Комунальний заклад освти " Неповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Нормативна база

 

 

 Конституція України.                              

Кодекс законів про працю України

Закон України «Про освіту».                                               

Закон України «Про дошкільну освіту».

Закон України «Про загальну середню освіту».

Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної  освіти щодо організації навчально-виховного процесу».  

Закон України «Про вищу освіту».

Закон України «Про позашкільну освіту».                       

Закон України «Про професійно-технічну освіту».

Закон України «Про інноваційну діяльність».   

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Закон України «Про науково-технічну інформацію».

Закон України «Про авторське право і суміжні права».

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Закон України    «Про    забезпечення    організаційно-правових    умов соціального   захисту  дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених   батьківського піклування».

Закон України  «Про  сприяння  соціальному становленню та розвитку молоді України»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Закон України   «Про   пріоритетні   напрями   інноваційної  діяльності  в Україні».

Закон України    «Про   державне    регулювання   у    сфері   трансферу технологій».

Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

Закон України «Про державну службу».

Закон України «Про боротьбу з корупцією».

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції».

Закон України «Про звернення громадян».

Закон  України  «Про   бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в Україні»

Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНЩ на 2009-2013 роки».

Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках».

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення».

Указ Президента України від 15.03.2002 № 258/2002 «Про невідкладні додаткові    заходи    щодо зміцнення   моральності   у  суспільстві    та  утвердження здорового способу життя».

Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

 Указ Президента    України    від     11.07.2005          1086/2005     «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей».

Указ Президента    України    від    30.11.2005          1674/2005     «Про вдосконалення державного управління у сфері протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Україні».

Указ Президента України від 11.07.2006 № 606/2006 «Про рішення Ради національної    безпеки    і    оборони   України    від    06.04.2006    «Про затвердження   Концепції   Державної   цільової   програми   інноваційної інфраструктури на 2007-2011 роки».

Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні      заходи      щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями».

Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

Указ Президента України  від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи  щодо забезпечення  пріоритетного  розвитку  освіти в Україні».

Указ Президента України  від 30.09.2010  №927/2010 «Про  заходи  щодо розвитку системи  виявлення  та підтримки обдарованих  і талановитих  дітей та молоді».

Указ Президента України  від 30.09.2010 № 929/2010 «Про Державну премію України в галузі освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення: виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації"

Постанова   Кабінету   Міністрів   України   від    12.04.2000   № 646   «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».

Постанова   Кабінету   Міністрів   України   від    14.06.2000 №963 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №203 від 22.02.2006, №94 від 31.01.2007)  «Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»

Постанова  Кабінету  Міністрів України  від  22.11.2004     1591   «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1849 «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року».

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг".

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки».

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року №1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».

Постанова  Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010р. № 769 «Про внесення  змін до Положення  про позашкільний навчальних заклад».

Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010 №776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24»

Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010р. №777 «Про затвердження Положення  про освітній округ»

Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010р. №778 «Про затвердження  Положення про  загальноосвітніх навчальних заклад».

Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010р. №779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах в зв’язку  з переходом на 11-річний строк навчання».

Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010р. №785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року».

Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

Постанова Кабінету Міністрів України  від 13.04.2011 №561 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»

Постанова Кабінету Міністрів України  від 20.04.2011 №462  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 1347-р «Про внесення змін до Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 2017 року».

Розпорядження КМУ від 05.10.2009 №1622-р „Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1564-р "Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів".

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №1720-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року».

Доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 № 16426/1/1-08 щодо плану організації забезпечення виконання Указу Президента України від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.08.1998 № 305 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл,  груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 №440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 №658 «Про внесення змін до порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.05.2008 № 461 «Про затвердження   галузевої   Програми   поліпшення  вивчення   української мови  у   загальноосвітніх   навчальних   закладах   з   навчанням   мовами національних меншин на 2008-2011 роки».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 №518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства  освіти і науки України  від 11.09.2009р. №855 «Про  затвердження  Плану дій  щодо запровадження інклюзивного навчання  у ЗНЗ на 2009-2012р.р.»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2009 №984 «Про затвердження плану дій щодо поліпшення якості хіміко-біологічної освіти на 2009-2012 роки»

 Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України та Міністерства освіти і науки України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2009 № 1011 «Про внесення   змін   до   наказу  Міністерства   освіти  і   науки   України   від 25.12.2003 р. № 855 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку військово-спортивну  патріотичну   гру   «Сокіл»   («Джура»)   Українського козацтва».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2009 №1114 «Про  затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я  загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.2010 №20 «Про затвердження   заходів на виконання розпорядження КМУ від 5 жовтня 2009 р. №1622-р „Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 №58 «Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров”я населення на період до 2012 року».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 №59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 №521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 №682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню».

Наказ Міністерства  освіти і науки України  від 06.10.2010р. № 930 «Про затвердження Типового положення  про атестацію  педагогічних  працівників».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 №961 «Про затвердження  Умов прийому до вищих навчальних закладів України».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 року  № 1116 «Про внесення змін  до розділу VI Положення про державну підсумкову  атестацію  учнів (вихованців) у системі загальної середньої  освіти».

 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 №398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального  закладу».

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2011 №430 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462».

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572 «Про типові навчальні плани початкової школи».

Розпорядження голови облдержадміністрації від 15.09.2006 № 384-р-О6 «Про  організацію робіт щодо  оформлення прав  на земельні ділянки, надані у користування установам і закладам освіти».

Розпорядження голови облдержадміністрації від 13.03.2007 № 84-р-07 «Про координаційну раду з питань захисту прав інтелектуальної власності  при облдержадміністрації»

Розпорядження        голови        облдержадміністрації        від        09.06.2008 № Р-334/0/3-08  «Про затвердження комплексних заходів зі реалізації положень Указу Президента України від 20.04.2008 №244/2008 щодо створення належних умов для здобуття освіти в області на 2008-2011 роки».

 Розпорядження       голови       облдержадміністрації       від       26.01.2009 № Р-35/0/3-09 «Про погодження проекту комплексної програми розвитку освіти у Дніпропетровській області на 2009-2012 роки».

Регіональна   програма   «Молодь   Дніпропетровщини.   2007-2011   роки» (рішення обласної ради від 26.06.2001 № 371-16/ХХШ зі змінами та доповненнями).

Регіональна програма інноваційного розвитку на період до 2012 року (рішення обласної ради від 23.05.2008 № 386-15/У).

Регіональна програма охорони та захисту інтелектуальної власності на період до 2020 року (рішення облради від 23.05.2008 № 385-15/У).

Обласна   програма   на   2000   -   2012   рр.   «Громадянське   виховання особистості в умовах розвитку української державності».

Програма розвитку освіти в Дніпропетровській області на 2009-2012 роки (рішення сесії облради від 10.06.2009 № 547-19/У).