ВУЗ ШАГ
 

Комунальний заклад освти " Неповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Звіт директора за 2017-2018 н.р.

Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2017– 2018 навчальний рік

 

У 2016-2017 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», концепції і стратегії національно патріотичного виховання, реалізацію державних, регіональних та районних програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту.

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівники навчальних закладів щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

2. Загальна інформація про школу

Рік заснування

1961 рік

Директор школи

Басенко Тетяна Іванівна, освіта вища, за фахом учитель хімії, спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії. Заклад очолює з вересня 2012 року.

Контингент учнів

На кінець 2016/2017 навчального року у 12 класах навчалося 295 учнів, з них 1 – 4 класів – 146 учнів, 5 – 9 класів – 149 учнів, середня наповнюваність складає 24,6 чол.  Випускників 9 класу – 23 учні,  з них отримали свідоцтво з відзнакою 2 учні.   Всі учні  класу успішно здали ДПА.

Мова навчання

Українська мова

Допрофільне навчання

Навчально-виховний процес здійснювався з поглибленим вивченням окремих предметів

Педагогічний колектив

 Педагогічний колектив нараховує 22 педагога, з них 17 мають вищу освіту, 1 – бакалавр, 4 – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 11 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 1 вчитель, ІІ кваліфікаційну категорію – 3 вчителі, категорію „спеціаліст” – 7 вчителів.

Забезпечення харчуванням

 Гарячим безкоштовним харчуванням на кінець 2016/2017 навчального року  було  забезпечено 146 учнів початкових класів та 58 дітей пільгових категорій – 20% від загальної кількості учнів школи. За рахунок батьківської плати харчується 91 учень.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Впровадження компетентнісних та особистісно орієнтованих підходів в рамках реалізації освітньої стратегії соціалізації особистості». Учителі школи беруть активну участь  у районних конкурсах, онлайн-конференціях, засіданнях методичних об’єднань, районних семінарах, у проведенні семінарів-практикумів.

     В рамках відпрацювання проблемної теми школи педагогічний колектив  постійно працює над удосконаленням фахової майстерності при підготовці до інтерактивних засідань педагогічних рад,  відпрацьовуючи систему роботи по здійсненню індивідуального підходу до особистості дитини на кожному уроці з урахуванням вікових категорій для підвищення рівня якості освіти, відповідності форм і методів викладання європейським стандартам, удосконалення самостійних методів навчання учнів (педагогічні ради «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості»; «Формування соціальних компетентностей учнів як умова успіщної самореалізації особистості в соціумі; «Посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання шляхом використання в роботі кращих традицій та звичаїв українського народу».   Практичні семінари: «Творчий духовно-моральний клімат стосунків у класних колективах»; «Психологічний захист як зворотня реакція учня на стресову ситуацію. Допомога дитині у подоланні стресу».) Систематично здійснюються моніторингові дослідження якості освіти індивідуальних особливостей учнів, процесів адаптації учнів при переході від початкової до середньої школи.

Гурткова робота

 

 

У школі працює 10 гуртків: декоративно – ужиткові: Художня різьба по дереву, Народна вишивка; загальношкільний хор «Барви української хорової музики», студія ОТМ, «Чарівна голочка», шахи, гурток спортивних  бальних танців, таекван-до, ДЮП/ЮІР

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів – 9 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас, спортивна зала, баскетбольний та футбольний майданчики, 1 майстерня, їдальня.

Бібліотечний фонд налічує 10642 примірників художньої та навчальної літератури.

Структура навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними органами управління освітою. При цьому навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

У межах часу, передбаченого робочим навчальним планом загальноосвітнім навчальним закладом встановлюється тривалість навчального тижня на весь навчальний рік..

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію.

Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Загальноосвітні навчальні заклади спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування приймають рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), визначають дати проведення свята «Останній дзвінок» та вручення документів про освіту.

Зважаючи на викладене, кількість фактично проведених вчителями уроків може бути меншою від попередньо запланованої. В такому випадку навчальний заклад та вчителі обов’язково мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо.

Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними закладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою.

Окремі науково-педагогічні проекти всеукраїнського рівня мають Типові навчальні плани. затверджені Міністерством освіти і науки України.

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України « Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 « Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного і дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усього таких дітей – 471.

Протягом року із закладу освіти вибуло 13 учнів.  Плинність учнів становить  2,7 %. Прибуло за звітний період до закладу 5  учнів. Основна мета переходу: зміна місця проживання, зміна місця навчання. На всіх дітей, які з різних причин продовжать навчання за межами нашого закладу в наявності відповідні довідки.

24 випускники 9 класу  2016-2017 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати, наведені в таблиці:

Рік

 

Всього випускників

Школи

ПТУ

Технікуми

Не працевлаштовано

2013

24

3

9

12

-

2014

28

8

5

14

-

2015

23

8

1

14

-

2016

19

1(5,3%)

4(21,1%)

14(73,7%)

                                                                                           

2017

24

4 (16,7%)

8 (33,3%)

12 (50%)

               -               

Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державної програми розвитку і функціонування української мови.

Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою, документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою

3. Кадрове забезпечення

 

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлений відділом освіти Самарської  районної у м. Дніпропетровську ради на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

У 2016/2017 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 95%; 38 штатних одиниць (заступник директора з навчально-виховної роботи – 1; педагогічних працівників - 21; інших працівників - 16).

Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.

Розподіл педагогічних працівників за фахом і кваліфікаційними категоріями:

 

Навчальний предмет

Усього вчителів

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання

Спец.

І

ІІ

вища

Старший вчитель

Вчитель-методист

Вчителі початкових класів

6

3

 

1

2

1

1

Вихователі ГПД

1

 

 

 

1

 

 

Українська мова та література

1

 

 

 

1

 

1

Російська мова, зарубіжна література

1

 

 

1

 

 

 

Математика

1

 

 

 

1

1

 

Фізика

1

 

 

 

1

1

 

Інформатика

1

1

 

 

 

 

 

Хімія

2

 

 

 

2

 

 

Біологія

1

1

 

 

 

 

 

Географія

1

1

 

 

 

 

 

Історія, правознавство

1

1

 

 

 

 

 

Англійська мова

2

 

 

1

1

 

 

Фізична культура, основи здоров’я

1

1

 

 

 

 

 

Музичне мистецтво

1

 

 

 

1

 

1

Образотворче мистецтво, художня культура

1

1

 

 

 

 

 

Трудове навчання

1

1

 

 

 

 

 

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

    Перспективний план підвищення освітнього рівня

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

фактично

замовлено

фактично

3

3

7

7

2

2

4

5

    Атестація педагогічних працівників

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

7

3

3

5

Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи  та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

-   вивчати професійні якості вчителя;

-   враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:

-   неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;

-   максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;

-   створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

Звіт про атестацію вчителів у 2016-2017 н.р.:

Категорія, звання

Встановлено

Відповідність

Всього

Вища

1

2

3

І

0

1

1

ІІ

1

0

1

Спеціаліст

0

0

0

Учитель-методист

0

1

1

Старший учитель

0

0

0

 

Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи. Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.

          

 

 

 

4. Методична робота  

 

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою: «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як умова підвищення якості освіти та формування соціально зрілої творчої особистості підготовленої до професійного самовизначення».    Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в одне системне ціле всі підрозділи методичної структури школи.

За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначеній цілі. Школа має пріоритетний напрямок  художньо-естетичного спрямування. Розвиток  творчих здібностей учнів здійснюється шляхом реалізації наступних напрямків - декоративно-ужиткове мистецтво  (художня різьба по дереву, народна вишивка, чарівна голочка, образотворче мистецтво) та хоровий спів.

Усвідомлення необхідності вільного володіння ІКТ усіма учасниками навчально-виховного процесу спонукає до розширення освітніх послуг, впровадження заходів, які сприяли розвитку цього напряму.

На реалізацію поставленої мети створено умови для навчання вчителів школи: вивчаються передові освітні технології; продовжено навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього»,  створено внутрішню базу інформаційних ресурсів, впроваджуються навчальні програми з ІКТ-підтримкою.

У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас, де встановлено 14 комп’ютерів. Усього в закладі 21 комп’ютер. Встановлені комп’ютери у початкових класах,  адміністрації школи, практичного психолога, соціального педагога, педагога-організатора. 4 комп’ютери підключені до мережі Інтернет. У школі 6 принтерів, два ксерокси, два мультимедійних проектори, одна інтерактивна дошка.  Адміністрація закладу вільно володіє навичками з ІКТ.

Директором школи особисто контролюється робота шкільного сайту. На сайті представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, діяльність соціально-психологічної служби, сторінка з історії школи, шкільне життя тощо. Сайт оновлюється інженером-електроніком Биковець І.В.

Працюючи над методичною проблемою, педколектив досяг певних результатів на даному етапі, а саме  вчителі школи відчули особистісну потребу та психологічну готовність для підвищення професійної компетентності та впровадження у навчально-виховний процес інтерактивних технологій. На семінарах, педагогічних читаннях ознайомилися з  теоретичними засадами методичної проблеми, вивчали науково-теоретичні засади та досвід роботи вчителів школи, району, області з впровадження даної технології.

В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання.

На початку навчального року було видано наказ по школі «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році».

Протягом року відбулися психолого-педагогічні семінари: «Форми організації навчальної діяльності учнів в урочний час з метою підготовки випускників школи до ДПА», «Поняття іміджу. Особливості й складові іміджу педагога. Створення зовнішнього іміджу. Оволодіння культурою педагогічного спілкування – крок до створення позитивного іміджу педагога».

З метою організації підвищення науково-методичного рівня вчителів проведено педагогічні читання з наступних тем:

-       самоосвіта в системі формування професійної компетентності педагогів;

-       формування психологічних якостей особистості.

Цікаво пройшов  обласний семінар-практикум  у травні 2017 року   для вчителів музичного мистецтва та художньої культури. Вчитель-методист  Позументщікова Л.А. показала високий рівень професіоналізму та педагогічної майстерності.

З метою ознайомлення педагогів із системою і досвідом роботи вчителів, класних керівників, вихователя груп продовженого дня були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи.

Важливе значення в методичній роботі мало вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду. Заслуговує досвід роботи вчителя початкових класів Гезь О.І., вчителя української мови та літератури Гаркуші В.І., вчителя музичного мистецтва Позументщікової Л.А.

Постійно здійснювався супровід діяльності вчителів, а саме: надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних матеріалів, підтримка в апробації навчальної літератури, оновлення електронних банків даних про здійснення інноваційної діяльності вчителями. Заслуговує досвід роботи вчителя біології Ісаєва В.В., Тішкіної Ю.М., Гезь О.І із системного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Епізодично використовують інноваційні технології навчання більшість вчителів школи.

Велика увага приділяється роботі щодо своєчасного  проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації. З цією метою на початку навчального року складається заявка  для проходження вчителями курсів з основного предмета  і вчителів, які працюють не за фахом або викладають декілька предметів.  У 2016/2017 навчальному році 9 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації в ДОІППО.

У 2016/2017 навчальному році були атестовані на відповідність раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»  вчитель Солоденко І.І., «спеціаліст вищої категорії» Петраш Л.М та Гезь О.І., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Щербі Т.М., кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Стрільчук С.М. Вчителю початкових класів Гезь О.І.   підтверджено педагогічне звання «учитель-методист». 

Під час атестації було вивчено досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, проведення співбесід, анкетування учнів, батьків, колег, відвідування відкритих уроків та виховних заходів. Загалом атестація пройшла в діловій доброзичливій атмосфері.

Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До  завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій навчально-виховного процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду.

Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. У процесі індивідуальної роботи над науково-методичною темою вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду. Усі результати фіксували у творчих  звітах за минулий навчальний рік.

У 2016/2017 навчальному році працювала Школа молодого вчителя. З метою підвищення психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки молодих спеціалістів та малодосвідчених учителів у школі впроваджено систему наставництва над молодими вчителями,  розроблено та затверджено план роботи з ними на поточний навчальний рік.

Відповідно до наказу по школі «Про організацію роботи з молодими вчителями» призначено наставником вчителя українськой мови та літератури  Гуркушу В.І, вчителя початкових класів Гезь О.І.

Адміністрація навчального закладу  та вчителі-наставники згідно з графіком відвідували уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів, надавали методичну допомогу  в підготовці до уроків. Під час аналізу уроків молодим спеціалістам надали рекомендації щодо підвищення  методичного та фахового рівня.

Вивчення стану викладання навчальних предметів здійснювалось згідно з річним перспективним планом. Результати викладання предметів були заслухані  на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по навчальному закладу.

У 2016/2017 навчальному році було організовано роботу методичних об’єднань учителів-предметників та класних керівників. Змістом роботи методичних об’єднань стала аналітична, організаційна, діагностична, науково-практична та інформаційна діяльність. Були затверджені плани їхньої роботи, науково-методичні проблеми, визначено керівників із числа досвідчених учителів. Завдяки роботі методичних об’єднань удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників. На своїх засіданнях члени методичних об’єднань  обговорювали науково-методичні питання, а також знайомилися з нормативно-правовими документами, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями тощо.

 

    З метою підвищення рівня роботи шкільного методичного кабінету перед педагогічним колективом було поставлено за мету зібрати матеріали творчих знахідок вчителів, зразки відкритих уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, публікації у фахових виданнях, розробити та скласти картотеку методичної літератури, розпочати створення відеотеки уроків та виховних заходів.

Важливим аспектом є наступність між початковою школою   дошкільним навчальним закладом.  Для батьків майбутніх першокласників  розроблено пам’ятки, як допомогти дитині адаптуватися в перші дні в школі.  Проводились підготовчі заняття з майбутніми першокласниками.  Всю роботу з дітьми дошкільного і  молодшого шкільного віку було  спрямовано на збереження здоров’я, емоціонального благополуччя, розвиток індивідуальності кожної дитини.

       

    Відповідно  до  річного  плану  роботи  школи  на 2016/2017 навчальний рік було проведено спільне засідання методичних об’єднань школи, на якому голови методичних об’єднань вчителів природничо-математичного циклу, суспільно-гуманітарного, спортивного та художньо-естетичного, вчителів початкових класів, класних керівників  звітували про роботу методичних об'єднань та результативність навчально-виховного процесу в 2016/2017 навчальному році. Члени методичних об'єднань презентували свої напрацьовані матеріали та роботи учнів.

Недоліками в організації методичної роботи є те , що вчителі мало займалися  науково-дослідницькою роботою. Не проводилася робота з розробки нових авторських навчальних програм. Не всі методичні об`єднання працювали однаково ефективно. Їх засідання не завжди повною мірою відповідали інтересам і потребам вчителів. На жаль, вчителі школи не  беруть участь у професійних конкурсах. 

Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли певних результатів у своїй діяльності. Але ці результати участі учнів школи у міських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах з різних предметів, вчителів у конкурсах професійної майстерності незначні.

 

 

5. Навчальна діяльність учнів

 

У 2016/2017 навчальному році навчання завершили 295 учнів, середня наповнюваність класів 24,6 учнів, функціонувала 1 група продовженого дня. Сформовано один 1-й клас, де навчалось 30 учнів. Серед причин вибуття учнів переважає зміна місця проживання.

У 2016/2017 навчальному році школа  працювала у режимі двох змін. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку:

·         в 1 класі – 35 хвилин;

·         в 2-4-х  класах – 40 хвилин;

·         в 5 – 9-х  класах – 45 хвилин,

 

перерви тривалістю 10, 15, 20 хвилин.

 

 Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.

За результатами річного оцінювання переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.

        У 1 класі оцінка навчальних досягнень учнів вербальна, і зі слів вчителя початкових класів Стрільчук С.М. 15 учнів читають текст правильно, виразно, усвідомлюючи його зміст. Вони дотримуються швидкості читання, наближеної до повільної зв’язної розповіді, розуміють тексти і адекватно виконують короткі інструкції до навчальних завдань у підручнику та запропоновані вчителем як індивідуально, так і в парах, групах, списують друкований і рукописний текст, дотримуючись каліграфічних вимог, виконують без помилок лексичні завдання, пишуть під диктовку слова, речення із 3-4 слів, у яких звучання і написання не розходиться.  8 учнів тексти читають складами, невиразно, переставляють слова, пропускають букви, частково розуміють зміст прочитаного, тільки за допомогою вчителя виконують завдання до текстів, списують друковані та рукописні тексти з помилками, не звертають уваги на неправильне з'єднання, пропуск букв, допускають від 1 до 3 помилок у своїх роботах, інколи неохайні виправлення, некаліграфічне написання букв; 7 учнів мають низький рівень навчальних досягнень.

 

15 учнів показали глибокі знання з усної та письмової нумерації чисел у межах 100, застосовують прийоми обчислення у межах 100 на основі знання нумерації чисел, додають  і віднімають розрядні числа, розуміють одиниці вимірювання довжини, маси, місткості, вартості і часу, порівнюють, додають і віднімають іменовані числа, знають порядок роботи над задачею, розв’язують прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел, збільшення, зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння, знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника, складають задачі за малюнками, схемами, виразами.

Більшість учнів 1 класу наводять приклади об’єктів живої та неживої природи, створених руками людини, групують їх, мають уявлення про спостереження та досліди як методи вивчення природи, називають ознаки живих організмів, знають правила поведінки у природі, дотримуються їх під час прогулянок чи екскурсій. Учні мають уявлення про карту України, умовні позначення на ній рівнин, гір, річок, морів, пояснюють господарське значення водойм, лісів, культурних рослин, свійських тварин своєї місцевості, знаходять у підручнику і додаткових джерелах знань відповіді на запитання до природи, готують розповіді та обговорюють їх.

Результати навчальних досягнень учнів 5-9 класів  школи наведено в таблиці:

Клас

К-ть учнів

Рівень навчальних досягнень учнів

Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

2-А

28

0

0 %

2

7,14 %

16

57,15 %

10

35,71 %

2-Б

22

1

4,5 %

7

31,83 %

11

50 %

3

13,67 %

3

25

1

4 %

2

8 %

15

60 %

7

28 %

4-А

22

0

0 %

0

0 %

5

22,73 %

17

77,27 %

4-Б

19

0

0 %

7

36,84 %

12

63,16 %

0

0 %

Всього

116

2

1,72 %

18

15,52 %

59

50,87 %

37

31,89 %

5

28

0

0 %

3

10,71 %

18

64,29 %

7

25 %

6-А

24

0

0 %

4

16, 67 %

20

83,33 %

0

0 %

6-Б

16

0

0 %

2

12, 5 %

14

87,5 %

0

0 %

7

28

0

0 %

4

14,29 %

22

78,57 %

2

7,14 %

8

30

0

0 %

3

10 %

21

70 %

6

20 %

9

23

0

0 %

1

4,35 %

17

73,91 %

5

21,74 %

Всього

149

0

0 %

17

11,41 %

112

75,17 %

20

13,42 %

   

Як свідчать дані діаграми навчальних досягнень учні 2-4 класів досягли добрих результатів у 2016/2017 навчальному році: показали результати високого та достатнього рівня (92,86 %) учнів 2-А класу (класний керівник Тішкіна Ю.М.) та 2-Б класу (63,67%)  (класний керівник Тішковець Л.А.), 88 % учнів 3 класу (класний керівник Завгородня Т.С.), 100 % учнів 4-А класу (класний керівник Гезь О.І.) та 63,16 % учнів 4-Б класу (класний керівник Бабич В.Ф.). 37 учнів (31,89 %) початкової школи закінчили навчальний рік на високому рівні.

Рівень навчальних досягнень учнів 2-4 класів

 

 

Серед середніх класів найбільших результатів досягли учні 9 класу (класний керівник Соколенко І.В.) – 95,65 % учнів закінчили  2016/2017 навчальний  рік на високому та достатньому рівнях, 8 класу (класний керівник Хлибова В.І.) – 90% учнів навчаються на високому та достатньому рівнях,  5 класу (класний керівник Гаркуша В.І.) – 89,29 % учнів класу навчаються на високому і достатньому рівнях.

Рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів

 

Найгірші показники мають учні 6-А класу та 6-Б класу. Учні 6-А класу (класний керівник Ісаєв В.В.) – 83,33 %, відсутні учні, які навчаються на  високому рівні, 83,33 % учнів показали за підсумками навчального року достатній рівень і 16,67 % учнів - середній рівень знань. Трохи кращі показники мають учні 7 класу (класний керівник Камишна Ю.А.) – 85,71 %, однак присутні учні,які навчаються на  високому рівні – 7,14 %; 78,57 % учнів показали за підсумками навчального року достатній рівень і 14,29 % учнів - середній рівень знань. Гірші показники мають учні 6-Б класу (класний керівник Власенко О.А.) – 12,5% учнів показали середній рівень знань і 87,5 % достатній рівень, відсутні учні, які навчаються на  високому рівні.

Інформація про результати ДПА

Учні 9,4-А, 4-Б класу писали роботи з ДПА.  Були проаналізовані результати річних оцінок та результати ДПА.

 

Порівняльна характеристика результатів ДПА 9 класу

 

2017

Предмет

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Кількість учнів

річна

ДПА

річна

ДПА

річна

ДПА

річна

ДПА

 

Українська мова

0

0

10

7

9

11

4

5

23

Математика

0

0

11

11

10

9

2

3

23

Біологія

0

0

4

3

15

14

4

6

23

 

 

Порівняльна характеристика результатів ДПА 4-А класу

 

2017

Предмет

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Кількість учнів

річна

ДПА

річна

ДПА

річна

ДПА

річна

ДПА

 

Українська мова

 0 

0

0

0

8

8

14

13

22/21 пис.

Читання

 0

0

0

0

2

2

20

19

22/21 пис.

Математика

 0

0

0

4

6

4

16

13

22/21 пис.

 

 

 

 

Порівняльна характеристика результатів ДПА 4-Б класу

 

2017

Предмет

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Кількість учнів

річна

ДПА

річна

ДПА

річна

ДПА

річна

ДПА

 

Українська мова

  0

2

6

10

13

6

0

1

19

Читання

0

2

7

1

7

8

5

7

19/18 пис.

Математика

 0

4

8

6

9

5

2

4

19

 

 

 

 

 

 

Учні нашої школи традиційно приймають участь в районних, шкільних предметних олімпіадах.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей було складено план роботи з обдарованими учнями.

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах, турнірах.

На районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів учні школи посіли призові місця:

Ø Боровська Софія, учениця 5 класу - І місце з образотворчого мистецтва;

Ø Беляєв Марк, учень 6-А класу - ІІ місце з трудового навчання;

Ø Шпекторенко Артем, учень 7 класу - І місце з фізики.

Ø Шпекторенко Артем, учень 7 класу – ІІ місце з української мови;

Ø Смирнова Анастасія, учениця 8 класу – І місце з обслуговуючої праці;

Ø Смирнова Анастасія, учениця 8 класу – ІІ місце з математики;

Ø Олійник Дарина, учениця 8 класу - ІІІ місце з образотворчого мистецтва;

Ø Городнюк Крістіна, учениця 8 класу - ІІІ місце з образотворчого мистецтва;

Ø Чарікова Анастасія, учениця 8 класу – ІІІ місце з образотворчого мистецтва;

Ø Попова Анастасія, учениця 8 класу – ІІІ місце з образотворчого мистецтва;

Ø Попова Анастасія, учениця 8 класу – ІІІ місце з інформатики;

Ø Терещенко Анастасія, учениця 9 класу – І місце з образотворчого мистецтва;

Ø Терещенко Анастасія, учениця 9 класу – ІІІ місце з англійської мови;

Ø Твердохліб Владислав, учень 9 класу – І місце з трудового навчання;

Ø Заїка Катерина, учениця 9 класу – І місце з обслуговуючої праці;

Ø Котляревський Артем, учень 9 класу – ІІІ місце з трудового навчання;

Ø Тішковець Єлизавета, учениця 9 класу – ІІІ місце з фізики;

Ø Тішковець Єлизавета, учениця 9 класу – ІІІ місце з образотворчого мистецтва;

Ø Тішковець Єлизавета, учениця 9 класу – ІІІ місце з обслуговуючої праці;

Ø Якимець Єлизавета, учениця 9 класу - ІІІ місце з обслуговуючої праці.

Порівняльний аналіз учнів-переможців ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

 

 

З діаграми прослідковується певна стабільність  у 2016/2017 навчальному році рівня результативності учнів школи за підсумками участі у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Спостерігається тенденція зросту кількості І місць, зменшення кількості ІІ місць і збільшення кількості ІІІ місць.

З метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління поваги до мови й традицій свого народу, підвищення загальної мовної культури, сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління  поваги до мови свого народу  учні школи брали участь в міжнародному конкурсі Тараса Шевченка та імені Петра Яцика. За результатами проведення конкурсу та рішенням журі  учениця 4-А класу Добродомова Юлія  (вчитель Гезь О.І.) посіла  І місце та учениця 8 класу Смирнова Анастасія посіла І місце (вчитель Гаркуша В.І.).

З метою виявлення й підтримки інтелектуально та творчо обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи, створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, на виконання Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової  майстерності,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України       від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (зі змінами) учні школи приймали участь в міських виставках, зокрема міській виставці-конкурсі «Україна вишивана», міській виставці дитячої творчості «Мій рідний край – моя Земля», літературно-мистецькому конкурсі «Собори наших душ», міському фестивалі «Зоряне коло» та багатьох інших конкурсах та виставках різних рівнів. Грамотою Департаменту гуманітарної політики нагороджено переможця міської виставки-конкурсу «Україна вишивана» Терещенко Анастасію, ученицю 9 класу. Грамотою Міського палацу дітей та юнацтва нагороджено Любицького Богдана за кращу творчу роботу на міській виставці дитячої творчості «Мій рідний край – моя Земля». Дипломом Департаменту гуманітарної політики нагороджено переможця міського літературно-мистецького конкурсу «Собори наших душ»: Терещенко Анастасію, ученицю 9 класу; Беляєва Марка, учня 6-А класу; Коваленка Максима, учня 6-А класу; Любицького Богдана, учня 6-А класу; Шевченка Дениса, учня 6-А класу; Майгуна Семена, учня 9 класу; Філоненка Владислава, учня 9 класу; Бугайову Поліну, учениця 2-А класу. За участь у конкурсі «Знай і люби свій край» нагороджено грамотою Татаринцева Гліба, учня 2-А класу. За кращі творчі роботи та участь у конкурсах вихованців гуртка «Різьба по дереву» нагороджено Павелка Владислава, учня 8 класу; Світличну Анастасію, ученицю 9 класу; Счастливцева Вʼячеслава, учня 7 класу.  

Хор учнів школи зайняв І призове місце на міському фестивалі «Зоряне коло». Учні 7 класу Асхабов Мані і Магас Роман займались шкільними науковими дослідженнями з біології, прийняли участь в І Всеукраїнській науковій шкільній конференції, здійснили публікацію наукової статті «Флуктуюча асиметрія тополі білої як біоіндикатор урбосередовища». Результати дослідження опубліковані у збірнику наукових статей «Крок у науку» в 2017 р.

 

Участь школи в експериментальній роботі

 

В таблиці наведено кількість педагогів, які здійснюють інноваційну діяльність:

 

Назва інновації, новацій

клас

З якого року впроваджується

П.І.Б. вчителів

Проект «Інтелект України»

2-А

2015

Тішкіна Ю.М.

Проект «Інтелект України»

4-А

2013

Гезь О.І.

Проект «Гармонія інтелекту та здоров’я. ПіснеЗнайка»

2-Б

2015

Тішковець Л.А.

Проект «Гармонія інтелекту та здоров’я. ПіснеЗнайка»

3

2014

Завгородня Т.С.

       Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті,  мислення,  уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

       Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.

              З 2013 року розпочалася реалізація науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у школі.  На сьогодні у проекті задіяні  2 класні колективи. Спостерігається прискорений розвиток учнів, які навчаються за даним проектом.

Протягом 2008–2016 років відбувалось експериментальне впровадження проекту на базі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, яке на засіданні Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи МОН України 01.11.2016 р. визнано успішним, а інноваційну діяльність за проектом – актуальною і затребуваною в суспільстві. Концепція реалізації проекту на базі навчальних закладів на 2017–2021 роки є логічним продовженням Концепції впровадження проекту протягом 2008–2016 років. Згідно чинного законодавства навчальні  заклади  України  можуть  використовувати всі  прогресивні  інноваційні  здобутки  медико-педагогічного  проекту «Гармонія  інтелекту  та  здоров’я»

Інноваційні  здобутки  медико-педагогічного  проекту "Гармонія  інтелекту  та  здоров’я" уже  сьогодні  є  практичним  втіленням  ключових  концептуальних  засад Нової  української  школи, представлених МОН України в 2016 році лише теоретично і запланованих до апробації в навчальних закладах України тільки у 2018–2019 навчальному роках.

 

6. Виховна робота

Виховання в сучасній освіті займає особливе місце.

Виховна робота в школі будується на 7 пріоритетних напрямках, найважливішим з яких є національно–патріотичне виховання, яке сконцентровано на навчально-виховну тему школи.

         Головною метою виховання особистості є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша.

Весь виховний процес розбито на місячники, такі як «Я − патріот і господар своєї землі», «Я і закон», «Здорова дитина – багата країна»,  «Я, родина, Україна»,  «Ми − честь і гордість школи»,  «Історія Вітчизни – історія майбутнього»,  «Я − творча особистість»,  «Я − житель планети Земля»,  «Вічна слава героям!  Ми низько вклоняємось їм».

         Протягом  навчального року  було проведено цілу низку заходів, свят, акцій. Учні школи приймали участь в багатьох районних, міських, обласних  та Всеукраїнських заходах і конкурсах, де зайняли багато призових місць.

         Використовувалися різноманітні форми національно-патріотичного виховання: інтерактивна патріотична зарядка; творчий проект «Алфавіт мого міста»;  колективна гра зі створення панно «Україна – моя країна!»; стріт-арт на асфальті крейдою (малюнок і назва); гра-репортаж «Видатні імена сучасної України»; звіт-мандрівка «Сюжетні замальовки рідного краю»; патріотичні флеш-моби; квест «Знайди Декларацію – врятуй незалежність»; віртуальні подорожі (історичними музеями України чи місцями історичних подій); конкурси есе, тренінги та багато інших заходів.

          У березні 2017 року створено і почав працювати штаб національно-патріотичного виховання.

Проводилася дієва робота з батьками: проведено загальношкільні батьківські збори, 4 рази на рік у класах пройшли тематичні батьківські зібрання.

       

Правове виховання

Правове виховання учнів здійснювалося в школі на уроках правознавства в 9 кл.; виховних годинах класними керівниками, при проведенні виховних заходів.

На внутрішньошкільному обліку перебувало 7 учнів, в СЖО – 2 сім’ї.

У школі досить багато учнів пільгового контингенту, це:

Діти, що перебувають під опікою — 9

діти-напівсироти — 12

діти, постраждалі внаслідок ЧАЕС — 2

діти з багатодітних сімей – 45

Для дітей з малозабезпечених сімей, багатодітних сімей та дітей-сиріт протягом навчального року було організовано гаряче харчування. Діти під опікою щороку отримують шкільну або спортивну форму, мають єдині квитки.

Оздоровлення

Улітку 2017 р. учні з багатодітних сімей, діти під опікою, діти, чиї батьки є учасниками АТО, діти з малозабезпечених сімей мали змогу відпочити в морських таборах. 20 учнів школи відвідували пришкільний табір в СШ №87.

 

 

 

7. Соціальний захист

    У 2016/2017 навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», та інших нормативних документів.

Робота з  даного напрямку  проводилася відповідно до  річного плану роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи соціального педагога з організації соціального захисту дітей пільгових категорій.

 Постійно здійснювався контроль за відвідуванням занять дітей, які залишились без батьківського піклування та інших дітей із соціально незахищених категорій.

На кінець 2016/2017 навчального  року якісно-кількісний склад учнів пільгових категорій:

 

№ з/п

Назва категорії

Кількість

Кількість сімей

1.       

Діти, які перебувають під опікою

9

8

2.

Діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім′ях та  інтернатних установах:

-        сироти;

-        позбавлені батьківського піклування.

 

0

0

0

 

0

0

0

3.

Діти - напівсироти

12

12

4.

Діти з малозабезпечених сімей

2

2

5.

Діти з багатодітних сімей                                             

45

23

6.

Діти з особливими потребами (інваліди,

які мають посвідчення, видане управлінням праці та соціального захисту)

6

6

7.

Діти, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС (які мають посвідчення категорії «Д»)

2

2

8.

Діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків

 

0

 

0

9.

Діти, батьки яких перебувають за кордоном з метою заробітку

0

0

10.

Діти батьки яких загинули, беруть чи брали безпосередню участь у проведенні анти терористичної операції на Сході країни

4

4

11.

Переселенці з Луганська та Донецька

1

1

12

Всього

81

58

 

Безкоштовним харчуванням були забезпечені всі учні початкової школи, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти, батьки яких брали участь у районі проведення АТО, діти з малозабезпечених сімей, інваліди.

Щоквартально оновлювався банк даних дітей пільгових категорій. Ця робота проводилася на підставі відповідних документів, класними керівниками проводились обстеження умов проживання та виховання дітей, про що свідчать акти, складені комісіями.

З метою соціальної підтримки та соціального супроводу дітей здійснювався соціально-педагогічний патронаж дітей, які потребують соціальної допомоги, надавались практичні рекомендації соціального напрямку батькам, опікунам; велась роз’яснювальна робота серед дітей з питань захисту їх прав, організовувались змістовне дозвілля під час відпочинку дітей у канікулярний період.

Діти, позбавлені батьківського піклування мають «Єдиний квиток», забезпечені шкільною та спортивною формами.

 

 Збереження і зміцнення здоров’я учнів і працівників

    Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. На диспансерному обліку – 63 дитини учнів.

У вересні 2016 року учні школи були розподілені на групи здоров'я та поставлені на диспансерний облік

За результатами проведення поглибленого профілактичного медичного огляду учнів школи видано наказ  по школі від 07.09.2016 №97-ОД «Про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури».

Розподіл  учнів на фізкультурні групи за підсумками поглибленого медичного огляду:

Основна

Підготовча

Спеціальна

Звільнені

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

К-сть учнів

%

235

77,05%

54

17,7%

4

1,31%

2

0,66%

 

 

Заступником директора з  навчально-виховної роботи  складено реєстр учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009             № 518/674.

    Вчителі також щорічно проходять медичний огляд за окремим графіком один раз на рік, працівники їдальні – два рази на рік.

    Результати медичного обстеження працівників:

Група

Педагогічний склад

Допоміжний склад

Обслуговуючий персонал

Здоровий

19

 

17

Відхилення від норми

--

--

--

 

 

 

 

На початок навчального року всі учні школи пройшли  профілактичне медичне обстеження, за результатами медичних довідок діти хворіють на:

    Рік

 

ВСД

ДЖВП

Хр.

гастрити

Суд.-серцеві

Хр.

піеланефріт

Інші

Всього

%

 

 

2013-2014

10

3

5

3

14

8

43

16,3

2014-2015

12

6

6

5

16

14

59

20

2015-2016

6

14

2

7

7

28

64

21

·        ВСД – 10

·        Очні захворювання – 9

·        ДЖВП – 12

·        Тонзиліт – 3

·        Піелонефріт – 8

·        Бронхіальна астма – 1

·        Алергічний риніт – 1

·        Панкреатит – 2

·        Хронічний гастрит – 1

·        Сколіоз – 1

·        Псоріаз – 1

·        Вторинна глаукома – 1

·        Полікоз -1

·        Плоскостопість – 2

·        Грижа – 1

·        Хронічний гепатит «С» - 1

·         Дисфункція сфінктера оди – 1

·        Функційна диспепсія – 1

·        Дифузний зоб – 1

·        ІМВШ – 1

·        МАРС – 1

·        ГМТ – 1

Всього : 63 дитини.

 

Спостерігається тенденція  захворюваності дітей залишається без суттєвих змін , і цей факт  повинен нас турбувати насамперед.

  Здоров’язберігаючі  програми та технології продовжують бути  самим важливим аспектом в роботі вчителів. Фізкультхвилинки, фізкультзарядка, повинні проводитись кожен день, вчителям більше уваги приділяти якості проведення уроків фізкультури,  активізувати позашкільну роботу,   класним керівникам-виховну роботу з цього питання.

 Провітрювання  та вологе прибирання класних кімнат проводили за графіком.

Харчування дітей

    Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства (ст. 5), постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,  іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 5-9 класів відбувалось за бажанням у їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет

 Адміністрацією закладу проводиться щомісячна перевірка режиму роботи шкільної їдальні, якості продукції і відповідності норм харчування учнів.  Систематично закуповується необхідний інвентар (виделки, ложки, крани системи водопостачання,  закуповуються необхідні миючі засоби, засоби гігієни.  Приміщення шкільної їдальні комфортне, облаштоване сучасними меблями.

 

 

 

Початкові класи

Середні  класи

Рік

кіл-сть учнів

гаряче

буфет

пільги

кіл-сть учнів

гаряче

буфет

пільги

2013-2014

157

127

10

20

131

52

30

25

2014-2015

154

130

-

24

130

62

32

27

2015-2016

162

136

-

26

144

50

44

32

 2016-2017

 146

 120

 

 26

 149

 

 87

 33

 29

                   

Всім класним керівникам суворо забороняється організація харчування учнів бутербродами, або їжею, принесеною із дому, відповідальність за здоров’я дітей покладено на класних керівників.

Меню містить декілька варіантів страв, їжа смачна та якісна.

 

Інтеграція школи до єдиного  інформаційного простору

Електронна база школи обновлюється 1-2 рази на тиждень- це новини, заходи школи, 1 раз на семестр обновлюється інформація по звітам, розкладу, спискам учнів. Також всі новини висвітлюються в соціальній мережі  Facebook.

 

 

Аналіз роботи з охорони праці за 2016-2017рік

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей та працівників у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

Наказами по школі були призначені відповідальні особи за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у школі;  розроблені заходи та накази, які стосуються даного питання.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів та працівників. Регулярно відбувалися цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями.

Причини виникнення травм з’ясовувались, аналізувались, відповідно до цього складались акти та проводились профілактичні заходи.

Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи.

Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові та батьківських зборах.

Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності  в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

На виконання листів Управління освіти та науки були розроблені пам’ятка та алгоритми дій персоналу школи у разі виявлення вибухових пристроїв або схожих на них предметів…

Також у школі є стенд з охорони праці на якому розміщена інформація з електробезпеки, дії на випадок виникнення пожежі, профілактика дитячого травматизму.

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі школи, складаються відповідні акти.

 

 З метою запобігання випадків дитячого травматизму в школі розроблені: - комплексна програма щодо попередження травматизму працівників та учнів на 20162017 н.р.; - комплексний план основних заходів із безпечної життєдіяльності дітей на 2016-2017 н.р.; - план роботи школи щодо профілактики дорожньо-транспортного травматизму в учнівському середовищі на 2016-2017 н.р.; - плани роботи школи щодо запобігання травмування та загибелі дітей на воді та на кризі, з попередження суїцидів, нападу диких тварин на 2016-2017 н.р. У 2016 році проводилась відповідна робота з учнями: - профілактичне заняття «Безпека дорожнього руху», проведене співробітником ДАІ; - лекції медичної сестри про наслідки травмування; - бесіда «Травматизм на залізничному транспорті», проведена інженером Придніпровської залізниці.

 

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

Упродовж  2016-2017 навчального року у закладі зареєстровано 2 нещасні випадки дитячого травматизму, що на  2  випадки менше ніж за 2015-2016 н. рік. У 2016-2017 році показник травмування учнів навчального закладу в порівнянні з 2015-2016 р. значно зменшився.

За  навчальний рік  сталося 1 нещасних  випадків побутового травматизму з учнем 7 класу та 1 випадок виробничого  травматизму  з учнем  2-А класу, але  лише за вересень місяць сталося  4 випадки травмування(без складання актів). Більшість травмованих під час навчально-виховного процесу  одержали травми на перервах внаслідок випадкових поштовхів, пустощів, власної необережності та незадовільної поведінки.

З метою попередження травмування дітей на уроках, перервах, під час проведення спортивних змагань, тренувань та інших заходів позакласної, позашкільної роботи, побутового травмування  необхідно :

 

1. Класним керівникам:

1.1. Проводити частіше бесіди з попередження дитячого травматизму для учнів 

Проведені бесіди фіксувати в журналі навчальних досягнень на окремо відведеній сторінці.

1.2. Проводити відповідні інструктажі з записом в журналах реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки для учнів.

1.3. Аналізувати і обговорювати на класних годинах всі випадки дитячого травматизму в класі, школі.

1.4. Проводити організовану роботу з батьками щодо попередження побутового травматизму.

1.5. Розробити заходи про профілактичну роботу з попередження дитячого травматизму.

2. Вчителям хімії, фізики, фізкультури, трудового навчання, інформатики:

2.1. Проводити інструктажі з техніки безпеки на кожному уроці і фіксувати в журналі навчальних досягнень.

Висвітлювати питання попередження травмування учнів, вихованців  при проведенні батьківського всеобучу не менше двох разів на рік та за  необхідності.

        Черговим  вчителям  посилити  контроль над  дотриманням  учнями  правил поведінки, правил техніки безпеки на визначеній для нього території чергування та притя­гати  учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках порушення вказаних правил.

 

ЦЗ

 Щоб навчити дітей діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, 23 квітня у КЗО « НСЗШ №127» ДМР  відбувся  День цивільного захисту.  

Учні та педагогічний колектив школи удосконалили свої теоретичні знання і практичні навички щодо дій в умовах екстремальних ситуацій, перевірили здатність грамотно і чітко діяти , щоб захистити своє здоров'я та життя.

Вранці школярі зібрались на подвір’ї школи на урочисту лінійку, де було оголошено план проведення Дня цивільного захисту.

На першому уроці у цікавій та змістовній формі класні керівники розповіли дітям про необхідність дотримання правил пожежної безпеки в побуті, під час подорожі до лісу та про небезпеку, яку несуть у собі вибухові знахідки, план дій під час радіаційної небезпеки, про правила поведінки на водоймах; провели вікторини «Основи поведінки учнів у надзвичайних ситуаціях». 

Протягом дня учні мали змогу переглянути навчальні мультфільми та фільми; виставки плакатів, стіннівок, малюнків; практично ознайомитися із засобами захисту органів дихання та шкіри.  

Медичні працівники продемонстрували надання першої медичної допомоги для дітей. Також провели комбіновану естафету з елементами виконання нормативів, контрольних завдань за програмою „Цивільний захист” та ввідну радіаційну небезпеку.

Завершальним етапом була евакуація школи, де учні і вчителі продемонстрували обізнаність і підготовку з цивільного захисту населення на випадок надзвичайних ситуацій.

 День цивільного захисту під гаслом «Допомогти! Врятувати! Запобігти! Бути обізнаним!» проведено цікаво та повчально.  Усі переконалися в тому, що отримані знання знадобляться у повсякденному житті.

 

 

Фінансово – господарська діяльність

 

 

      Джерелами фінансування школи  визначено бюджет району,  спонсорська допомога, благодійні внески батьків. Інформація про поповнення матеріальної бази закладу розміщувалась на шкільному сайті, доводилась до відома вчителів та батьків на педагогічних радах та зборах.

За бюджетні кошти придбано:

-Проектор ОРТОМА – 1шт. – 15550 грн.

-Інтерактивна дошка -1 шт. – 38520 грн.

-Ноутбук НР 250 – 1 шт. – 12255 грн.

-Телевізори – 3 шт. – 40500 грн.

 

    В минулому навчальному році була проведена наступна робота по підготовці школи до 2017-2018 навчального року

1.Поточний ремонт класних приміщень

2.Ремонт кабінету музичного мистецтва

3.Ремонт коридору майстерень

4.Ремонт харчоблоку

5.Поточний ремонт туалетів

6.Ремонт ганку.

Основні витрати благодійних коштів розподілились наступним чином

1. Придбання електротоварів 8531,08  -  грн

2. Придбання побутових, господарських товарів – 5021,44  грн

3. Товари побутової хімії – 880, 58грн

 4. Придбання матеріалів для ремонту на новий навчальний рік: фарба, шпалери,  шпатлівка, цемент, фарба водоемульсійна, тощо 9979, 41 – грн

5. Придбання канцтоварів –1845,47  грн

6.Придбання та встановлення металопластикових вікон – 5582,89

7.Придбання бензину для газонокасарки – 590 грн.

8. Підписка на дитячі і педагогічні видання для школи- 1054,4  грн

 

Роботи:

1.Заправка принтера: 1220 грн.

2. Поповнення интернету: 461 грн.

3. Ремонтні роботи : 6934 грн.

4. Диратизація та дезінсекція – 116 грн.

5. Програмне забезпечення кабінету інформатики – 300 грн.

6. Прочистка димоходів -550 грн.

7.Придбання медикаментів – 300 грн

 

 Всі витрати склали за рік 43366,27грн.

Велика подяка батьківській громадськості за благодійні внески які були використані на зміцнення  та розвиток матеріально-технічної бази школи.

На всі витрачені кошти складені відповідні акти та надані до централізованої бухгалтерії.