджено список учнів, які потребують дієтичного харчування; надання послуг з харчування учнів школи проводиться відповідно до затверджених норм харчування; проводилися моніторинг харчування, вивчення попиту на ту чи іншу продукцію, а узагальнені звіти щодо харчування щотижня надаються до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 
Питання щодо організації харчування розглядалися на педрадах, нарадах при директорові, на засіданнях методичного об‘єднання класних керівників.
  Скарг на якість харчування не надходило. Представники підприємства ТОВ «Контракт-Продрезерв-5» регулярно перевіряють роботу шкільної їдальні, якість виготовленої продукції; зустрічаються з представниками батьківського комітету школи. Працює комісія з числа батьків для контролю за якістю харчування.
 
Фінансово – господарська діяльність
 
 
З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2 років проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів. Заклад освіти приймає благодійну допомогу батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт за умов погодження з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Інформація про поповнення матеріальної бази закладу розміщувалась на шкільному сайті, доводилась до відома вчителів та батьків на педагогічних радах та зборах.
 
Отримано за бюджетні кошти
БУДІВНИЦТВО
1.  Будівництво переходу (авторський нагляд) – 18 473, 68 грн. (2019 р.)
2. Будівництво переходу (технічний нагляд) – 115 187,30 грн. (2019 р.)
3. Будівництво переходу (з урахуванням коригування) – 7 932 155,04 грн. (2019 р.)
4. Коригування проектно-кошторисної документації по будівництво переходу – 126 670, 07 грн. (2019 р.)
РЕМОНТНІ РОБОТИ
1. Капітальний ремонт по заміні вікон – 40 935, 40 грн. (2017 р.)
2. Розробка документації по капітальному ремонту спортивної зали – 103 490 грн. (2017 р.)
3. Розробка документації по капітальному ремонту даху і інженерних мереж закладу – 285 944, 54 грн. (2020 р.)
4. Демонтаж теплиці – 99 400 грн. (2019 р.)
5. Поточний ремонт санвузлів закладу – 1 207 860,09  грн. (2019 р.)
ПРИДБАННЯ МЕБЛІВ
1. Стільці учнівські (№ 3, 4) – 40 од. – 20 000,08 грн. (2018 р.)
2. Парти учнівські антисколіозні (3,4 р.г.) - 40 од. – 29 999,60 грн. (2018 р.) 
3. Комплект меблів (парта + стілець, 4 р.г.) – 24 од. – 24 919,20 грн. (2019 р.)
СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР
1. М’яч футбольний – 4 од. – 2 280, 00 грн. (2020 р.)
2. М’яч баскетбольний – 4 од. – 3 200, 00 грн. (2020 р.)
3. М’яч волейбольний – 3 од. – 2 070, 00 грн. (2020 р.)
4. Сітка футбольна , 7,4Х2,5 м – 2 од. – 5 200, 00 грн. (2020 р.)
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
1. Комплект дидактичних матеріалів та приладдя для НУШ – 2 к. – 51 313,32 грн. (2018 р.)
2. Комплект дидактичних матеріалів та приладдя для НУШ – 1 к. – 13 441,20 грн. (2019 р.)
3. Ігровий набір  «LEGO Play Box» - 2 к. – 1002, 60 грн. (2018 р.)
4. Ігровий набір  «LEGO Play Box» - 3 к. – 1593, 30 грн. (2019 р.)
ТЕХНІКА
1. Ноутбук Dell Vostro 3581 – 1 од. – 13 885,26 грн. (2019 р.)
2. Система «Шкільний музикальний дзвоник – радіо» - 1 од. – 50 327, 00 грн. (2019 р.)
3. Окуляри доповненої реальності Epson Moverio BT-300 (V11H756040) – 5 од. – 125 388, 00 грн. (2019 р.)
4. Квадрокоптер MJX Bugs B5W Black – 5 од. – 17 070, 00 грн. (2019 р.)
5. Пилосос для збору золи AD 4 Premium – 1 од. – 4449, 00 грн. (2019 р.)
6. Ноутбук Dell – 1 од. – 13 885,26 грн. (2018 р.)
КАНЦЕЛЯРСЬКЕ ПРИЛАДДЯ
1. Книга обліку особових справ працівників – 1 од. – 20, 09 грн. (2020 р.)
2. Книга обліку особових справ учнів – 1 од. – 20, 07 грн. (2020 р.)
3. Класний журнал 1-4 класи з логотипом – 6 од. – 349, 92 грн. (2020 р.)
4. Класний журнал 5-11 класи з логотипом – 7 од. – 536, 76 грн. (2020 р.)
5. Журнал для індивідуальних занять – 10 од. – 122, 70 грн. (2020 р.)
6. Журнал інструктажів – 15 од. – 184, 65 грн. (2020 р.)
7. Журнал групи продовженого дня – 1 од. – 50, 67 грн. (2020 р.)
8. Сегрегатор (папка-реєєстратор) А4/7 см – 15 од. – 405,90 грн. (2020 р.)
9. Папір офісний А4, пачка 500 аркушів – 50 од. – 3 498,90 грн. (2020 р.)
ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ
1. Тачка садова – 1 од. – 1085, 00 грн. (2020 р.)
2. Рідке мило антибактеріальне «Донат» (5 л.) – 10 од. – 466, 00 грн. (2020 р.)
3. Засіб чистячий порошкоподібний «Лимон» ProService (500 г) – 10 од. – 167,50 грн. (2020 р.)
4. Засіб для миття скла та дзеркал «Донат» (500 мл) – 20 од. – 621, 00 грн. (2020 р.)
5. Засіб для миття підлоги і поверхонь «Донат» (л) – 6 од. – 198, 30 грн. (2020 р.)
6. Засіб миючий універсальний «Донат» (л) – 5 од. – 155, 25 грн. (2020 р.)
7. Крейда квадратна  (100 шт. в уп.) – 10 уп. – 399, 00 грн. (2020 р.)
8. Лампа люмінісцентна бактерицидна PHILIPS TUV 30W 1SL/25 G13 – 5 од. – 2 580,00 грн. (2020 р.)
9. Емаль алкідна ПФ-266 червоно-коричнева (12 кг) – 3 од. – 1 627,20 грн. (2020 р.)
10. Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова (12 кг) – 1 од. – 651,60 грн. (2020 р.)
11. Засіб дезінфікуючий «Люмаксх-Хлор 1000» (кг) – 2 од. – 638, 40 грн. (2019 р.)
12. Серветки господарські віскозні (5 шт. в уп.) – 40 од. – 608, 00 грн. (2019 р.)
13. Губка господарська кухонна крупнопориста (5 шт. в уп.) – 48 од. – 444, 00 грн. (2019 р.)
14. Папір туалетний Люкс, 65 м – 640 од. – 2 048, 00 грн. (2019 р.)
15. Пакети для сміття, 60 л (20 шт. в уп.) – 40 од. – 322, 00 грн. (2019 р.)
16. Рукавички побутові універсальні латексні (5 шт. в уп.) – 40 од. – 312, 00 грн. (2019 р.)
 
 
 
 
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ШКОЛИ 
 
№ п/п Завдання Термін виконання Виконання / не виконання
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
5.
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
9.
 
 
10.
 
 
 
11.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.
 
 
 
 
 
 
13.
 
 
 
 
 
 
 
14.
 
 
 
15.
 
 
 
 
 
16.
 
17.
 
 
 
 
18.
 
 
19.
 
20.
 
 
 
21.
 
 
 
 
 
 
 
22. Вжиття заходів щодо оформлення акту на право постійного користування земельною ділянкою та отримання відповідних свідоцтв.
Оформлення належних документів для будівництва внутрішнього туалету закладу. Розгляд питання з проектантами стосовно створення коридору, який поєднав би три відокремлені корпуси закладу в одне ціле.
Впровадження енергозберігаючих заходів, зокрема впровадження більш економного світлодіодного освітлення, створення проекту щодо впровадження вітроенергетичної установки з метою зниження енергозатрат закладу.
Під’єднання шкільної бібліотеки, кабінету інформатики  до мережі Internet  та прокладання електричного дзвоника до ІІ корпусу закладу.
Забезпечення основним технічним оснащенням приміщень хімічного, біологічного та фізичного кабінетів.
Придбання мультимедійної техніки в основні кабінети І корпусу школи.
 
 
 
 
 
 
Повне оновлення (або поточний ремонт) аудіоакустичного обладнання
Поточний ремонт покрівлі закладу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поточний ремонт в шкільній їдальні та приміщеннях школи.
Оновлення шкільних парт та стільців відповідно до вимог Нової української школи.
Забезпечення належного утримання інженерних мереж закладу, зокрема заміна сантехнічного обладнання.
Розробка проекту реконструкції теплиці спільно з іншими навчальними закладами відповідного архітектурного чи будівельного профілю (угоди про співпрацю)
 
 
 
 
Розробка разом з батьківською громадськістю проекту створення на території закладу басейну та картингу та винесення проектів на сайт громадського проекту «Бюджет участі» з метою збору підписів.
Утилізація опалого листя з наступним його залученням для виробництва паливних брикетів – співпраця з  Дніпровським відділенням НЕЦУ (автор проекту Сорока М.)
 
 
Переобладнання шкільного коридору закладу з метою створення постійно діючої художньої виставки робіт учнів
Розробка разом з батьківською громадськістю проекту огорожі території закладу з подальшим викладанням на сайт громадського проекту «Бюджет участі» з метою збору підписів.
Реалізація заходів щодо протипожежної безпеки.
Співпраця з громадськими організаціями з метою спонсорської участі для забезпечення якісного освітнього процесу.
Обладнання навчально-ігрових куточків для учнів початкових класів.
Поліпшення обладнання спортивного залу.
Поповнення бібліотечних фондів навчально-методичною, художньою, довідковою, періодичною літературою.
Проведення капітального ремонту спортивної зали.
 
 
 
 
 
 
Будівництво пандусів для дітей з особливими освітніми потребами.
до 2019 р.
 
 
 
 
до 2018/2019 н.р.
 
 
 
 
 
2018 - 2020 р.р.
 
 
 
 
 
 
2018 - 2019 р.р.
 
 
 
2018 - 2022 р.
 
 
2018 - 2022 р.р.
 
 
 
 
 
 
 
2018-2019 р.р.
 
2018-2019 р.р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до 2018/2019 н.р.
2018 - 2019 р.р.
 
2018 - 2019 р.р.
 
 
2018-2020 р.р.
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 - 2019 р.р.
 
 
 
 
 
2018-2019 р.р.
 
 
 
 
 
 
2018 р.
 
 
 
2018 р.
 
 
 
 
 
2018 - 2020 р.р.
2019 - 2020 р.
 
 
 
2018 – 2020 р.р.
 
2018 – 2020 р.р.
2018 – 2020 р.р.
 
 
2019 – 2020 р.р.
 
 
 
 
 
 
2019 – 2023 р.р. Виконано
 
 
 
 
Виконано
 
 
 
 
 
 
Виконано
 
 
 
 
 
 
 
Виконано
 
 
 
 
Виконано в межах 2 років
 
 
Виконано в межах 2 років на 50 % через нестачу фінансування з коштів міського бюджету
 
Виконано
 
 
Виконано на 50 % через нестачу фінансування з коштів міського бюджету, подано до плану на 2023 р., проведено узгоджувальні роботи з архітектором у 2020 році
Виконано
 
Виконано
 
 
Виконано
 
 
 
Виконано – прийнято рішення про неможливість реконструкції та демонтовано за кошти міського бюджету
Виконано
 
 
 
 
 
 
Не виконано – на численні спроби не вдалося встановити зв’язок з автором проекту
Виконано
 
 
 
Виконано
 
 
 
 
 
Виконано
 
Виконано на 50 %
 
 
 
Виконано
 
 
Виконано
 
Виконано
 
 
 
Не виконано через нестачу коштів у міському бюджеті – подано до плану на 2024 р.
Виконано у межах 2 років
 
 
 
 
 
 
Рис. 21. Виконання заходів по зміцненню матеріально-технічної бази закладу упродовж двох років
 
Окрім вище зазначеного, позапланово вирішено проблему освітлення території навчального закладу  шляхом встановлення  по периметру будівель 10 світлодіодних потужних та водночас енергозберігаючих прожекторів за кошти батьківської громадськості; замінено на новий лінолеум у приміщенні холу закладу, утеплено існуючу тепломережу за рахунок співпраці з КП «Теплоенерго», замінено металеві двері у підвальному приміщенні та двері запасного виходу спортивної зали, демонтовано аварійний димохід біля ІІ корпусу; за рахунок участі у міській програмі «Бюджет участі» та перемоги одного з 4-х проектів – № 258 «Комфорт і сучасність шкільного життя» отримано за кошти міського бюджету сучасну автоматизовану систему музичного дзвоника (дозволяє також здійснювати радіотрансляції), 5 окулярів доповненої реальності для кращої візуалізації під час освітнього процесу, 3 квадракоптери для досліджень природничого та інформаційного характеру. Упродовж 2 років за кошти батьківської громадськості повністю замінено застарілі пакетні вимикачі у спортивній залі та коридорі І корпусу, здійснено заміну світильників на світлодіодні у приміщеннях холу І та ІІ корпусів, переобладнано частину люмінісцентних світильників на світлодіодні та встановлено нові світлодіодні сумарно 19 одиниць, придбано електротример для газонів, електроінструменти та багато іншого. За рахунок співпраці з ТОВ «Контракт-Продрезерв-5» за їх кошти здійснено ремонт приміщень харчоблоку у 2020 році, а у 2019 році відремонтовано витяжну вентиляцію, яка до цього не працювала понад 7 років. Упродовж 2 років відновлено ганок харчоблоку – відремонтовано сходи, облаштовано перила та встановлено дах над ганком. 
 
 
ДИРЕКТОР КЗО «НСЗШ №127» ДМР                                                     В.В. Ісаєв