Комунальний заклад освти " Неповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

МО вчителів природничо-математичного циклу

 

Тема шкільного методичного об’єднання природничо - математичного циклу

 

«Формування інноваційної особистості шляхом розвитку креативного мислення школярів на уроках та в позаурочний час»

 

Мета методобʼєднання вчителів природничо – математичних наук

 • забезпечення безперервного удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків;
 • впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання;
 • розвиток творчих здібностей учнів для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;
 • створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учнів;
 • формування бажання та уміння вчитись;
 • виховання потреб  до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до навчальної праці;
 • інтелектуальний розвиток учнів, виховання позитивних рис характеру.

 

Вчителі МО

 

з/п

Прізвище, ім’я по батькові  вчителя

Проблема, над якою працює вчитель.

Тема самоосвіти.

1

Басенко Тетяна Іванівна

Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні основ здоров’я.

2

Галушкіна Тетяна Леонідівна

Ефективний урок в системі інноваційної  освіти.

3

Петраш Любов Максимівна

Інтерактивні  технології креативної освіти під час викладання хімії.

4

Хлибова Валентина Ігорівна

Інноваційні технології навчання на уроках математики та фізики

5

 

Інтерактивні технології: шлях до формування творчої особистості.

6

Шарер Кристина Валеріївна

Інтерактивні  технології креативної освіти під час викладання біології.

 
 

Аналіз роботи

МО вчителів природничо – математичних наук

НСЗШ № 127 за 2015-2016 н.р.

 

         У минулому навчальному році педагоги, члени методичного обʼєднання вчителів природничо – математичних дисциплін працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах.

         Методичну роботу в 2015-2016 н.р. було спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів  України від 16.11.2000 р. № 1717 методичної проблеми школи «Особистісно зорієнтований підхід до формування інноваційної особистості шляхом розвитку загальної креативності учасників педагогічного процесу» та методичної проблеми методобʼєднання «Формування інноваційної особистості шляхом розвитку креативного мислення школярів на уроках  та в позаурочний час».

         У 2015-2016 н.р. було окреслено таке коло завдань:

- теоретичне засвоєння форм і методів інтерактивного навчання, їх практичне застосування на уроках, яке впливає на розширення пізнавальних можливостей учня;

- підвищення рівня засвоєння знань, встановлення партнерських взаємостосунків між учителем і учнями, які найкраще сприятимуть співробітництву, порозумінню і доброзичливості, додадуть змогу формувати інноваційну особистість шляхом розвитку креативного мислення школярів на уроках та в позаурочний час;

- вивчення та впровадження методик і прийомів диференційного навчання, вдосконалення педагогічної майстерності вчителів;

- розвиток учнів з урахуванням їхніх вікових, фізіологічних, психологічних, індивідуальних особистостей;

- створення належних умов для розумового, морального й фізичного розвитку кожного учня.

         У процесі роботи виправдали себе такі форми, як моделювання уроку, індивідуальна та групова робота із обдарованими учнями, із слабовстигаючими учнями, корекція знань учнів, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання.

         У школі вчителями МО проводились відкриті уроки, їх аналіз і самоаналіз. На уроках використовують  інтерактивні методи навчання («учня не навчають, а учень навчається»)

         Одним із принципів для високої віддачі і співпраці між класом і вчителем є усвідомлення учнем навчання під час процесу вивчення.  Особливого ефекту цей принцип досягне тоді, коли вчитель зуміє зацікавити учнів на уроках і тим самим спонукатиме до власних висновків, на основі вивченого матеріалу.

         Учителі МО прийняли активну участь в проведенні психолого – педагогічного семінару – практикуму «Особистісне зростання вчителя», «Проблеми та способи їх рішення в роботі з обдарованими  дітьми», методичному тижні «Контроль за рівнем якості знань учнів, як засіб стимулювання їх навчальної діяльності, та творчої активності». Відкриті уроки провели учитель математики Галушкіна Т.Л., учитель географії Москаленко А.В., учитель хімії Петраш Л.М. активно  і досить цікаво пройшли тижні математики, географії, фізики, біології.

         Результати роботи протягом 2014-2015 н.р. свідчать, що вчителі НСЗШ № 127 забезпечують на уроках реалізацію програмних вимог.

         У 2015-206 н.р. члени методичного обʼєднання виходячи з результатів діагностування загальних проблем, які повинні вирішувати вчителі природничо-математичних наук, продовжать роботу над вирішенням науково – методичної проблеми «Формування інноваційної особистості шляхом розвитку креативного мислення школярів на уроках та в позаурочний час».

Виходячи  з  аналізу підсумків навчально – виховного процесу за минулий навчальний рік, результатів діагностування педагогів, методичне обʼєднання в 2014-2015 навчальному році працюватиме над вирішенням таких завдань:

 • вивчення та впровадження у практику досягнень психолого – педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;
 • вивчення та аналіз навчальних планів, програм підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і методів проведення уроку, позакласної та позашкільної роботи;
 • оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів;
 • виготовлення наочних посібників, дидактичного, роздаткового матеріалу, зміцнення навчально-матеріальної бази;
 • залучення вчителів до участі в конкурсах педагогічної майстерності, аукціонах педагогічних ідей, семінарах – практикумах тощо;
 • розвиток творчих здібностей школярів 5 – 9 класів;
 • забезпечення формування вимог до сформованості обчислювальних навичок, навичок само-  і взаємоаналізу, до грамотного письма та культури математичного мовлення учнів.

 

Тематика засідань методичного обʼєднання

 

 

Засідання № 1 (вересень)

Нормативно-правове забезпечення викладання природничо-математичних наук у 2015-2016 н.р.

1. Аналіз проведення роботи МО в 2015-2016н.р.  (Хлибова В.І.)

2. Опрацювання нормативно-правових документів:

- методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу на уроках природничо-математичних дисциплін у 2015-2016 н.р.;

- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

- ведення шкільної документації відповідно до  «Інструкції з ведення класного журналу 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

- календарно-тематичне планування уроків природничо-математичних наук;

- огляд методичної літератури. Подорож сторінками фахових газет і журналів;

3. Про участь вчителів в роботі шкільних творчих груп. «Удосконалення уроку, як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учнів».

4. Обговорення і затвердження плану роботи методичного обʼєднання на 2016-2017 н.р.

Робота в період між засіданнями:

 1. Про організацію роботи над науково-методичним проектом області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості на ІІ креативному етапі». Використання гнучких моделей в організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей, нахилів учнів та єдиною шкільною методичною проблемою.
 2. Про підготовку предметних тижнів.
 3. Підготовка атестації вчителів.
 4. Психолого-педагогічний семінар «Формування індивідуального стилю учителів».
 5. Про запровадження рейтингу успішності кожного учня (по місяцям і семестрам)
 6. Про організацію роботи з талановитою молоддю (науково-дослідницька робота).
 7. Організація та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Засідання № 2 (листопад-грудень)

Роль моніторингу навчальних досягнень учнів в підвищенні творчої активності особистості

 

 1. Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за вересень-жовтень з математики (5, 6 класи)
 2. Про підсумки І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і підготовку учнів до участі в ІІ етапі предметних олімпіад
 3. Про підготовку до січневої  педради «Формування творчої особистості, стимулювання самоосвітньої діяльності учнів за допомогою читання, підвищення якості навчально-виховного процесу на основі моніторингу читацької активності школярів».
 4. Методичний фестиваль панорама творчих уроків «Застосування стратегій читання на уроках природничо-математичного циклу»
 5. Адаптація учнів 5класів до навчання.

 

Робота в період між засіданнями:

 1. Участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
 2. Засідання творчої групи «Методичні аспекти викладання хімії».
 3. Засідання шкільної творчої групи «Розвиток мотиваційного потенціалу особистості учня до здорового способу життя через діяльність вчителя» (грудень).

 

Засідання №3 (січень-березень)

 

Практичне застосування читацьких стратегій на уроках

 

 1. Підсумки перевірки результатів навчальних досягнень за І семестр 2015-2016 н.р., участь у ІІ турі олімпіад з базових дисциплін
 2. Критерії оцінки творчої активності та компетентності, професійності педагога.
 3. Про роботу з учнями, які мають підвищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності (науково-дослідницька робота)
 4. Про підготовку до психолого-педагогічного семінару «Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів»
 5. Творчий звіт вчителів про роботу над методичною проблемою, які атестуються у 2015-2016 н.р.

 

Робота в період між засіданнями:

 1. Панорама творчих уроків «Практичне застосування читацьких стратегій на уроках»
 2. Гурткова та позакласна робота з предметів.

 

Засідання №4 березень-травень)

 

Методи і прийоми педагогічної майстерності

 

1.      «Калейдоскоп ідей» (про методи і прийоми педагогічної майстерності).

2.      Вивчення Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

3.      Організація самоосвіти вчителів МО протягом 2015-2016 н.р.

4.       Розгляд матеріалів ДПА з математики, біології.

5.      Огляд нормативно-правових документів щодо організації навчальної практики, екскурсій та порядку  закінчення 2014-2015 навчального року, проведення ДПА.

6.      Звіт про результати роботи шкільних творчих груп над  проблемними питаннями школи.

7.      Підведення підсумків роботи МО у 2015-2016 н.р.. Диспут «Модернізація навчально-виховного процесу: проблеми та можливості»

8.      Діагностування вчителів.

 

Робота в період між засіданнями:

 1. Творчі звіти вчителів, що атестуються.
 2. Підготовка учнів до ДПА 2017 року.
 3. Планування роботи МО на 2016-2017 н.р.