ВУЗ ШАГ
 

Комунальний заклад освти " Неповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 


lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Кошторис

Кошторис на 2019 рік 

 

                    Затверджений у сумі 5 683 652 грн.
                    П'ять мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят три тисячi шiстсот п'ятдесят двi  грн.
                    (сума літерами і цифрами)
                    Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
                    (посада)
                        О.В. Салогуб
                    ( підпис ) (ініціали і прізвище)
                    04   лютого  2019 р.      
                              (число, місяць, рік)    
                            М. П.
План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2019 рік
                             
40506248 Відділ ЦБ Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району                  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)                    
м. Дніпро                            
(найменування міста, району, області)                    
Вид бюджету            місцевий (міський бюджет м.Дніпра), державний (освітня субвенція)                    
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування   06   Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради              
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно - цільового методу)     06011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-                
  дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами                  
                     
(код та назва тимчасової  класифікації  видатків та кредитування місцевих бюджетів)                                                                                 Комунальний заклад освіти "Неповна середня загальноосвітня школа № 127" ДМР  
                                                                                           ( грн.)
Показники КЕКВ січень лютий березень квітень  травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом на рік
Поточні видатки 2000 786 620 501 838 488 309 447 511 686 939 637 552 182 811 250 842 340 131 455 465 468 353 437 283 5 683 652
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 577 827 307 834 307 834 307 834 579 104 617 370 166 673 234 704 226 199 312 086 310 811 303 582 4 251 857
Заробітна плата 2111 473 629 252 323 252 323 252 323 474 675 506 041 136 617 192 380 185 409 255 808 254 763 248 838 3 485 129
Нарахування на оплату праці 2120 104 198 55 511 55 511 55 511 104 429 111 329 30 056 42 324 40 790 56 278 56 048 54 744 766 728
Використання товарів і послуг 2200 208 793 194 004 180 475 139 677 107 835 20 182 16 138 16 138 113 932 143 379 157 542 133 700 1 431 795
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 - - - - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 - - - - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 85 544 85 544 80 747 80 747 80 747 - - - 80 747 80 747 80 747 71 224 726 794
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 - - - - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 - - - - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 123 249 108 460 99 728 58 930 27 088 20 182 16 138 16 138 33 185 62 632 76 795 62 476 705 001
Оплата теплопостачання 2271 76 724 66 974 63 712 30 225 - - - - - 30 225 50 629 43 925 362 414
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 3 223 3 223 2 637 2 637 2 637 2 637 2 637 2 637 2 637 2 637 2 057 1 909 31 508
Оплата електроенергії 2273 43 302 38 263 33 379 26 068 24 451 17 545 13 501 13 501 30 548 29 770 24 109 16 642 311 079
Оплата природного газу 2274 - - - - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - - - - - - - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - - - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - - - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 - - - - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 - - - - - - - - - - - - -
УСЬОГО 786 620 501 838 488 309 447 511 686 939 637 552 182 811 250 842 340 131 455 465 468 353 437 283 5 683 652
                             
Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики ДМР № 4                     
(навчальних закладів Самарського району)                 Т.Г.Залюбченко    
                             
Керівник закладу                     В. В. Ісаєв