Комунальний заклад освти " Неповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Кошторис

Затверджений у сумі  4 441 S18 грн.

(Чотири мільйони чотириста сорок одна тисяча п'ятсот вісімнадцять грн.)__________

(сума літерами і цифрами)

Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради______________________

(посада)

_______________________ О.В.Марусов____

( підпис )  (ініціали і прізвище)

"        "_________ 2017 року

(число, місяць, рік)

м. п.

План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2017 рік

40506248 Відділ ЦБ Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Самарського району_________________________________________________________

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. Дніпро_________________________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету_____ місцевий (міський бюджет м.Дніпра), державний (освітня субвенція)_____________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування________________________ 10___________ Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради____________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та                                    .

назва Типо,ої програмної класифікації видатків та кредшування місцевих бюджетів/                                                 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-_______________________

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування,                                дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами_______________________

які не застосовують програмно - цільового методу)_______________________________

(«,™    класифікації .нд.«. ™ хредш,.«.», шсш.их б»л*еп.)_______________________________________ Комунальний                           заклад освіти неповна середня загальноосвітня школа № 127           

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ( гри)

-................. *                     11__ ____________        _________ KEKB січень                             лютий | березень І квітень І травень І червень 1 липень І серпень І вересень І жовтень І листопад І грудень І                                                                                                                             Разом    на    рік

_____  Поточні видатки_______ 2000        401 084                 379 786              366 293               357  648             674 925            399 639                   241 772             189 999              388 261         325 861                 360 431                 355 819____ 4 441    518

Оплат» праці і нарахування на заробітну плату__ 2100        263 487__ 263 486__ 263 487__ 297 854             595 708_ 366 589                   224 667   179 432__ 338 017  263 486 263 486 263    485 3 583_________________ 184

Заробітна плат»______________ 2111        215 973                 215 972              215 973               244 143             488 285            300 483                   184 153             147 075              277 063         215 972                 215 972                 215 972                          2 937    036

Нарахуванія на оплату праці_________ 2120        47 514___ 47 514__ 47 514_ 53 711  107 423 66 106 40 514 32 357 60 954 47 514 47 514 47 513    646 148

Використати товарів і послуг_________ 2200        137 298                 116 001               102 507          59 495                       78 518                  32 751                     16 806               10 268                 49 945                   62 076            96 646                     92 035                          854 346

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар__ 2210         1 055___ 1 055___ 1 055____ 1 055__ 1 055___ 2 136__ 1 055__ 371__ 1 188____ 1 055   1 055   525    12 660

Медикаменти та перев'язувальні матеріали                       2220      ___________________ 1 1 006____________ 1____      І                                І                        1                            1                            І                 1                      1 006

Продукти харчування___________ 2230         35 341                    35 341                   35 341                    35  341             35 992____________________ 35 727                 35  727                 35  076                   33 693____ 317 579

Оплата послуг (крім комунальних)______ 2240__ 400___ 2 500___ 700_____ 8 800_ 25 000__ 16 4Q0___ 8 000__ 4 800____ 600___ 800_ 4 256____ 600      72 856

Видатки на відрядження                                                           2250_______ 126________________________________________________________________ 126

Оплата комунальних послуг ті енергоносіїв___ 2270        100 502___ 76 979__ 65 411_ 14 299____ 15 465___ 14 215____ 7 751__ 5 097___ 11 611___ 24 494_ 56 259___ 57 217     449 300

Оплата тепаопостачания                                                           2271               -_____ -__   -     -   _ -_____ -___ -___ -____ -__

Оплата водопостачання та аодоіідвсдення____ 2272__ 269___ 264___ 264_____ 264___ 245____ 152___ 141_ 127_____ 129___ 123     122   123    2 223

Оплата електроенергії                                                                2273        ЗО 820                   24 656                   24 656                       2 466           12 328                        12                       328                   6 164                   3 698                       9 862           Г233  9                     862  13                           626                 151 699

Оплата пріродного гаду_______________________ 2274        69 413                     52 059                40 491            11 569                        2 892                    1 735                        1 446                1 272                   1 620                    23 138            46 275                     43 468__________ 295 378

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації

державних (регіональних) програм______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ~ ’          "_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ " "         "_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ... giy

Окремі західи по реалізації державних (регіональних) 2282                  819                      819

програм, н» віднесені до заходів розвитку__________________________________________ . „       ,,, *___________________

Соціальнезабезпочсиня___ ______ 2700__ -_____ -___ -_____ -___ 400____ -                  -_________________________ І Г____________ Z_______ 400___

Інші виплат населенню___________ 2730__________________________ 400                                        .                         Г                                              ^_______ ———               ____________ 400

Інші поточаі видатки                                                                  2800               299___ 299__ 299___ 299__ 299                                       4                                                                       299                        299                       299                        299                          3 588

усього                                                                                                                401 084                  379786                366 293          357 648                       674                       925                                               399639;І 241 772 189 99»;-1 388 261 325               861  360                        431                          355819          4 441518

                                                                                        :