ВУЗ ШАГ
 

Комунальний заклад освти " Неповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 


lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Річний план роботи школи на 2018-2019н.р.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              Річний план роботи школи на 2017-2018 н.р.

Впровадження проектних технологій, творче використання інноваційних форм у навчально – виховному процесі   як дієвий засіб соціалізації особистості на етапі становлення громадянського суспільства .

СЕРПЕНЬ

 

1 тиждень

2 тиждень

             3 тиждень

                 4 тиждень

 Примітка

Розділ 1. Організаційно – педагогічні заходи.

1.1.Діяльність педколективу

 

 

1.Забезпечення організованого початку навчального року.

2.Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку.

3. Забезпечення правил т/б в процесі праці й навчання.

4. Розгляд та затвердження:

а) режиму роботи школи;

б) структури навчального року

в) плану роботи школи на

2017 -2018 н.р.

г) педагогічного навантаження.

1.Розподіл функціональних обов’язків. Наказ

2.Призначення класних керівників. Наказ

3.Розподіл годин інваріантної та варіативної частин навчального плану. Наказ

4.Закріплення завідувачів кабінетами та майстерні Наказ

 

 

 

1.1.1. Діяльність Ради школи

 

 

 

 

 

1.2.Педради, виробничі наради, профспілкові збори.

 

 

Педрада:

1. Аналіз діяльності школи в 2016-2017 н.р. та стратегічні завдання на 2017-2018 н.р. (доповідь директора школи)

2. Затвердження структури 2017-2018 н.р. та режиму роботи школи (заступник);

3. Затвердження річного плану роботи школи (заступник)

 

1.3.Нарада при директорі.

 

 

 

 

 1.Забезпечення організованого початку навчального року (обговорення, наказ)

-підсумки проведення медогляду

-підсумки проведення літнього оздоровлення учнів, навчальної практики

-забезпечення учнів підручниками

-організація харчування учнів (пільгові категорії, дієтхарчування)

-організація чергування учнів,учителів по школі

-працевлаштування випускників 9 класу

-комплектування класів, ГПД, аналіз розкладу уроків

-ведення шкільної документації, особових справ учнів

-огляд навчальних кабінетів, їх готовність до початку навчального року

2. Про педагогічну адаптацію учнів 5 класу до навчання у основній школі (рекомендації) .

3.Про педагогічну адаптацію учнів 1--х класів до навчання у початковій  школі (рекомендації) .

4. Щодо протидії пропаганді сепаратизму, екстремізму та антиукраїнській ідеології в системі освіти. ( лист МОН №1/9-302 від 24.06.15). Наказ про декомунізацію.

5. Про тематику першого уроку в 2017-2018 н.р.

6. Щодо застосування державної мови.

7. Про недопущення порушення трудової дисципліни та про дотримання правил етичної поведінки. (Розпорядження міського голови від 21.07.2017 р. №12-21/7-рп)

 

1.4.Нарада при заступнику директора, малі педради, педконсиліуми

 

 

1.Опрацювання додатку до наказу МОН України  від 09.08.2017р. №­­­1/9-436

2.Планування викладання навчальних дисциплін та виховної роботи

3.Ведення документації класного керівника.

4.Організація діяльності методичної ради школи.

5.Опрацювання Інструкції з ведення шкільної документації.

 

1.5.Батьківські збори, робота з батьківською громадськістю.

 

 

 

Звіт директора школи за минулий навчальний рік.

 

1.6.Робота у мікрорайоні

 

Організація роботи щодо виконання інструкцій з обліку дітей

Складання списків дітей і підлітків шкільного віку

Комплектування перших класів дітьми відповідного віку згідно з мікрорайоном.

Організація індивідуального навчання.

 

1.7.Робота щодо удосконалення кабінетної системи, матеріально-

технічної бази школи.

 

 

 

Огляд навчальних кабінетів, їх готовність до початку навчального року (нарада при директорі)

 

1.8.Фінансово – господарська діяльність (тарифікація, складання кошторису, контроль за його виконанням)

 

 

 

Контроль за складанням актів по оприбуткуванню матеріальних цінностей

 

1.9.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці.

 

 

Складання актів-дозволів на кабінети, майстерні, спортзал, спортивні майданчики Підписання акту прийняття школи до нового навчального року.

Аналіз санітарних книжок. (Медсестра)

Організація чергування адміністрації, вчителів, учнів.

 

Розділ 2. Навчально – методична робота. Робота з кадрами.

2.1.Семінари:психолого–педагогічні.

 

 

 

 

 

2.2.Діяльність шкільних МО, методичної ради школи

 

 

Аналіз  науково-методичної, експериментальної роботи школи за підсумками  2016-2017 навчального року. Затвердження концептуальної моделі  науково-методичної діяльності КЗО «НСЗШ №127» ДМР на 2017-2018 навчальний рік. Узгодження планів підготовки до педагогічних рад на  2017-2018 навчальний  рік.

 

2.3.Навчальна робота (предметні місячники,тижні,олімпіади,екскурсії) робота з обдарованими учнями

 

 

 

Планування роботи з обдарованими учнями

 

2.4.План проведення відкритих уроків. Відкриті позакласні заходи.

 

 

 

 

 

2.5.Діяльність педагогічного колективу,направлена на підвищення рівня навчальних досягнень учнів: діяльність психологічної служби:

 

 

 

 

 

 

Планування роботи практичного психолога на 2017-2018 н.р.

 

Просвітницька робота

 

 

 

 

 

Діагностична робота

 

 

 

 

 

Корекційно - відновлювальна робота

 

 

 

 

 

Організація роботи з учнями, які потребують особливої педагогічної уваги

 

 

 

 

 

Робота щодо залучення активу учнів і батьків з підвищення ефективності навчання.

 

 

 

 

 

2.6.Робота з молодими вчителями,

класними керівниками                     

 

 

 

Планування роботи на новий навчальний рік. Ведення шкільної документації.

 

2.7.Атестація педагогічних кадрів

 

 

 

 Оформлення заявок на курси підвищення кваліфікації. Складання перспективного плану атестації педпрацівників.

 

2.8.Експериментальна робота

 

 

 

Продовження впровадження медико-педагогічного проекту «ПіснеЗнайка», та науково-педагогічного проекту «Інтелект України»

 

Розділ 3. Система внутрішньокільного контролю.

3.1.Контроль за виконанням ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про стратегіюнаціонально-патріотичноговихованнядітей та молоді на 2016 – 2020 роки» заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичноговиховання у загальноосвітніхнавчальних закладах.

 

 

Забезпечення організованого початку навчального року (нарада при директорі)

Контроль за готовністю кабінетів до навчального року(довідка)

1. Ст.14 п.1 Закону «Про загальну середню освіту»:наповнюваність класів (мережа класів)

Ст.14 п.3 – поділ учнів на групи (наказ)

2.Ст.15 – гранично допустиме навчальне навантаження учнів.

 

3.2. Контроль за виконанням Закону України «Про охорону дитинства»

 

 

 

Підсумки літнього відпочинку учнів пільгових категорій (наказ)

 

3.3.Контроль за виконанням Указу Президента України від 08.02.2001 р. №78/2001 «Про Програму роботи з обдарованою молоддю»

 

 

 

 

 

3.4.Контроль за виконанням нормативно-правових документів з питань профілактики правопорушень та утвердження здорового способу життя.

 

 

 

 

 

3.5.Контроль за виконанням Закону України «Про мови»

 

 

 

 

 

3.6.Контроль за виконанням постанови КабМіну України від 12.04.2000р. №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

 

 

 

Перевірка дітей шкільного віку мікрорайону (списки)

 

3.7.Контроль за виконанням заходів із всеобучу (організація харчування, матеріальна допомога) ст..25 Закону «Про освіту»

 

 

Контроль за забезпеченням підручниками, урегулювання програм (нарада при директорі, бібліотекар)

Перевірка наявності  документації щодо пільгового харчування.

 

3.8.Контроль за ефективністю методичної роботи.

 

 

 

 

 

3.9.Контроль за навчально – пізнавальною діяльністю учнів, якістю викладання основ наук.

 

 

 

 

 

3.10.Контроль за якістю позаурочної виховної діяльності.

 

 

 

 

 

3.11.Контроль за роботою гуртків, факультативів, спорт. секцій. Спортивно-масова робота .

 

 

 

 

 

3.12.Контроль за веденням документації.

 

 

 

 

 

3.13.Контроль за охороною праці та дотримання техніки безпеки (ст26 закону «Про освіту»)

 

 

 

Контроль стану ТБ в навчальних кабінетах, спортивній залі, майстерні.

 

3.14. Контроль за виконанням управлінських рішень

 

 

 

 

 

3.15.Контроль за експериментальною роботою.

 

 

 

 

 

3.16.Організація допрофільного навчання

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. Виховання учнівського колективу

 

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

Виховання учнівського колективу.

 

 

 

Акція милосердя «Від щирого серця»

День незалежності України, День Прапора

Підготовка до Дня знань

 

 

 

НАКАЗИ

№ з/п

                               Назва наказу

                    Хто готує

1.

Про забезпечення організованого початку навчального року.

 

2.

Про розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації школи

 

3.

Про режим роботи школи                                       

 

4.

Про призначення відповідальних за ведення ділової документації.

 

5.

Про організацію харчування учнів, призначення відповідального за цю роботу

 

6.

Про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу

 

7.

Про організацію роботи шкільної бібліотеки

 

8.

Про зарахування учнів 1-х класів

 

9.

Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини

 

10.

Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням учнів.

 

11.

Про заборону тютюнопаління на території закладу і пропаганду здорового способу життя.

 

12.

Про призначення відповідальних за проведення обліку дітей у мікрорайоні школи та організацію відповідної роботи

 

13.

Про призначеннявідповідального за веденнякадровихпитань

 

14.

Про призначення відповідального за збереження енергоносіїв, електрогосподарства  школи

 

15.

Про медичне обстеження працівників школи

 

16.

Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей

 

17.

Про створення комісії з трудових спорів

 

18.

Про організацію роботи з охорони праці

 

19.

Про організацію роботи з протипожежної безпеки

 

20.

Про створення ДЮП

 

21.

Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху

 

22.

Про призначення комісії з розслідування нещасних випадків

 

23.

Про створення загону ЮІР

 

24.

Про створення наркопосту

 

25.

Про організацію батьківського всеобучу

 

26.

Про заборону користування мобільними телефонами під час уроків.

 

27.

Про створення постійно – діючою технічної комісії із списання та оприбуткування матеріальних цінностей

 

28.

Про призначення відповідального за пожежну безпеку в приміщенні

 

29.

Про організацію профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму

 

30.

Про створення добровільної пожежної дружини

 

31.

Про організацію чергування керівників, учителів та учнів школи

 

32.

Про участь у Всеукраїнському місячнику «Увага, діти на дорозі!»

 

33.

Про заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

1 тиждень

2 тиждень

             3 тиждень

                 4 тиждень

 Примітка

Розділ 1. Організаційно – педагогічні заходи.

1.1.Діяльність педколективу

Зарахування учнів 1 класу, та учнів, що прибули до навчального закладу.

Стан ведення та зберігання особових справ учнів. Оформлення особових справ учнів 1-х класів.

Організація роботи групи продовженого дня

Стан оформлення алфавітної книги. Аналіз кількісного складу учнів.

 

 

 

1.1.1.Діяльність Ради школи

 

1.Затвердження змін у складі Ради школи.

2.Затвердження плану роботи на 2017-2018н. .р.

Координаційна нарада за участю голів класних батьківських комітетів, членів Ради школи з теми «Визначення напрямків удосконалення н.-в. процесу школи на 2017-2018н.р.»

 

 

1.2.Педради, виробничі наради, профспілкові збори.

 

ПЗ:

1.Затвердження плану роботи профспілкової організації на 1 півріччя.

2.Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

1.3.Нарада при директорі.

1.Корекція плану роботи на навчальний рік (заступник)

2.Організація навчально-виховного процесу (режим роботи, чергування, організація харчування)

3.Оформлення шкільної документації –рекомендації (заступник)

4.Організація роботи з  виконання єдиних вимог до учнів.

5. Наповнюваність і організація роботи ГПД

6.Система внутрішньошкільного контролю на І півріччя (заступник)

7.Техніка безпеки учасників навчально-виховного процесу

8. Підсумки літнього оздоровлення та працевлаштування випускників

9.Проведення тарифікації педкадрів

10 Про забезпечення підручниками

11.Стан і заходи з профілактики правопорушень

12.Підсумки перевірки виховних планів роботи класних керівників

13. Стан оформлення класних журналів 1-9 класів

14.Стан ведення особових справ учнів, алфавітної книги

 

1.4.Нарада при заступнику директора, малі педради, педконсиліуми

Інструктивно-методична нарада з питань викладання навчальних предметів.

 

НЗД:

1.     Організація і проведення атестації педагогічних працівників у 2017-2018 н.р.;

2.     Затвердження тем для самоосвіти вчителів, планування роботи шкільних методичних об'єднань;

3.     Виконання вимог до ведення класних журналів і щоденників учнів;

4.     Про організацію харчування дітей.

5.     Про організацію роботи гуртків і спортивних секцій.

6.     Про дотримання єдиного орфографічного режиму

7.     Виконання вимог щодо тематичного обліку знань учнів.

Перевірка календарних планів роботи вчителів-предметників.

Складання графіка контрольних робіт на І семестр

 

1.5.Батьківські збори, робота з батьківською громадськістю.

Проведення батьківських зборів, створення батьківських комітетів

 

1.6.Робота у мікрорайоні

Перевірка явки дітей та підлітків шкільного віку до школи

Перевірка наявності необхідних документів, що підтверджують факт навчання учнів в інших закладах

Подача списків дітей і підлітків, які не охоплені навчанням

 

 

 

1.7.Робота щодо удосконалення кабінетної системи, матеріально-

технічної бази школи.

 1. Поточний ремонт теплиці
 2. Капітальний ремонт даху школи.
 3. Капітальний ремонт спортивної зали.
 4. Утеплення кабінету інформатики.

 

1.8.Фінансово – господарська діяльність (тарифікація, складання кошторису, контроль за його виконанням)

Тарифікація педкадрів (наказ)

 

 

 

 

1.9.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці.

1.Виявлення хворих дітей для індивідуального навчання.

2.Організація проведення інтерактивної патріотичної фіззарядки, фізкультхвилинок на уроках та на перервах. Проведення вступного інструктажу з ОБЖ

(Кл. керівники)

3. Впровадження щотижневої  5-хвилинки безпеки

1.Контроль за наявністю довідок про проходження медогляду (кл.керівники)

2.Складання маршрутних аркушів «Дім-школа»

(кл.керівники)

3.Розподіл учнів на медичні групи для занять фізичною культурою(наказ)

4.Організація роботи з попередження дитячого дорожно – транспортного травматизму.

Аналіз показників фізичного розвитку. Організація спецгруп з фізкультури (учитель фізкультури,вчителі початкових класів, медсестра)

 

 

Розділ 2. Навчально – методична робота. Робота з кадрами.

2.1.Семінари:психолого–педагогічні.

 

 

 

 

 

2.2.Діяльність шкільних МО, методичної ради школи

Підготовка матеріалів для моніторингового дослідження учнів 5 кл.

Засідання МО класних керівників.Засідання МО природничо-математичного циклу.

Засідання МО вчителів початкових класів. Засідання МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу.

Засідання МО вчителів художньо-естетичного циклу та здоровʼязберігаючих технологій.

 

Засідання методичної ради школи

1. Презентація   та затвердження представниками  науково-методичної ради планів підготовки  засідань Ради педагогічного колективу на 2017-2018 навчальний рік;

2. Затвердження  моделі науково-методичної діяльності методичних об’єднань на 2017-2018 навчальний рік;

3.Опрацювання нормативно-правових документів;

4.Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному навчальному році;

5.Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських

учнівських олімпіад з базових дисциплін;

6.Про організацію та проведення шкільного та участь у міському конкурсі «Учитель року»;

7.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Засідання МО «Опрацювання інструкції щодо заповнення класних журналів в 1-9кл.»

 

2.3.Навчальна робота (предметні місячники,тижні,олімпіади,екскурсії) робота з обдарованими учнями

Складання  графіка

ПР і ЛР на 1 семестр

   (заступник)

Олімпійський тиждень

 

 

 

2.4.План проведення відкритих уроків. Відкриті позакласні заходи.

 

 

 

 

 

2.5.Діяльність педагогічного колективу,направлена на підвищення рівня навчальних досягнень учнів:

 

 

 

Підготовка до предметних олімпіад  вчителів-предметників

 

2.5.1.Діагностична робота

 

 

Дослідження готовності учнів 1 класів до навчання : Тест Керна-Йерасека

Проективна методика «Я в школі»

 

2.5.2. Консультативна робота

Робота з дітьми у конфліктний та пост конфліктний період.

Надання рекомендацій вчителям, батькам, адміністрації щодо успішної адаптації першокласників та п’ятикласників до школи.

Адаптація дітей « переселенців» до нових умов навчання  

Консультування з питань перебігу адаптації учнів перших класів до нових умов навчання.

 

2.5.3 Корекційно - розвивальна та відновлюючи роботи

 

Розвивальна та корекційна робота:

-З учнями 1-го класу,розвиток інтелектуальних здібностей

- З учнями 1-го та 5-го класів з низьким рівнем адаптації

- комплекс  корекційно - розвивальних занять для дітей 2-4х кл

Тренінг «Життя-найвища цінність». Корекційні заняття для профілактики суїцидальної поведінки з учнями 2-9 класів

 

 

2.5.4.Організаційно- методична робота

Оформлення кабінету.

Оформлення індивідуальних карток (щодо аналізу уроків та виховних заходів)

 

 

2.5.5.Психологічна просвіта    (організаційні заходи)

-Профілактична робота

Створити куточок психолога «батьки повинні знати»; профілактика суїцидальних тенденцій серед учнів.

Виступи перед батьками з питань:

 • «Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання»
 • «Дозвілля дітей. Режим дня»
 • «Насильство в сім’ї”
 • «Алкоголь»
 • «Лихослів’я. Культура спілкування»
 • Профілактика суїциду
 • Як поводити себе у стресовій ситуації

Вплив телебачення, Інтернету на психіку дитини

 

2.5.6.Соціальна робота

Участь у  Всеукраїнському рейді «Урок»

Збір інформації про учнів, що потребують соціального захисту (діти-інваліди, діти під опікою, діти-переселенці). Виявлення неблагополучних родин.

 

 

2.6.Робота з молодими вчителями,

класними керівниками                     

Анкетування молодих вчителів з метою визначення труднощів, проблем в організації роботи вчителя.

Створення груп «наставник-молодий вчитель».

Інструктаж молодих учителів «Загальні засади організації навчання у школі». Практичне заняття «Організація навчально-виховного процесу. Планування роботи вчителя.  Робота з навчальними програмами, пояснювальними записками до них, шкільною документацією.  Нормативні документи»

Консультація «Вимоги до планування виховної роботи»

 

2.7.Атестація педагогічних кадрів

Коригування перспек-тивного плану атес-

тації педкадрів на навчальний рік.

 

1.Створення атестаційної комісії (наказ)

2.Ознайомлення педколективу зі списком педагогічних працівників, що включені до атестації.

 

2.8.Експериментальна робота

Продовження впровадження медико-педагогічного проекту «ПіснеЗнайка» 3-Б, 4кл., робота з документацією.

Розділ 3. Система внутрішньокільного контролю.

3.1.Контроль за виконанням ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки

Система внутрішньошкільного контролю (нарада при директорі)

Наповненість і організація роботи ГПД (ст..14п.5) (нарада при директорі)

Ст.18 – порядок зарахування учнів (алфавітна книга, книга наказів, особові справи учнів)

Аналіз виконання плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016-2020 роки

 

3.2. Контроль за виконанням Закону України «Про охорону дитинства»

Організація пільгового харчування (наказ)

Організація роботи з забезпечення учнів шкільною та спортивною формою.

Поновлення картотеки даних дітей різних соціальних категорій. Обстеження соціально – побутових умов дітей.

 

 

3.3.Контроль за виконанням програми роботи з обдарованою молоддю.

 

Складання списків творчо обдарованих учнів (інформація)

 

Організація роботи з учасниками олімпіад.

 

 

3.4.Контроль за виконанням постанови Кабміну України від 16.11.2000р. №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру навчання»

Готовність дітей до навчання в 1-х класах (співбесіда з учителем

 1 класу)

 

 

 

 

3.5.Контроль за виконанням нормативно-правових документів з питань профілактики правопорушень та утвердження здорового способу життя.

Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей (наказ)

Складання  та затвердження плану роботи ради профілактики

Виконання заходів Всеукраїнського рейду «Увага, діти на дорозі!» (інформація)

Рейд «Урок», «Паління», «Ведення учнівського щоденника»

 

3.6.Контроль за виконанням Закону України «Про мови»

Опрацювання методичних рекомендацій щодо викладання української мови в 2017-2018 н.р. (лист МОНУ від 09.08.2017 р. №1/9-436). Перевірка дотримання мовного законодавства України на уроках природничих дисциплін.

Перевірка виконання чинного мовного законодавства України бібліотекарем школи

Перевірка виконання чинного мовного законодавства на уроках інформатики

 

 

3.7.Контроль за виконанням постанови КабМіну України від 12.04.2000р. №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

Учні, які не приступили до навчання (до 5 вересня)

Перевірка охоплення навчанням дітей шкільного віку (довідки)

Аналіз відвідування навчальних занять учнями за вересень

 

3.8.Контроль за виконанням заходів із всеобучу (організація харчування, матеріальна допомога) ст..25 Закону «Про освіту»

Організація пільгового харчування учнів 1-9 класів

 

 

 

 

3.9.Контроль за ефективністю методичної роботи.

Організація методичної роботи (наказ)

Організація курсової перепідготовки (графік курсової перепідготовки)

Календарно-тематич-

не планування на 1 семестр

Про організацію науково-методичної роботи

 

 

3.10.Контроль за навчально – пізнавальною діяльністю учнів, якістю викладання основ наук.

 

 

 

 

 

3.11.Контроль за якістю позаурочної виховної діяльності.

Проведення першого тематичного уроку

Рейди по перевірці зовнішнього вигляду учнів, стану збереження шкільних меблів, підручників, саніт. стану класів

Перевірка та затвердження планів виховної роботи кл.кер.

Проведення Місячника «Я − патріот і господар своєї землі»

 

 

3.12.Контроль за роботою гуртків, факультативів, спорт секцій. Спортивно-масова робота.

 

Залучення учнів до гурткової і секційної роботи (співбесіда з учителями, керівниками гуртків)

Планування роботи гуртків і секцій Затвердження  планів та графіків  гурткової роботи.

Аналіз стану охоплення гуртковою роботою учнів школи

 

3.13.Контроль за веденням документації.

Списки первинного обліку дітей, які підлягають навчанню

Затвердження планів виховної роботи класних керівників на 1 семестр

Календарно – тематичне планування вчителів школи (затвердження планів заступником).

Стан оформлення класних журналів 1-9 класів

Стан ведення обов’язкової ділової документації

Стан ведення особових справ учнів, алфавітної книги

 

3.14.Контроль за охороною праці та дотримання техніки безпеки (ст26 закону «Про освіту»)

 

 

 

Контроль за веденням документації з ОП

 

3.15. Контроль за виконанням управлінських рішень

 

Затвердження розкладу уроків в СЕС

 

 

 

3.16.Контроль за експериментальною роботою.

Календарно – тематичне планування вчителів (затвердження планів заступником)

 

 

             

РОЗДІЛ 4. Виховання учнівського колективу

Вересень       Місячник «Я − патріот і господар своєї землі»

 

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Виховання учнівського колективу.

 

 

•  Загальношкільне свято. День знань.

•Перші уроки на тему: «Україна на карті Європи», «Я – громадянин України – європейської країни», · «Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну!»

•Початок Другої світової війни (1939)

• Ознайомлення учнів зі статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку та організація роботи учнівського самоврядування.

•Рейди по мікрорайону щодо попередження правопорушень серед учнів школи. Рейд „Урок"

•Залучення    учнів    школи,    схильних    до правопорушень до різних форм діяльності, організація      змістовного      дозвілля      у позаурочний час.

•Участь в акції милосердя «Хай серце не втрачає доброти»

-•інтерактивна патріотична зарядка

•колективна гра зі створення
панно «Україна – моя країна!»;

•авторський стріт-арт на асфальті крейдою
(малюнок і назва)

• Засідання ради з профілактики правопорушень                     •Конкурс  дитячих малюнків  «Безпека руху». Тиждень   попередження        дорожньо-транспортних   пригод   „Увага!   Діти   на дорозі"                      •Участь у урочистостях, присвячених Дню міста.  •Скласти   списки   дітей різних категорій(соціальні паспорти)

•Обстеження умов проживан-ня дітей-сиріт та дітей-інвалід.

•Бесіди з учнями про державні символи України

•Вибори керівного складу ШП

•День здоров’я, День фізичної культури та спорту

•Проведення олімп.тижня

•Засідання МО кл. керівників

•Органiзація роботи гуртків ЮІР та ДЮП

•Заходи по відзначенню 120-річчя від дня народження Івана Борковського

Тематика виховних заходів::

«Моя рідна Україна» – 1 кл.

«Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести Вам радість, люди!» – 2 кл.

«Я — маленький громадянин» – 3 кл.

•Всеукраїнська освітня акція «Голуб миру»

•Участь у відзначенні Дня партизанської слави.

• Надання соціально-матеріальної допомоги сім'ям, які її потребують

• Батьківські збори Анкетування батьків та учнів. Створення соціальних паспортів класних колективів, школи.

 •Робота за програмою «Творча обдарованість»

• Організація науково-пошукової роботи в школі

•Участь у шк. етапі Все-української військово-патрі-от. гри «Сокіл»(«Джура»)

Тематика виховних заходів:

 «Шануймося, бо ми того варті» – 4 кл.

«Ми – творці власного життя» – 5 кл.

«І синє небо, і жовте колосся» – 6 кл.

«Найвідоміші винаходи українців» – 7 кл.

«Я - громадянин і патріот дер­жави» – 8 кл.

«Колектив починається з мене» – 9 кл.

• Конкурс ерудитів «Що я знаю про Україну»

Європейський день мов

•Заходи до проведення Дня бібліотек.

•Акція «Подаруй бібліотеці книжку».

 • Заходи по відзначенню 85 років з дня народження Анатолія Солов’яненка

•Акції милосердя.  Надання допомоги самотнім    людям    похилого    віку

•Організація екскурсій    та    походів    по місту

•Тиждень бібліотеки: акція «Живи книго!»

•Акція «Один день без цигарок»

• Заходи у зв’язку

з роковинами трагедії Бабиного Яру

• Проведення  конкурсу дитячих робіт з правил безпеки дорожнього руху «Твій друг- безпечний рух!»

Свято до Дня учителя «Спасибі вам, що ви на світі є, що сієте добро як щедрий колос»

ДЕНЬ САМОВРЯДУВАННЯ

 

 

• Організація чергування вчителів і учнів по школі, позакласної роботи

НАКАЗИ

№ з/п

                               Назва наказу

                    Хто готує

1.

Про створення атестаційної комісії в школі

 

2.

Про організацію науково-методичної роботи

 

3.

Про роботу ради профілактики правопорушень

 

4.

Про розподіл педагогічного навантаження вчителів на новий навчальний рік

 

5.

Про організацію науково-пошукової роботи

 

6.

Про організацію роботи з обдарованою молоддю

 

7.

Про дотримання законодавства про загальну середню освіту

 

8.

Про проведення атестації

 

9.

Про організацію пільгового харчування

 

10.

Про заходи щодо посилення протипожежного захисту закладів в осінньо – зимовий період

 

11.

Про комплектування групи подовженого дня і режим роботи в ній

 

12.

Про створення комісії з тарифікації педагогічних працівників

 

13.

Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини

 

14.

Про заходи щодо запобігання нещасним випадкам під час навчально- виховного процесу.

 

15.

Про створення комісії з навчання й атестації з охорони праці працівників школи

 

16.

Про створення шкільної методичної ради

 

17.

Про дотримання норм єдиного орфографічного режиму в школі

 

18

Про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури.

 

19.

Про роботу «Школи молодого вчителя».

 

 

 

 

 

ЖОВТЕНЬ

 

1 тиждень

2 тиждень

             3 тиждень

                 4 тиждень

 Примітка

   Розділ 1. Організаційно – педагогічні заходи.

1.1.Діяльність педколективу

 

 

 

 

 

1.1.1.Діяльність Ради школи

 

Засідання Ради школи

 

 

 

1.2.Педради, виробничі наради, профспілкові збори.

 

 

Підготовка до педради

Педрада «Система педагогічних впливів як вектор соціального становлення сучасної людини»»

 

1.3.Нарада при директорі.

1.Про роботу педколективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять

2.Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей.

3.Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період

4. Про результати перевірки ведення шкільної документації (довідка)

5. Попередження дитячого травматизму

6.Стан організації харчування учнів

7.Анкетування з профорієнтації

8.Про підготовку і проведення шкільних олімпіад

9.План проведення осінніх канікул

10.Підсумки місячника всеобучу

11.Початок атестації педкадрів

12. Дозування домашніх завдань (інформація)

 

1.4.Нарада при заступнику директора, малі педради, педконсиліуми

 

 

 1. Про організацію проведення предметних олімпіад.
 2. Про підсумки перевірки тематичного планування.
 3. Адаптація учнів 5-их до середньої ланки 1-х класів до початкової ланки. Спадкоємність навчання учнів 4-х і 5-х класів.
 4. Результати перевірки ведення класних журналів.

Аналіз роботи гуртків у школі в позаурочний час.

 

1.5.Батьківські збори, робота з батьківською громадськістю.

Загальношкільні батьківські збори

1-4 класи – «Шляхи до майбутньої радості (Виховання позитивних звичок з дитинства).  
5-8 класи – «Шкідливим звичкам скажемо – НІ!» (Профілактика шкідливих звичок)
9 клас – Попередження негативних явищ у дитячому середовищі. Спільна робота школи, сім’ї, громадськості у профілактиці правопорушень

 

1.6.Робота у мікрорайоні

 

 

 

Відвідування учнями навчальних занять

 

1.7.Робота щодо удосконалення кабінетної системи, матеріально-

технічної бази школи.

 

Поповнення матеріальної бази кабінетів.

 

 

 

1.8.Фінансово – господарська діяльність (тарифікація, складання кошторису, контроль за його виконанням)

 

 

 

Придбання обігрівачів

 

1.9.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці.

 

 

Підготовка школи до зимових умов.

Проведення цільового інструктажу з БЖ у зв’язку з канікулами. (кл. керівники)

Контроль за роботою спорт секцій (довідка, досягнення).

 

Розділ 2. Навчально – методична робота. Робота з кадрами.

2.1.Семінари:психолого–педагогічні.

 

Тренінг «Урахування індивідуальних психологічних особливостей учнів у процесі переходу з початкової ланки навчання до середньої»

 

 

 

2.2.Діяльність шкільних МО, методичної ради школи

1.Про дотримання вимог щодо єдиного орфографічного режиму та перевірки зошитів (МО початкових класів)

1. Про підготовку та проведення шкільних предметних олімпіад

2. Понятійний апарат, методи та методики психолого-педагогічного дослідження.

 

Про хід підготовки методичних об'єднань  до засідання Ради педагогічного колективу «Система педагогічних впливів як вектор соціального становлення сучасної людини»

Про моніторинг рівня здоров’якомпетентності учнів та здоров’я-зберігаючих характеристик освітнього середовища  як чинники соціалізації особистості.

 

2.3.Навчальна робота (предметні місячники,тижні,олімпіади,екскурсії) робота з обдарованими учнями

Тиждень предметів художньо-естетичного напрямку та здоровʼязберігаючих технологій

Участь учнів у шкільних олімпіадах, конкурсах «Левеня», «Колосок»,«Кенгуру»

 

 

 

2.4.План проведення відкритих уроків. Відкриті позакласні заходи.

Відкриті уроки з української мови та літератури, реалізація річної теми (Гаркуша В.І.)

 

2.5.Діяльність педагогічного колективу,направлена на підвищення рівня навчальних досягнень учнів:

Відвідування уроків 5 класу з метою виявлення проблем адаптації учнів

 підготовка до психолого-педагогічного  консиліуму

Проведення моніторингових досліджень з математики, укр..мови в 5, 7, 9 кл.

 

 

2.5.1. Діагностична робота

 

Тест на самооцінку 6-9кл. Дембо-Рубінштейн

Діагностикапсихологічної готовності до навчання в школі

-Шкільна мотивація

-Рівень розвитку мислення

-Рівень розвитку мовлення

-Довільність поведінки та діяльності

-Рівень розвитку тонкої моторики ( індивідуально за потребою)

Діагностика адаптації учнів 1 та 5 класів

-Рівень тривожності ( А.М.Прихожан)

Рівень самооцінки( Дембо- Рубінштейн)

-Психологічний клімат в класі (А.Ф .Фідлер)

-Мотиваційна сфера  (анкетування)

 

2.5.2. Консультативна робота

Консультування учителів та батьків з питань перебігу адаптації. Надання рекомендацій вчителям, адміністрації з проблем формування класних колективів, оптимізації взаємин у колективі.

«Індивідуально-психологічні особливості дітей різного  віку і необхідне врахування їх у процесі виховання»

Робота з дітьми у конфліктний та пост конфліктний період.

 

2.5.3.Корекційно- розвивальна та відновлююча робота

Комплекс  корекцій-но-розвивальних за-нять для дітей 2-4х кл

Індивідуальні та групові корекційні заняття з першокласниками, які мають ознаки дезадаптації «Розпочинаємо навчання з радістю»

З учнями 1-го та 5-го класів з низьким рівнем адаптації

 

 

 

2.5.4. Організаційно- методична робота

Проведення днів інформування з надходжень нової методичної, психологічної та педагогічної літератури

Поповнення картотек психологічних тестів (протягом року)

Виставка дидактичних матеріалів викладачів

Проведення індивідуальних та групових консультацій для педпрацівників

 

2.5.5 Психологічна просвіта    (організаційні заходи)

- Профілактична робота

 

 

«День психологічного Здоров’я»

 

Профілактика –

-ВІЛ-інфекції СНІДУ

- Шкідливих звичок

 

2.5.6.Соціальна робота.

 

Створення банку даних про неповні сім’ї,що мають дітей з особливостями психофізичного розвитку, опікунські сім’ї, сім’ї з прийомними дітьми тощо.

Виявлення неблагополучних сімей

Пропаганда здорового способу життя в родині

 

 

2.6.Робота з молодими вчителями,

класними керівниками

 

Теоретичний семінар «Процес навчання» (структура процесу навчання, компоненти навчання, принципи та правила навчання, функції навчання, етапи навчального процесу, рушійні сили навчання)

 

 

2.7.Атестація педагогічних кадрів

Перевірка термінів проходження педпрацівниками курсової перепідготовки

Прийняття заяв педпрацівників про згоду на включення їх до атестації

Засідання шкільної атестаційної комісії:

1.Розгляд заяв про проходження атестації, затвердження графіка проведення атестації.

2.Наказ про атестацію педпрацівників;

 

 

2.8.Експериментальна робота

 

Стан роботи науково-педагогічного проекту

«Інтелект України» в 3-А.

Стан впровадження медико-педагогічного проекту «ПіснеЗнайка» в 3-Б

Виконання вимог держстандарту.

 

                                                                  Розділ 3. Система внутрішньошкільного контролю.

3.1.Контроль за виконанням ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки

Розвиток волонтерського руху, залучення школярів до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам, дитячим садкам, Центру реабілітації дітей, бійцям АТО.

Ст.16 Закону «Про загальну середню освіту». Дотримання режиму роботи школи (довідка)

 

 

 

3.2. Контроль за виконанням Закону України «Про охорону дитинства»

Умови життя дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки, з малозабезпечених сімей (акти обстеження)

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Контроль за виконанням програми роботи з обдарованою молоддю.

Корекція картотеки обдарованих учнів.

 

Вибір тем творчих робіт учнів (обговорення).

 

 

3.4.Контроль за виконанням постанови Кабміну України від 16.11.2000р. №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру навчання»

 

Стан адаптованості учнів 1 класу (психолог)

 

Рівень навчальної та психологічної адаптації учнів 5 класу (педконсиліум)

 

3.5.Контроль за виконанням нормативно-правових документів з питань профілактики правопорушень та утвердження здорового способу життя.

Рейд «Урок», «Паління», «Ведення учнівського щоденника»

 

Виконання Указу Президента України № 113. Попередження дитячої бездоглядності. Інформація.

 

 

3.6.Контроль за виконанням Закону України «Про мови»

 

Перевірка дотримання чинного мовного законодавства України на уроках в початкових класах

 

Вивчення стану викладання та втілення шкільної теми на уроках української мови та літератури.

 

 

3.7.Контроль за виконанням постанови КабМіну України від 12.04.2000р. №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

Облік дітей шкільного віку в мікрорайоні (списки) . Попередня мережа

Стан відвідування школи учнями (вересень – жовтень) (нарада при директорі)

Про підсумки місячника загальнообов’язкового навчання. Наказ.

 

3.8.Контроль за виконанням заходів із всеобучу (організація харчування, матеріальна допомога) ст..25 Закону «Про освіту»

Поновлення списків учнів на безкоштовне харчування

Контроль за станом харчування учнів 1-9 класів. Співбесіди з кл. керівниками. Інформація.

 

 

 

3.9.Контроль за ефективністю методичної роботи.

 

 

Засідання МО класних керівників

 

 

 

3.10.Контроль за навчально – пізнавальною діяльністю учнів, якістю викладання основ наук.

 1. Проведення моніторингових досліджень з математики, укр..мови в 5, 7, 9 кл.
 2. Методична допомога молодим вчителям та молодим класним керівникам.
 3. Вивчення стану викладання та втілення шкільної теми на уроках української мови та літератури.(наказ)
 4. Виконання режиму в ГПД (довідка)

 

3.11.Контроль за якістю позаурочної виховної діяльності.

Відвідування класних вих. годин, аналіз, рекомендації вчителям

Рейди по перевірці зовн. вигляду учнів, стану збереження шкільних меблів, підручників, сан. стану класів

План заходів на осінні канікули (інформація)

Проведення місячника «Я і закон».

Виконання плану виховних заходів з дітьми та учнівською молоддю під час шкільних осінніх канікул

 

3.12.Контроль за роботою гуртків, факультативів, спорт секцій.

 

Робота факультативів

 

 

 

3.13.Контроль за веденням документації.

                               Стан ведення шкільної документації

 

 

 

Перевірка ведення класних журналів 1-4 кл. (наказ)

 

3.14.Контроль за охороною праці та дотримання техніки безпеки (ст26 закону «Про освіту»)

 

 

 

 

 

3.15. Контроль за виконанням управлінських рішень

 

 

 

 

 

3.16.Контроль за експериментальною роботою.

 

 

Стан впровадження медико-педагогічного проекту «ПіснеЗнайка» в 3-Б

 

 

 

РОЗДІЛ 4. Виховання учнівського колективу

Жовтень      Місячник  загальнообов’язкового навчання, «Я і закон»

 

1-й тиждень

2-й тиждень

3-й тиждень

4-й тиждень

Виховання учнівського колективу

• Свято  до Дня вчителя  ДЕНЬ САМОВРЯДУВАННЯ

• Акція    „Милосердя    "     Уроки моральності «Тому, хто біля тебе, руку дай»

•Конкурс дитячого малюнка „Країн багато -планета єдина»

•Мiсячник загально - обов'язкового навчання

•Виставки дитячих малюнків, плакатів за темами: «Козацька Україна», «Славетні козаки».

• Організація роботи загону «Турбота»

• Проведення вікторини «Чи знаєш ти закон?»

 

•європейський тиждень місцевої демократії

•Конкурс «Мандрівка до країни Цікавинки»

• Конкурс на кращий класний куточок.

• Бесіди   з   питань   профілакти-ки   отруєнь грибами, дикорослими рослинами

•Заходи до Дня українського козацтва. Заходи до Дня Захисника України,

Посвята в джури

Свято козацької пісні

• Проведення конкурсу-виставки плакатів та малюнків «Ми і наші права»

• Старт І етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Тематика виховних заходів:

«Правовий букварик» – 1 кл.

«Я маю право... кожна людина має право» – 2 кл.

«Я – маленький громадянин» – 3

«Всі народи України живуть в злагоді та мирі» – 4 кл.

«Конвенція ООН та Конституція України про права дітей» – 5 кл.

«Демократичні принципи та цінності» – 6 кл.

«Українська державність» – 7 кл.

• Планування роботи на осінні канікули.

• Профілактика дорожньо-транспортного травматизму.

• Проведення свята до Дня козацької слави. Свято козацької пісні

• Організація

профорієнтаційної роботи

• «Козацькі забави»

.• «Свято Покрова - свято українського козацтва»

•Батьківський всеобуч

• «Добро в твоєму серці»

•зустрічі в Зразковому Музеї Бойової Слави до 73 річниці звільнення Дніпра від  окупантів

• Заходи до 110-річчя  від дня народження Петра Григоренка, 70 років з дня проведення радянськими карально-репресивними органами операції «Захід»

Тематика виховних заходів:

«Право, обов’язок, свобода та відповідальність» – 8 кл.

«Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини» – 9 кл.

• Заходи до річниці визволення України від окупантів

• Історико-краєзнавча робота. Акція «Збережемо пам'ять про подвиг» 

 • Участь у творч. конкурсах. Акція „Живи книго!"     •Свято осені 1-9 кл.   •Екскурсії, зустріч з ветеранами війни до  Дня визволення міста та України від окупантів.  

•Уроки мужності.            •Участь у масових заходах у Музеї Бойової Слави «Шляхами пам’яті»

•Акція «Турбота» до  річниці вигнання нацистських окупантів з м.Дніпра та України

•Акція «Школа – наш дім»

•конкурс на кращого юного майстра народних ремесел

• Заходи до 150-річчя з дня народження Миколи Біляшівського

 

 

НАКАЗИ

№ з/п

                               Назва наказу

                    Хто готує

1.

Про результати перевірки ведення шкільної документації

 

2.

Про створення інвентаризаційної комісії

 

3.

Про проведення інвентаризації господарсько – матеріальних цінностей у школі

 

4.

Про організацію та проведення осінніх канікул

 

5.

Про результати перевірки класних журналів 1-4 кл.

 

6.

Про підсумки місячника загальнообов’язкового навчання

 

7.

Вивчення стану викладання та втілення шкільної теми на уроках української мови та літератури.

 

 

 

 

ЛИСТОПАД

 

1 тиждень

2 тиждень

             3 тиждень

                 4 тиждень

 Примітка

Розділ 1. Організаційно – педагогічні заходи.

1.1.Діяльність педколективу

 

 

 

 

 

1.1.1.Діяльність Ради школи

 

Про організацію харчування та медичного обстеження учнів і працівників.

 

 

 

1.2.Педради, виробничі наради, профспілкові збори.

 

 

 

 

 

1.3.Нарада при директорі.

1.Адаптація учнів 6 –річного віку до навчання (наказ)

2.Про організацію та проведення шкільного конкурсу «Живи, книго»

3.Про стан викладання та реалізацію шкільної теми на уроках Української мови та літератури.(наказ)

4.Стан роботи з охорони праці й техніки безпеки (довідка)

5.Про стан роботи органів учнівського самоврядування (аналіз роботи)

6.Про виконання наказів по школі.

7. Стан оформлення класних журналів 1-4 класів (наказ)

8. Про результати моніторингових робіт з математики та української мови в 5, 7, 9 класах.

9.Стан впровадження медико-педагогічного проекту «ПіснеЗнайка» в 3-Б

 

1.4.Нарада при заступнику директора, малі педради, педконсиліуми

 

Про підсумки шкільних олімпіад з базових дисциплін. Про хід атестації педагогічних працівників. Про індивідуальну роботу з обдарованими дітьми та невстигаючими. Про підсумки тижня молодого вчителя.

 

 

1.5.Батьківські збори, робота з батьківською громадськістю.

 

 

1.6.Робота у мікрорайоні

 

 

Звіт про виконану роботу щодо організації обліку дітей і підлітків шкільного віку та охоплення їх навчанням

 

1.7.Робота щодо удосконалення кабінетної системи, матеріально-

технічної бази школи.

 

 

Придбання комп’ютерної техніки

 

 

1.8.Фінансово – господарська діяльність (тарифікація, складання кошторису, контроль за його виконанням)

 

Контроль за безкоштовним харчуванням учнів

 

 

 

1.9.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці.

 

Перевірка стану безпеки життєдіяльності в кабінетах, майстернях, спортмайданчиках

 

 

Розділ 2. Навчально – методична робота. Робота з кадрами.

2.1.Семінари:психолого–педагогічні.

Тренінг «Психологічні мотиви девіантної поведінки школярів. Профілактична робота  щодо запобігання торгівлі людьми, правопорушень, суїцидальної поведінки, шкідливих звичок. Захист дітей від булінгу»

 

 

 

2.2.Діяльність шкільних МО, методичної ради школи

 

Засідання методичної ради школи

«Організація методичної роботи з молодими вчителями як фактор становлення вчителя-професіонала»

Засідання МО природничо-математичного циклу

 

2.3.Навчальна робота (предметні місячники,тижні,олімпіади,екскурсії) робота з обдарованими учнями

Тиждень молодого вчителя

 

Тиждень початкових класів

 

 

2.4.План проведення відкритих уроків. Відкриті позакласні заходи.

 

Відкриті уроки з англійської мови , реалізація річної теми.  (Соколенко І.В.)

 

2.5.Діяльність педагогічного колективу,направлена на підвищення рівня навчальних досягнень учнів:

 

 

 

 

 

2.5.1.Діагностична робота

 

Дослідження дезадаптованих зон першокласників :

-Малюнок сім’ї

Мотивація : «що мені подобається у школі»

( Овчарова Р.В.)

 

 

2.5.2. Консультативна робота

Групове консультування учнів: профорієнтація

 

Роль вчителя на формування самооцінки та міжособистісних відносин між дітьми молодших класів.

 

 

2.5.3.Корекційно - розвивальна та відновлюючи роботи

 

Комплекс  корекційно-розвивальних за-нять для 2-4кл

 

2.5.4. Організаційно- методична робота

Педагогічні читання

 

 

 

 

 

Відвідування нарад та методичних та методичних об’єднань, тренінгових програм (протягом року)

2.5.5. Психологічна просвіта    (організаційні заходи)

- Профілактична робота

 

Профілактика суїцидальної поведінки

Психологічний захист як зворотна реакція учня на стресову ситуацію. Допомога дитині у подолання стресу

 

2.5.6. Соціальна робота

Духовно-ціннісна освіта. Сприйняття залученню батьків до навчально-виховного процесу

 

Консультування й спеціалізована допомога учням у професійному самовизначенні. (протягом року)

 

 

2.6.Робота з молодими вчителями,

Класними керівниками                     

Семінар-тренінг «Пізнавальна діяльність школярів» (психологічні особливості пізнавальної діяльності, способи формування пізнавального інтересу учнів, мотиви навчання)

Панорама «Психологічні причини неуспішності учнів на уроках»:

несформованість прийомів навчальної діяльності; низький рівень діяльності, слабка концентрація,  стійкість уваги; низький рівень переключення уваги; несформованість відношення до себе як школяра;

відсутність мотивації навчання; занижена самооцінка; помилки сімейного виховання. Особливості розвитку Я-концепції.

 

2.7.Атестація педагогічних кадрів

1. Оновлення матеріалів у шкільному куточку атестації педпрацівників

2.Оформлення портфо-ліо вчителів, що атестуються.

 

Складання графіків проведення відкритих уроків та позакласних заходів.

 

 

2.8.Експериментальна робота

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Система внутрішньошкільного контролю.

3.1.Контроль за виконанням ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки

 

 

 

 

 

3.2. Контроль за виконанням Закону України «Про охорону дитинства»

 

 

 

Умови життя і навчання учнів, які знаходяться під опікою (співбесіда з опікунами)

 

3.3.Контроль за виконанням програми роботи з обдарованою молоддю.

Анкетування учнів, які мають творчі задатки. Участь у міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Левеня»

 

 

Підсумки 1 туру учнівських олімпіад. Інформація на нараду.

 

3.4.Контроль за виконанням постанови Кабміну України від 16.11.2000р. №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру навчання»

Рівень навчальної та психологічної адаптації учнів 5 класу (педконсиліум)

 

 

 

3.5.Контроль за виконанням нормативно-правових документів з питань профілактики правопорушень та утвердження здорового способу життя.

 

Рейд «Урок», «Паління», «Ведення учнівського щоденника»

Хід виконання Комплексної програми злочинності (інформація)

 

3.6.Контроль за виконанням Закону України «Про мови»

Участь школярів у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика

Відзначення Дня української писемності (випуск газет)

 

 

 

3.7.Контроль за виконанням постанови КабМіну України від 12.04.2000р. 3646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

Охоплення навчанням учнів, що не навчаються, для отримання освіти (індивідуальна робота)

 

 

 

3.8.Контроль за виконанням заходів із всеобучу (організація харчування, матеріальна допомога) ст..25 Закону «Про освіту»

Стан відвідування учнями школи у вересні-жовтні.

 

 

 

 

3.9.Контроль за ефективністю методичної роботи.

 

Підсумки проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових та спеціальних дисциплін. (нарада при ЗД)

 

 

3.10.Контроль за навчально – пізнавальною діяльністю учнів, якістю викладання основ наук.

Стан викладання англійської мови (Соколенко І.В.)

 

 

3.11.Контроль за якістю позаурочної виховної діяльності.

Підсумки проведення осінніх канікул

 

Рейди по перевірці зовн. вигляду учнів, стану збереження шкільних меблів, підручників, сан. стану класів

Проведення місячника «Здорова дитина – багата країна»

 

3.12.Контроль за роботою гуртків, факультативів, спорт секцій.

 

Зайнятість у гуртках учнів «групи ризику», соціально-незахищених категорій (довідка)

 

 

3.13.Контроль за веденням документації.

 

Контроль за станом особових справ працівників школи (довідка)

 

Стан ведення кл. журналів 5-9 кл. з питань своєчасного обліку уроків. Інформація на нараду.

 

 

 

3.14.Контроль за охороною праці та дотримання техніки безпеки (ст26 закону «Про освіту»)

 

Стан роботи з охорони праці і безпечного навчання учнів (нарада при директорі)

Перегляд медичних довідок та наказу щодо груп здоров’я

1.Виконання колек-

тивного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом у 2017 році (профспілкові збори)

2.Контроль за веденням документації з ОП.

 

3.15. Контроль за виконанням управлінських рішень

Аналіз виконання наказів по школі (нарада при директорі)

 

 

3.16.Контроль за експериментальною роботою.

 

 

 

 

 

                   

 

РОЗДІЛ 4. Виховання учнівського колективу

Листопад      Місячник «За здоровий спосіб життя»,          «Здорова дитина – багата країна»

Виховання учнівського колективу

•Місячник здорового способу життя 

 

•Перегляд відеофільму

„Вплив наркотичних речовин на організм  людини "

•Тематичні класні години до Дня української писемності та мови.

•  Участь у районних конкурсах та заходах:

-конкурс юних літераторів, декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Собори наших душ»;

-«Святий Наум наведе на ум»

-виставка декоративно-ужиткового мистецтва;

-Голодомор 1931-1933 років

Заходи до 130-річчя від дня народження Олександра Неприцького-Грановського, 160 років від дня народження Дмитра Багалія, 130 років з дня народження Дмитра Вітовського; 140 р. з дня народження Дмитра Антоновича;

 

• Тиждень знань безпеки життєдіяльності учнів

•Виховні класні години „Люби та вивчай рідну мову»

•Засідання МО класних керівників

• «Святий Наум наведе на ум»-виставка декоративно-ужиткового мистецтва

• Відзначення дня української писемності та мови «Чистота мови-чистота душі». День Преподобного Нестора Літописця  

Тематика виховних заходів: «Якщо хочеш бути здоровим — загартовуйся» – 1 кл.

«Подорож до Країни здоров'я» – 2 кл.

«Продукти харчування: наші друзі й вороги» – 3

«Почни день з ранкової гімнастики» – 4 кл.

«Індивідуальні особливості людини» – 5

«Життя – найдорожчий скарб» – 6 кл.

«Мої цінності» – 7 кл.

«У згоді з самим собою» – 8

«Здоров’я – скарб» – 9 кл

• Районний    етап    Міжнародного    конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика                                        •Заходи до Міжнародного дня толерантності.

•Круглий стіл на тему «Формування толерантності та взаєморозуміння в учнівському колективі»

•  Тематична лінійка до міжнародного Дня боротьби з курінням          •Мітинг-реквієм  щодо  вшанування  жертв Великого  терору  -  масових   політичних репресій «Коли пташки замовкали» до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій». •Акція «Запали свічку» Година пам’яті «Біль душі людської»             •Засідання ради профілактики     •Класні батьківські збори

   •Міжнародний день відмови від паління  

•   Проведення заходів до Дня захисту прав дитини. «На паралельних дорогах прав та обов’язків» 

•   Участь у заходах до Дня Гідності та Свободи

 • Динамічний танцювальний флешмоб «Перлина Україна на весь світ одна єдина»

• Уроки скорботи і пам’яті  жертв голодомору 1932-1933рр., заходи по вшануванню пам’яті  героїв-патріотів

•захід «Серце – пам’ять береже» - Голодомор 1931-1933 років

•Акція «Запали свічку пам'яті».

• Виготовлення будиночків та годівничок для пташок

•Акція «Школа – наш дім»

• Проведення заходів до Дня захисту прав дитини. «На паралельних дорогах прав та обов’язків»

• Участь в акції «Молодь проти наркотиків!»

Заходи до 300 р. з дня народження Григорія Кониського;

100 р. з дня проголошення УНР

 

НАКАЗИ

№ з/п

                               Назва наказу

                    Хто готує

1.

Про адаптацію учнів 6 –річного віку до навчання

 

2.

Про підсумки проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових та спеціальних дисциплін

 

3.

 

 

 

ГРУДЕНЬ

 

1 тиждень

2 тиждень

    3 тиждень

      4 тиждень

 Примітка

Розділ 1. Організаційно – педагогічні заходи.

1.1.Діяльність педколективу

 

 

 

 

 

1.1.1.Діяльність Ради школи

 

 

Звіт голови  Ради школи про надання спонсорської допомоги школі.

 

 

1.2.Педради, виробничі наради, профспілкові збори.

 

 

Підготовка до педради «Креативне мислення як чинник соціалізації учнів в контексті національно-патріотичного виховання»

 

1.3.Нарада при директорі.

1.Про підготовку та проведення новорічних та різдвяних свят

2.Про систему роботи кл.керівників, учителів з попередження дитячого травматизму(наказ)

3. Робота шкільної бібліотеки щодо забезпечення навчально-виховного процесу.

4. Стан роботи з профілактики правопорушень (наказ)

5. Про виконання закону України «Про охорону дитинства»

6. Про стан викладання англійської мови (довідка)

7. Планування роботи на канікулах

8.Виконання вимог до ведення класних журналів. Своєчасність та об’єктивність семестрового оцінювання.

 

1.4.Нарада при заступнику директора, малі педради, педконсиліуми

 

Стан ведення шкільної документації (класних журналів, журналів роботи факультативів, гурткової роботи). Про підсумки тематичної (моніторингової) перевірки знань з предметів. Про підсумки предметних тижнів. Про виконання навчальних програм за І семестр 2017-2018 н.р. Про підсумки перевірки щоденників.

 

1.5.Батьківські збори, робота з батьківською громадськістю.

1-4 класи – «Якого ти роду-племені?)» (Сприяння  ставленню відносин у молодій сім’ї).
5-8 класи – «Батьківський дім – основа основ» (Осмислення етико-психологічної ролі родини).
9 клас – «Виховання громадянина-патріота України»

 

1.6.Робота у мікрорайоні

 

 

Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Наказ «Про результати перевірки відвідування учнями навчальних занять»

 

1.7.Робота щодо удосконалення кабінетної системи, матеріально-

технічної бази школи.

 

 

 

 

 

1.8.Фінансово – господарська діяльність (тарифікація, складання кошторису, контроль за його виконанням)

Контроль за відпрацюванням робочого часу технічним, допоміжним персоналом

Результати ревізії товарно-матер. цінностей (акт ревізії)

Контроль за споживанням природного газу та електроенергії

 

 

1.9.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці.

Стан температурного режиму школи.

 

Проведення цільо-вого інструктажу з ТБ та ПБ у зв’язку з проведенням новорічних свят

 

 

Розділ 2. Навчально – методична робота. Робота з кадрами.

2.1.Семінари:психолого–педагогічні.

 

 

 

 

 

2.2.Діяльність шкільних МО, методичної ради школи

1. Підсумки науково-теоретичної та методичної роботи педагогічного колективу за І семестр.

2. Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр.

3.Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу учнів.

4.Заходи з управління самоосвітою педагогів:

- використання методу портфоліо у навчальній та методичній роботі як засобу самоорганізації та самоконтролю розвитку компетентної особистості.

- критерії оцінки творчої активності та професійної компетентності педагога.

5. Поповнення банку даних про досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

Аналіз виконання навчальних програм  у І семестрі

Аналіз навчально- виховної діяльності за 1 семестр. (керівники МО)

 

2.3.Навчальна робота (предметні місячники,тижні,олімпіади,екскурсії) робота з обдарованими учнями

Тиждень права

 

 

 

 

2.4.План проведення відкритих уроків. Відкриті позакласні заходи.

 

Відкриті уроки  в 4 класі (Завгородня Т.С.)

 

 

 

2.5.Діяльність педагогічного колективу,направлена на підвищення рівня навчальних досягнень учнів:

 

 

 

 

 

2.5.1. Діагностична робота

Реалізація державних місцевих програм та наказів та рішень колегії МОН України ,міського відділу освіти

-діагностика з предпрофоріентації в 8 кл

-діагностика з учнями 9кл з профорієнтації

Соціометрія

Діагностика рівня тривожності  4 класи

 

 

2.5.2. Консультативна робота

 

 

Роль вчителя на формування самооцінки та міжособистісних відносин між дітьми молодших класів

 

2.5.3.Корекційно – розвивальна та відновлюючи роботи

 

 

З учнями 1-го та 5-го класів з низьким рівнем адаптації

-комплекс  корекцій-но-розвивальних за-нять для дітей 2-4кл

 

 

2.5.4. Організаційно-методична робота

 

Тренінги спілкування

Групове консультування учнів: профорієнтація

 

2.5.5.Психологічна просвіта    (організаційні заходи)

-Профілактична робота

Оформлення стендового кутка для батьків (1 р. на місяць)

Профілактика девіантної та делінквентної поведінки

«Особливості роботи з гіперактивними та агресивними дітьми»

 

 

2.5.6.Соціальна робота

 

-           

Консультування батьків;

-Педагогів

-Адміністрації

-Класних керівників щодо вирішення соціально-педагогіч-них проблем

Раннє виявлення й запобігання фактам відхиленого поводження учнів.

 

 

2.6.Робота з молодими вчителями,

класними керівниками                     

 

Семінар-практикум «Методи навчання» (суть, функції методів навчання, класифікація, види методів, технології навчання)

 

 

2.7.Атестація педагогічних кадрів

 

 

Засідання шкільної атестаційної комісії: аналіз ходу атестації

 

 

2.8.Експериментальна робота

 

Продовження впровадження медико-педагогічного проекту «ПіснеЗнайка» в 4 класі

 

 

Розділ 3. Система внутрішньошкільного контролю.

3.1.Контроль за виконанням чн.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки

 

 

Ст.25 Закону України «Про освіту». Організація харчування (звіт за 1 семестр)

 

3.2. Контроль за виконанням Закону України «Про охорону дитинства»

 

Списки дітей пільгових категорій для новорічних подарунків.

 

 

 

3.3.Контроль за виконанням програми роботи з обдарованою молоддю.

 

 

 

Аналіз навчальних досягнень обдарованих учнів за 1 семестр.

 

3.4.Контроль за виконанням постанови Кабміну України від 16.11.2000р. №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру навчання»

 

 

 

 

 

3.5.Контроль за виконанням нормативно-правових документів з питань профілактики правопорушень та утвердження здорового способу життя.

Виконання заходів щодо профілактики наркоманії, алкоголізму СНІДу (інформація)

Стан роботи з профілактики правопорушень (довідка, нарада при директорі)

Рейд «Урок», «Паління», «Ведення учнівського щоденника»

 

3.6.Контроль за виконанням Закону України «Про мови»

 

Перевірка дотримання чинного мовного законодавства класними керівниками

 

 

 

3.7.Контроль за виконанням постанови КабМіну України від 12.04.2000р. №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

Складання списків майбутніх першокласників

 

 

 

Аналіз роботи кл. керівників щодо запобігання пропусків уроків учнями школи в 1 семестрі (наказ)

 

 

3.8.Контроль за виконанням заходів із всеобучу (організація харчування, матеріальна допомога) чн..25 Закону «Про освіту»

Корегування списків на безкоштовне харчування

 

Звіт харчування по школі І семестр

 ( інформація)

 

 

 

3.9.Контроль за ефективністю методичної роботи.

 

 

Аналіз роботи методичної ради (заступник)

 

3.10.Контроль за навчально – пізнавальною діяльністю учнів, якістю викладання основ наук.

 

 1. Підсумки проведення контрольних робіт за завданням адміністрації. Довідка.
 2. Стан викладання предметів в 4 класі.

 

3.11.Контроль за якістю позаурочної виховної діяльності.

Рейди по перевірці зовн. вигляду учнів, стану збереження шкільних меблів, підручників, сан. стану класів

План заходів на зимові канікули (наказ)

Робота шкільної бібліотеки щодо забезпечення НВП(нарада при директорі)

Стан виховної роботи за 1 семестр.

Наказ.

Проведення місячника «Я, родина, Україна»

Проведення новорічних свят і дотриманням правил ТБ.

 

3.12.Контроль за роботою гуртків, факультативів, спорт секцій.

Сприяння творчому розвитку особистості (творчі звіти вчителів факультативів)

 

 

 

3.13.Контроль за веденням документації.

 

Виконання навчальних програм, КР,ПР,ЛР за 1 семестр (наказ)

Виконання вимог до ведення класних журналів. Своєчасність та об’єктивність семестрового оцінювання. (наказ)

 

 

Виконання навчальних програм (наказ)

 

3.14.Контроль за охороною праці та дотримання техніки безпеки (ст26 закону «Про освіту»)

 

 

 

Забезпечення безпеки дітей під час проведення новорічних свят.

 

3.15. Контроль за виконанням управлінських рішень

 

 

 

3.16.Контроль за експериментальною роботою.

Продовження впровадження медико-педагогічного проекту «ПіснеЗнайка» в 4 класі

 

 

 

                 

 

РОЗДІЛ 4. Виховання учнівського колективу

Грудень     Місячник «Я, родина, Україна»

Виховання учнівського колективу

• День боротьби

зі СНІДом   

 

•Місячник безпечного поводження на воді та кризі.

 

•Заходи  до Дня Збройних Сил України, Міжнародного дня інвалідів, Дня Св. Миколая,  новорічних   свят

 

•Виставка учнiвських робiт до огляду - конкурсу «Собори наших душ»

•    Конкурс художніх робіт «Символи України»  

акція «Відкрите серце», в рамках міської акції «Діти-дітям», збір речей, книжок, канцтоварів, солодощів дітям-інвалідам                                   

Заходи до 140р. від дня народження Степана Рудницького; 100 р. з часу проведення першого Курултаю кримсько-татарського народу;

140 р. з дня народження Миколи Леонтовича; 140 р. з дня народження Данила Щербаківського; 100 р. з початку збройного опору УНР проти російської агресії; 125р. з дня нар.Миколи Куліша

•Тиждень права

•Цикл заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України»:

- бесіда «Символи України»;

- бесіда «Конституція України – Основний Закон»;

- Брейн-ринг на знання І розділу Конституції України для учнів 9 класу.

- квест «Знайди Декларацію – врятуй незалежність»

•День прав людини:

Інформаційні класні години;

Інтелектуальні ігри до Дня прав людини  „Чи знаємо ми свої права»

 

•Бесіди з ученицями 7-9 класів„Ранні   статеві   стосунки.   Репродуктивне здоров'я "

* Проведення шкільного конкурсу малюнків «Мій клас – моя родина»

•вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

 

•  Свято «Іде святий Миколай»

Благодійна акція „Різдвяний ангел "до Дня святого Миколая

«Діти! Допоможіть дітям!»

 • Конкурс  «Букет замість ялинки» та  новорічного привітання від Діда Мороза.

•Трудовий десант «Майстерня Діда Мороза»  1-9 класи:

*виготовлення новорічних плакатів, малюнків „Моє улюблене свято - Новий Рік»;

газети-вітання „Вас вітаємо з Новим роком; найкращої іграшки для ялинки

80 років від дня народження Вячеслава Чорновола

Тематика виховних заходів: «Мої обов'язки в сім'ї» – 1 кл.

«Шануй батька й неньку» – 2 кл.

«Родина, родина: від батька до сина» – 3 кл.

«Народна мудрість про добро, совість, ввічливість, справедливість, чесність» – 4

• Новорічний калейдоскоп (класні й загальношкільні свята).

• Цикл бесід про правила поведінки під час зимових канікул та новорічних свят.

•Конкурс «Різдвяна ялинка» виготовлення із штучного матеріалу

 

•Акція «Школа – наш дім»

•Підведення підсумків роботи активів класів, учнівського самоврядування у І семестрі

Тематика виховних заходів:«Турбота за інших людей – головний обов’язок у житті» – 5 кл

«Чуйність і доброта – два крила, на яких тримається людство» – 6

«Напитись з отчої криниці» – 7 кл.

«Добротою себе перевір» – 8 кл.  «Любов'ю дорожити вмійте» – 9 кл.

Цикл народно-обрядових свят «У грудні, що не день, то свято» . Акція  « Допоможемо зимуючим пташкам»

 

 

НАКАЗИ

№ з/п

                               Назва наказу

                    Хто готує

1.

Про організацію підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи.

 

2.

Про організацію та проведення новорічних свят та зимових канікул.

 

3.

Про заходи з охорони праці та протипожежної безпеки під час проведення новорічних свят у школі.

 

4.

Про попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень, наркоманії, тютюнопаління

 

5.

Про результати перевірки відвідування учнями навчальних занять

 

6.

Про виконання навчальних програм  за І семестр

 

7.

Про підсумки І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових та спеціальних дисциплін.

 

8.

Про результати проведення контрольних робіт

 

9.

Про стан виховної роботи в школі

10.

Виконання вимог до ведення класних журналів. Своєчасність та об’єктивність семестрового оцінювання.

 

 

 

 

 

СІЧЕНЬ

 

1 тиждень

2 тиждень

             3 тиждень

          4 тиждень

 Примітка

Розділ 1. Організаційно – педагогічні заходи.

1.1.Діяльність педколективу

 

 

 

 

 

1.1.1.Діяльність Ради школи

 

1.Створення в школі безпечних умов навчання та виховання учнів.

2.Звіт членів ради за 1 семестр.

3.Про заохочення кращих учнів.

 

 

1.2.Педради, виробничі наради, профспілкові збори.

 

 

Педрада «Креативне мислення як чинник соціалізації учнів в контексті національно-патріотичного виховання»

 

1.3.Нарада при директорі.

1.Підсумки роботи за І семестр

2.Про підсумки перевірки стану ведення класних журналів за 1 семестр.

3. Коригування плану роботи школи

4. Розробка і затвердження заходів з підготовки учнів до державної підсумкової атестації

5. Хід атестації педкадрів

6. Реалізація плану роботи з обдарованими дітьми

7. Підсумки проведення адміністративних контрольних робіт

8. Робота вчителя початкових класів Завгородньої Т.С.

 

1.4.Нарада при заступнику директора, малі педради, педконсиліуми

 

Планування роботи на ІІ семестр. Результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2017-2018 н.р.. Про підсумки тематичної перевірки стану роботи з невстигаючими учнями. Організація роботи з корекції знань учнів. Про підсумки предметних тижнів.

 

1.5.Батьківські збори, робота з батьківською громадськістю.

 

 

1.6.Робота у мікрорайоні

Попередній набір учнів до 1 класу

 

Уточнення списків дітей мікрорайону школи

 

 

1.7.Робота щодо удосконалення кабінетної системи, матеріально-

технічної бази школи.

 

 

 

 

 

1.8.Фінансово – господарська діяльність (тарифікація, складання кошторису, контроль за його виконанням)

 

Аналіз кошторису. Корекція кошторису на новий фінансовий рік.

 

 

 

1.9.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці.

 

 

Проведення інструктажів з техніки безпеки

 

 

Розділ 2. Навчально – методична робота. Робота з кадрами.

2.1.Семінари:психолого–педагогічні.

Тренінг «Психологічні основи взаємодії класного керівника з учнями»

 

 

 

 

2.2.Діяльність шкільних МО, методичної ради школи

 

Засідання методичної ради

Про хід підготовки методичних об'єднань до засідання Ради педагогічного колективу «Концептуальні засади проектних технологій – інтегральний показник розвитку особистості». Підсумок участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах учнівських творчих робіт. Про виконання Концепції національно-патріотичного виховання в КЗО «НСЗШ №127» ДМР

 

2.3.Навчальна робота (предметні місячники,тижні,олімпіади,екскурсії) робота з обдарованими учнями

Складання графіка контрольних робіт, практичних та лабораторних робіт на ІІ семестр

Бібліотечний тиждень «Світ читача»: екскурсії в міську дитячу бібліотеку, театралізовані вистави

 

Попереднє анкетування учнів 9 класу щодо продовження навчання. (кл.керівник, психолог)

 

2.4.План проведення відкритих уроків. Відкриті позакласні заходи.

 

Відкриті уроки з ОТМ та інформатики (Камишна Ю.А.)

 

 

2.5.Діяльність педагогічного колективу,направлена на підвищення рівня навчальних досягнень учнів:

 

 

 

 

 

2.5.1. Діагностична робота

Діагностика психічних процесів у учнів з проблемами засвоення навчальної програми

- методика «що мені подобається у школі» ( Овчарова Р.В.) 

 

 

 

2.5.2. Консультативна робота

 

Надання консультації щодо організації  роботи з дітьми групи ризику

«Індивідуальний підхід в спілкуванні з дітьми»

 

 

2.5.3.Корекційно - розвивальна та відновлюючи роботи

 

 

Проведення корекційних занять із

учнями, які мають проблеми в навчанні та поведінці

 

 

2.5.4. Організаційно- методична робота

Проведення індивідуальних та групових консультацій для педпрацівників

 

Аналіз наукової та практичної літератури для підбору інструментарія ,розробки розвивальних та корекційних програм

 

 

2.5.5.Психологічна просвіта    (організаційні заходи)

-Профілактична робота

Виступи на батьківських та педагогічних радах (протягом року)

Протидія торгівлі людьми

Профілактика суїцидальної поведінки.

 

 

2.5.6.Соціальна робота 

Підвищення рівня правової грамотності учнів і їхніх батьків з метою профілактики девіантної поведінки

 

Забезпечення профілактичної й корекційної роботи з дітьми та підлітками, що стоять на різних видах обліку .

( протягом року)

 

2.6. Робота з молодими вчителями,

класними керівниками                     

 

Семінар-практикум «Форми навчання учнів. Психолого-педагогічні аспекти організації уроку»

Відкриті уроки молодих вчителів та їх обговорення.

 

 

2.7.Атестація педагогічних кадрів

 

Вивчення рейтингу вчителів, що атестуються за рівнем кваліфікації та загальної культури

 

 

2.8.Експериментальна робота

 

 

 

 

 

Розділ 3. Система внутрішньошкільного контролю.

3.1.Контроль за виконанням ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки

Ст.25Закону «Про загальну середню освіту»:педагогічне навантаження (накази)

Профілактика правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей і підлітків

 

 

 

3.2. Контроль за виконанням Закону України «Про охорону дитинства»

 

Узагальнення роботи за І семестр (наказ)

 

 

 

 

3.3.Контроль за виконанням програми роботи з обдарованою молоддю.

Звіт за програмою «Творча обдарованість»

 

 

Реалізація плану роботи з обдарованими дітьми

 

3.4.Контроль за виконанням постанови Кабміну України від 16.11.2000р. №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру навчання»

 

Контроль за виконанням ДержСанПін

 

 

 

3.5.Контроль за виконанням нормативно-правових документів з питань профілактики правопорушень та утвердження здорового способу життя.

 

Підготовка до проведення місячника правової освіти

Рейд «Урок», «Паління», «Ведення учнівського щоденника»

 

3.6.Контроль за виконанням Закону України «Про мови»

 

Проведення класних різдвяних свят. Конкурс на кращого знавця українських колядок, щедрівок, прислів’їв.

 

 

 

3.7.контроль за виконанням постанови КабМіну України від 12.04.2000р. №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

 

Корекція списків дітей шкільного віку.

 

 

 

3.8.Контроль за виконанням заходів із всеобучу (організація харчування, матеріальна допомога) ст..25 Закону «Про освіту»

 

 

Перегляд наказу «Про організацію харчування»

 

 

3.9.Контроль за ефективністю методичної роботи.

 

Календарно-тематичне плануван-

ня на 2 семестр (затвердження календарних планів)

 

Навчальна діяльність учителів, які атестуються (співбесіда)

 

3.10.Контроль за навчально – пізнавальною діяльністю учнів, якістю викладання основ наук.

1.Результати роботи школи за 1 семестр (нарада при директорі)

2. Контроль за викладанням та реалізація шкільної теми з ОТМ та інформатики. (Камишна Ю.А.)

 

 

3.11.Контроль за якістю позаурочної виховної діяльності.

1.Підведення підсумків зимових канікул. Наказ.

 

Рейди по перевірці зовн. вигляду учнів, стану збереження шкільних меблів, підручників, сан. стану класів

Проведення місячника «Ми − честь і гордість школи»

 

3.12.Контроль за роботою гуртків, факультативів, спорт секцій.

1.Результативність роботи гуртків та факультативів (довідка)

 

 

 

3.13.Контроль за веденням документації.

Контроль ведення документації МО. Інформація.

Виконання навчальних програм, (класні журнали, наказ)

 

 

3.14.Контроль за охороною праці та дотримання техніки безпеки (ст26 закону «Про освіту»)

 

 

 

Контроль дотриман-

ня вимог ОП в кабінетах хімії, фізики, майстерні,спортзалі

 

3.15. Контроль за виконанням управлінських рішень

Контроль за виконанням наказів по школі

 

Виконання річного плану роботи  (аналіз)

 

 

3.16.Контроль за експериментальною роботою.

 

 

 

 

 

                             

 

РОЗДІЛ 4. Виховання учнівського колективу

Січень     Місячник «Ми − честь і гордість школи»

Виховання учнівського колективу

•Робота під час зимових канікул.

•Свято «Різдво Хрестове» Відзначення:                        

Заходи до 120-річчя  від дня народження Володимира Сосюри;

80-річчя  від дня народження Василя Стуса

Провести цикл бесід з учнями з трудового законодавства

Проведення конкурсу тематичних  газет, творчих робіт,  малюнків «Мама, тато на роботі»

Творчий проект «Алфавіт мого міста»

• Щедрування

•Засідання профілактичної ради школи

•Засідання МО класних керівників

• Конкурс «Відкрий для себе Україну»

Зустрічі з представниками різних професій

Тематика виховних заходів: «Коли я виросту...» – 1 кл.

«Кращий мамин помічник» – 2 кл.

«Праця годує, а лінь – марнує» – 3 кл.

«Працьовита родина» – 4

•Тематична лінійка присвячена Дню Соборності України. Акція «Діти єднають Україну».  

•Огляд-конкурс «Junior Media Dnepr"

 

Тематика виховних заходів: «Школа − дім, де ми живемо» – 5 кл.

«Професії наших батьків» – 6

«Мої обов'язки в родині» – 7

«Формула вибору професії: можу + хочу + треба» – 8 кл.

«Твій вибір – життєвий успіх» –  9 кл.

• Тематичні класні заходи щодо відзначення Міжнародного Дня пам’яті Голокосту. книжкова витавка; інформаційні години

• Єдиний урок «Герої Крут» (29.01.1918р.) •Уроки мужності книжкова виставка; інформаційні  тематичні години

• Виставка  малюнків  до   Дня   працівників пожежної охорони

Акція «Школа – наш дім»

 

НАКАЗИ.

№ з/п

                               Назва наказу

                    Хто готує

1.

Про організацію чергування по школі в ІІ семестрі

 

2.

Про затвердження педагогічного навантаження вчителів на ІІ семестр

 

3.

Про реалізацію управлінських рішень, наказів директора школи

 

4.

Підведення підсумків зимових канікул

 

 

ЛЮТИЙ

 

1 тиждень

2 тиждень

             3 тиждень

          4 тиждень

 Примітка

Розділ 1. Організаційно – педагогічні заходи.

1.1.Діяльність педколективу

1. Забезпечення працівни-ками школи виконання правил внутрішнього трудового розпорядку

 

 

 

 

1.1.1.Діяльність Ради школи

 

 

 

 

 

1.2.Педради, виробничі наради, профспілкові збори.

Підготовка до педради «Концептуальні засади проектних технологій – інтегральний показник розвитку особистості»

ПЗ:

1.Обговорення про-

екту колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом на 2018р. і його затвердження.

2.Затвердження плану роботи профс-

пілкової організації школи на ІІ півріччя

Підготовка до педради «Концептуальні засади проектних технологій – інтегральний показник розвитку особистості»

 

1.3.Нарада при директорі.

1. Про закінчення навчального року та підготовку до ДПА

2. Про викладання ОТМ та інформатики

3. Про організацію повторення навчального матеріалу

4. Про рівень підготовки учнів до районних конкурсів ДЮП, ЮІР та інших.

5.Про результати роботи гуртків факультативів

 

1.4.Нарада при заступнику директора, малі педради, педконсиліуми

 

Організація повторення навчального матеріалу в 1-9 класах. Про підсумки тематичної перевірки знань з предметів. Про підсумки тижня безпеки у школі.

 

1.5.Батьківські збори, робота з батьківською громадськістю.

1-4 класи – «Подорожуємо сходинками країни Щастя» (Формування моральних цінностей дитини).                         
5-8 класи – «Здоровий  спосіб життя в традиціях української народу».
9 клас – «Здоровий спосіб життя – основа життєвого успіху. Формування цілеспрямованої особистості»

 

1.6.Робота у мікрорайоні

 

 

 

Уточнення списків підлітків шкільного віку

 

1.7.Робота щодо удосконалення кабінетної системи, матеріально-

технічної бази школи.

 

 

 

Підготовка до проведення ремонту в школі.

 

1.8.Фінансово – господарська діяльність (тарифікація, складання кошторису, контроль за його виконанням)

 

Визначення фонду економії заробітної плати та контроль за використанням коштів

Розрахунки потреби коштів на ремонтні роботи з підготовки до нового навчального року

Реконструкція школи з приводу добудівлі внутрішнього санітарно-гігієнічного приміщення

 

1.9.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці.

 

Стан шкільних меблів в кабінетах

Заходи із запобігання інфекційних захворювань

 

РОЗДІЛ 2. Навчально – методична робота. Робота з кадрами.

2.1.Семінари:психолого–педагогічні.

 

 

 

 

 

2.2.Діяльність шкільних МО, методичної ради школи

 

 

 

 

 

2.3.Навчальна робота (предметні місячники,тижні,олімпіади,екскурсії) робота з обдарованими учнями

Декада дисциплін суспільно-гуманітарного циклу.

Тиждень психології

Декада рідної мови

 

2.4.План проведення відкритих уроків. Відкриті позакласні заходи.

 

Відкриті уроки у 1 – Б класі (Бабич В.Ф.)

Відкриті уроки з біології (Ісаєв В.В.)

 

 

 

2.5.Діяльність педагогічного колективу,направлена на підвищення рівня навчальних досягнень учнів:

 

 

 

 

 

2.5.1 Діагностична робота

Індивідуальне обстеження дітей групи соціального ризику

 

 

 

 

2.5.2. Консультативна робота

Жорстокість та насильства в сімейному та дитячому середовищі

«Особливості суїцидальної поведінки підлітків»

 

 

 

2.5.3.Корекційно - розвивальна та відновлюючи роботи

 

 

Корекція девіантної поведінки серед підлітків  (протягом року)

Проведення корекційних занять із

учнями, які мають проблеми в навчанні та поведінці

 

2.5.4. Організаційно- методична робота

Введення години психолога та факультативних занять психологічного спрямування за планом:

-гр. діагностики.

-гр. опитування учнів

- тренінги, профбесіди

 (протягом року)

 

 

 

 

2.5.5.Психологічна просвіта    (організаційні заходи)

- Профілактична робота

 

 

Профілактика девіантної та делінквентної поведінки

 

2.5.6.Соціальна робота 

Індивідуальна робота з учнями, що зазнали насильства й агресії з боку дорослих

 

Профілактика наркоманії та шкідливих звичок

 

 

2.6.Робота з молодими вчителями,

класними керівниками                     

Проблемний семінар «Виховання учнів школи»

Міні-проект «Мій предмет найцікавіший»

 

 

2.7.Атестація педагогічних кадрів

 

 

Засідання атестаційної комісії

 

 

2.8.Експериментальна робота

 

 

 

 

 

Розділ 3. Система внутрішньошкільного контролю.

3.1.Контроль за виконанням ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки

Ст..27 Закону «Про загальну середню освіту» проведення атестації педагогічних працівників

 

 

 

 

3.2. Контроль за виконанням Закону України «Про охорону дитинства»

 

Стан успішності учнів пільгових категорій (аналіз навчальних досягнень, індивідуальна робота)

 

3.3.Контроль за виконанням програми роботи з обдарованою молоддю.

 

 

1.Корекційна робота психолога з обдарованими учнями.

 

 

3.4.Контроль за виконанням постанови Кабміну України від 16.11.2000р. №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру навчання»

 

 

Вибіркова перевірка впровадження вчителями передбачених навчальними програмами форм роботи на уроках

 

3.5.Контроль за виконанням нормативно-правових документів з питань профілактики правопорушень та утвердження здорового способу життя.

Рейд «Урок», «Паління», «Ведення учнівського щоденника»

 

 

 

3.6.Контроль за виконанням Закону України «Про мови»

 

 

 

Свято рідної мови

 

3.7.контроль за виконанням постанови КабМіну України від 12.04.2000р. 3646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

Підготовка учнів до навчання в школі.

 

3.8.Контроль за виконанням заходів із всеобучу (організація харчування, матеріальна допомога) ст..25 Закону «Про освіту»

 

 

Перевірка якості гарячих сніданків для учнів 1-9 кл.

 

 

3.9.Контроль за ефективністю методичної роботи.

 

Перевірка документації методичних об'єднань

 

 

3.10.Контроль за навчально – пізнавальною діяльністю учнів, якістю викладання основ наук.

 

 

 

 

Стан викладання предметів в 1-Б класі.(Бабич В.Ф.)

Стан викладання біології ( Ісаєв В.В.)

 

3.11.Контроль за якістю позаурочної виховної діяльності.

 

Рейди по перевірці зовн. вигляду учнів, стану збереження шкільних меблів, підручників, сан. стану класів

Відвідування класних вих. годин, аналіз, рекомендації вчителям

Проведення місячника «Історія Вітчизни – історія майбутнього»

 

3.12.Контроль за роботою гуртків, факультативів, спорт секцій.

 

Перевірка ведення журналів гурткової роботи, факультативів

 

 

3.13.Контроль за веденням документації.

Стан ведення щоденників учнів 4-х і 8 кл.

 

 

 

3.14.Контроль за охороною праці та дотримання техніки безпеки (ст26 закону «Про освіту»)

 

 

 

 

 

3.15. Контроль за виконанням управлінських рішень

Виконання наказів по школі (нарада при директорі)

 

 

 

3.16.Контроль за експериментальною роботою.

 

 

 

 

 

                         

 

РОЗДІЛ 4. Виховання учнівського колективу

Лютий      Місячник «Історія Вітчизни – історія майбутнього», місячник правової освіти

Виховання учнівського колективу

•Місячник правових знань

•Провести виховні години: «Мій край - моя історія жива», «Ми живемо в Україні»; «Трагічні сторінки в історії України»;

 годину спілкування «Який ідеал сучасної      молодої людини - громадянина   України?»;

- бесіди «Права, свободи, обов’язки громадян України», «Захист прав дітей у нашій державі», «Закон обов’язковий для всіх»;

- конференція «Діти: злочин і кара»;

- диспут «Як ви розумієте й співвідносите поняття «Свобода» і «відповідальність», «декларація прав дитини та Конвенція ООН про права дитини»

• Конкурс «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже…»

*130 років від дня народження Василя Олександровича Барвінського

 *Заходи в рамках відзначення Всесвітнього дня безпеки Інтернету

•  Тиждень  мужності і патріотизму

• Місячник правових знань

 •День Св. Валентина «В  серцях  ми  кохання несемо»

•Уроки мужності до річниці виведення військ із  Афганістану

•Волонтерський рух, залучення школярів до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам, дитячим садкам, Центру реабілітації дітей, бійцям АТО

•конкурс-виставка з дизайну «Крок у майбутнє»

•конкурс  «Зоотурнір»

*Свято «Козацькі розваги»

*  Гра-репортаж «Видатні імена сучасної України»

Тематика виховних заходів:

«Моя рідна Україна» – 1 кл.

«Славетні українці» – 2 кл.

«Пам'ятаймо героїв» – 3 кл.

«Люди, які прославили мій край» – 4 кл.

 

•  Заходи до Дня вшанування учасників АТО

•Конкурс – гра «Я – Українець і цим пишаюсь»

• Спортивні змагання «Здорова родина – здорова дитина» 

• Конкурс плакатів «Основні права дитини».

•Батьківські збори

• Засідання ради профілактики

* Тиждень  мужності і патріотизму

*День Героїв Небесної Сотні

*Міжнародний день рідної мови: єдиний урок „Краса і співучість рідної мови "

•Випустити бюллетень «Бережiть своє здоров 'я»

•Акція «Школа – наш дім»

Тематика виховних заходів:

«Україна пам'ятає» – 5 кл.

«Традиції мого народу» – 6

«Україна від козацьких часів до сьогодення»– 7

«Воїни – інтернаціоналісти» – 8 кл.

«Україна – європейська держава» – 9 кл.

 

 

НАКАЗИ

№ з/п

                               Назва наказу

                    Хто готує

1.

Про проведення додаткових канікул для учнів 1 класу

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

1 тиждень

2 тиждень

             3 тиждень

          4 тиждень

 Примітка

                                                               Розділ 1. Організаційно – педагогічні заходи.

1.1.Діяльність педколективу

 

1.Про роботу школи щодо залучення учнів до здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок та захворювань дітей і підлітків.

2.Дотримання режиму гарячого харчування учнів.

3.Захист власної педагогічної системи роботи вчителів, які атестуються.

 

1.1.1.Діяльність Ради школи

 

1.Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення школярів.

2.Затвердження плану закінчення навчального року та підготовки до нового навчального року.

 

1.2.Педради, виробничі наради, профспілкові збори.

 

 

Педрада «Концептуальні засади проектних технологій – інтегральний показник розвитку особистості»

 

1.3.Нарада при директорі.

1. Про організацію роботи з успішного завершення навчального року.

2. Профілактика дитячої бездоглядності.

3.Планування роботи на канікули

4.Підсумки місячника правових знань

5. Відвідування школи учнями «групи ризику»

6. Стан викладання предметів в 1 – Б класі (Бабич В.Ф.), біології (Ісаєв В.В.) довідки

 

1.4.Нарада при заступнику директора, малі педради, педконсиліуми

 

Стан ведення класних журналів. Результати участі школи в ІІ етапі предметних олімпіад. Про підсумки атестації педагогічних кадрів.

 

1.5.Батьківські збори, робота з батьківською громадськістю.

 

 

1.6.Робота у мікрорайоні

 

 

Контроль за наявністю довідок та письмових пояснень батьків про причину відсутності учнів на заняттях протягом І та ІІ семестру

 

1.7.Робота щодо удосконалення кабінетної системи, матеріально-

технічної бази школи.

 

 

 

 

1.8.Фінансово – господарська діяльність (тарифікація, складання кошторису, контроль за його виконанням)

 

Підготовка заявки щодо фінансування на наступний навчальний рік

Підготовка плану ремонтних робіт

Комплектування педагогічних кадрів на наступний навчальний рік

 

1.9.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці.

Бесіди з профілактики БЖД під час канікул (кл.керівники) Проведення інструктажів та бесід з БЖ під час канікул

Організація роботи щодо готовності спортивних споруд до роботи у весняно літній період.

 

 

 

                                    РОЗДІЛ 2. Навчально – методична – робота. Робота з кадрами.

2.1.Семінари:психолого–педагогічні.

Тренінг «Шляхи попередження подолання педагогічних конфліктів та перетворення їх у творчі можливості»

 

 

 

2.2.Діяльність шкільних МО, методичної ради школи

 

Засідання МО:

1.Завдання вчителів –предметників щодо підготовки до ДПА;

2.Попередній аналіз діяльності МО. Пропозиції до річного плану роботи школи.

 

2.3.Навчальна робота (предметні місячники,тижні,олімпіади,екскурсії) робота з обдарованими учнями

Складання та затвердження завдань державної атестації

Тиждень класних керівників

Складання проекту розкладу ДПА та графіка консультацій на період підготовки до неї.

 

2.4.План проведення відкритих уроків. Відкриті позакласні заходи.

 

 

 

 

2.5.Діяльність педагогічного колективу,направлена на підвищення рівня навчальних досягнень учнів:

 

 

 

 

 

2.5.1. Діагностична робота

 

 

Діагностика інтелектуальних здібностей 4-го та 9-го класів (методика Айзенка)

 

2.5.2. Консультативна робота

Дозвілля дітей.

 

Тривожність у дітей . причини та наслідки

 

 

2.5.3.Корекційно - розвивальна та відновлюючи роботи

 

Корекція девіантної поведінки серед підлітків

 

 

 

2.5.4. Організаційно- методична робота

 

 

Відвідування нарад та методичних об’єднань, , тренінгових програм

 

 

2.5.5.Психологічна просвіта    (організаційні заходи)

- Профілактична робота

Виступи на батьківських та педагогічних радах (протягом року)

Психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації учнів

Протидія торгівлі людьми.

 

 

2.5.6.Соціальна робота 

Участь у методичних секціях ,практикумах,конференціях різного рівня із соціально-педагогічних проблем. ( протягом року)

Виявлення і підтримка учнів ,що потребують соціального захисту (діти-інваліди,обдарованідіти,діти під опікою) (протягом року)

 

 

2.6.Робота з молодими вчителями,

класними керівниками                     

Конференція «Роль вчителя у навчально-виховному процесі» (особистість учителя як чинник навчання. Вимоги до вчителя. Програма самореалізації вчителя)

Мініпроект-презентація  «Формування громадянської компетенції учнівської молоді засобами позакласної діяльності».

 

2.7.Атестація педагогічних кадрів

1.Складання характеристик та оформ –

лення атестаційних листів.

2.Ознайомлення вчителів, які атестуються, з характеристиками

Засідання шкільної атестаційної комісії: затвердження матеріалів атестації та порушення клопотання про встановлення вищих категорій та присвоєння педагогічних звань педпрацівникам.

 

 

2.8.Експериментальна робота

 

 

«Інтелект України» в 1 - А класі

 

 

 

Розділ 3. Система внутрішньошкільного контролю.

3.1.Контроль за виконанням ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки

 

Виконання Правил внутрішньошкільного трудового розпорядку працівниками школи (профспілкові збори)

 

3.2. Контроль за виконанням Закону України «Про охорону дитинства»

Про профілактику з приводу жорстокого поводження з дітьми

 

Акція милосердя «Від щирого серця»

 

3.3.Контроль за виконанням програми роботи з обдарованою молоддю.

 

 

 

 

 

3.4.Контроль за виконанням постанови Кабміну України від 16.11.2000р. №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру навчання»

 

Контроль виконання методичних рекомендації щодо викладання навчальних дисциплін у 2017-2018 н.р.

 

 

3.5.Контроль за виконанням нормативно-правових документів з питань профілактики правопорушень та утвердження здорового способу життя.

Профілактика дитячої бездоглядності в школі. Стан і перспективи (нарада при директорі)

Виконання наказу МОНУ «Про заборону тютюнопаління в навчальних закладах» Стан виховної діяльності кл. керівників з попередження тютюнопаління серед учнів

 

 

3.6.Контроль за виконанням Закону України «Про мови»

Могутнє слово Кобзаря (Шевченківські свята)

 

 

 

 

3.7.контроль за виконанням постанови КабМіну України від 12.04.2000р. 3646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

 

Збори батьків майбутніх першокласників

Стан відвідування учнями школи в січні-березні.

 

3.8.Контроль за виконанням заходів із всеобучу (організація харчування, матеріальна допомога) ст..25 Закону «Про освіту»

 

 

 

Контроль безкоштовного харчування

 

3.9.Контроль за ефективністю методичної роботи.

 

Перевірка виконання планів методичних об'єднань

 

 

 

3.10.Контроль за навчально – пізнавальною діяльністю учнів, якістю викладання основ наук.

 

 

 

 

 

3.11.Контроль за якістю позаурочної виховної діяльності.

План заходів на весняні канікули

Попереднє працевлаштування випускників

Проведення Місячника «Я – творча особистість»

 

3.12.Контроль за роботою гуртків, факультативів, спорт секцій.

 

 

 

 

 

3.13.Контроль за веденням документації.

Ведення Алфавітної книги (наказ)

 

 

 

3.14.Контроль за охороною праці та дотримання техніки безпеки (ст26 закону «Про освіту»)

 

Перевірка журналів реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

 

 

 

3.15. Контроль за виконанням управлінських рішень

 

 

Контроль за виконанням наказів по школі (довідка)

 

 

3.16.Контроль за експериментальною роботою.

Викладання навчальних предметів в 5 – А класі за проектом «Інтелект України»

 

 

 

                             

 

РОЗДІЛ 4. Виховання учнівського колективу

Березень      Місячник «Я − творча особистість»

*Місячник боротьби проти туберкульозу

* Тиждень знань безпеки життєдіяльності під час весняних канікул

Виховання учнівського колективу

• Шевченківські свята  

• Нумо, дівчата! 1-6 кл.

• Міс школи 7-9 кл.

• виставка з декоративно-ужиткового мистецтва «І на тім рушникові…»

•Заходи з військово-патріотичного виховання

* Участь у шкільному та міському конкурсі читців творів  Т. Г. Шевченка

*  Проведення святкової програми до Міжнародного жіночого дня

* 130 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка

•Місячник  до Всесвітнього та Всеукраїнського днів боротьби із захворюванням на туберкульоз

•Засідання МО класних керівників

•участь у масових заходах у Музеї Бойової Слави «Шляхами пам’яті»

• зустрiчi з представниками учбових закладiв міста

* Участь у тренувальних зборах роїв – учасників гри «Джура – 2018»

Тематика виховних заходів

«Абетка мистецтва» – 1 кл.

«Світ казки» – 2 кл.

«Малюю до картинної галереї» – 3 кл.

«Мистецькі шедеври» – 4 кл.

• Планування роботи на канікули.

• Бесіди з правил поведінки під час весняних канікул.

 • Круглий стіл на   тему: «Гендерна    рівність    між    жінками    та чоловіками»; виставка дитячого    малюнку   

•Круглий стіл на тему: «Захист прав людини та протидія торгівлі людьми»; виставка  дитячого малюнка

•Тиждень знань безпеки життєдіяльності під час весняних канікул

• участь у фестивалі дитячої художньої творчості «Зоряне коло»

 Створено Українську  Центральну Раду (1917)

•Фестиваль ДЮП

• Акція «Школа – наш дім»

Тематика виховних заходів:

«Мистецькі уподобання моєї родини» – 5 кл.

«Студія знавців поезії»–6

«Сьогодення і майбутнє України і української книги» – 7 кл.

«Театр у моєму житті» – 8

«Подорож мережею Інтернет: відкриті наукові архіви, електронні бібліотеки, віртуальні музеї, світ електронних словників, електронна культура, термінологічні довідники» – 9 кл.

 

НАКАЗИ

№ з/п

                               Назва наказу

                    Хто готує

1.

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації, навчальних екскурсій

 

2.

Про перелік предметів щодо ДПА учнів 9 класу (на підставі рішення педради)

 

3.

Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників

 

 

КВІТЕНЬ

 

1 тиждень

2 тиждень

             3 тиждень

          4 тиждень

 Примітка

                                                               Розділ 1. Організаційно – педагогічні заходи.

1.1.Діяльність педколективу

 

 

 

 

 

1.1.1.Діяльність Ради школи

 

 

 

 

 

1.2.Педради, виробничі наради, профспілкові збори.

 

ПЗ:

1.Виконання вимог Статуту профспілкової організації;

2.Підготовка до сезону оздоровлення

3.Затвердження графіку відпусток.

 

 

1.3.Нарада при директорі.

1.Оздоровлення дітей улітку

2.Про закінчення навчального року.

3.Про хід підготовки до ДПА

4.Про підготовку звіту директора школи перед громадськістю (накази МОНУ №55, №178)

5.Про підсумки місячника загальнообов’язкового навчання

6. Про організацію урочистостей для випускників школи

 

1.4.Нарада при заступнику директора, малі педради, педконсиліуми

Про підготовку до державної підсумкової атестації. Про проведення Дня цивільного захисту. Про підсумки предметних тижнів.  Про підсумки тематичної перевірки стану викладання експериментальних програм («Гармонія інтелекту і здоров’я. Піснезнайка», «Інтелект України»). Про виконання графіку контрольних робіт, практичної частини навчальних програм. Об’єктивність тематичних оцінок, організація роботи з річного оцінювання.

 

 

1.5.Батьківські збори, робота з батьківською громадськістю.

 1-4 класи – «У тобі зростає громадянин» (Визначення спадковості у вихованні патріотизму духовності, трудової моралі).
5-8 класи – «Лиш праця перероджує» (Вирішення проблеми самовизначення підлітків).
9 клас – «Поняття конституційного права України»

 

1.6.Робота у мікрорайоні

 

 

Аналіз виконання річного плану з питання охоплення навчанням дітей шкільного віку

 

1.7.Робота щодо удосконалення кабінетної системи, матеріально-

технічної бази школи.

 

 

 

 

1.8.Фінансово – господарська діяльність (тарифікація, складання кошторису, контроль за його виконанням)

 

 

Корекція графіка відпусток працівників.

 

 

1.9.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці.

 

Тиждень ОБЖ

День ЦЗ

 

 

 

                                    РОЗДІЛ 2. Навчально – методична – робота. Робота з кадрами.

2.1.Семінари:психолого–педагогічні.

 

 

 

 

 

2.2.Діяльність шкільних МО, методичної ради школи

 

Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2018 році. Основні напрями розвитку інноваційних процесів у закладі та їх науково-методичне забезпечення за підсумками  діагностики вчителів в рамках експериментальної діяльності. Профілактика стресового стану учнів під час  ДПА.

 

2.3.Навчальна робота (предметні місячники,тижні,олімпіади,екскурсії) робота з обдарованими учнями

Декада дисциплін природничо-математичного циклу

 

 

 

Екологічний місячник

 

Оформлення куточків до ДПА ( зав. кабінетами)

 

 

 

2.4.План проведення відкритих уроків. Відкриті позакласні заходи.

 

Відкриті уроки з ЦЗ

 

2.5.Діяльність педагогічного колективу,направлена на підвищення рівня навчальних досягнень учнів:

 

 

 

 

 

2.5.1. Діагностична робота

 

Діагностика емоційно-вольової сфери учнів 4–го і 9-го класу

 

 

 

2.5.2. Консультативна робота

 

 

Індивідуальні консультації з усунення проблем у навчанні учнів основної школи

 

 

2.5.3.Корекційно - розвивальна та відновлюючи роботи

 

Проведення корекційних занять із

учнями, які мають проблеми в навчанні та поведінці (за потребою)

Корекційна програма «Уникнення конфліктності»

 

 

2.5.4. Організаційно- методична робота

 

Аналіз наукової та практичної літератури для підбору інструментарія, розробки розвивальних та корекційних програм (постійно)

 

 

2.5.5.Психологічна просвіта    (організаційні заходи). Профілактична робота

Формування культури особистості.

«Лихослів’я. Культура спілкування»

Причини «важковиховуваності» учнів;

Організація дозвілля дітей; мотивація навчання.

 

2.5.6.Соціальна робота

Індивідуальна робота з учнями, що зазнали насильства з боку дорослих

Поповнення банку даних щодо методик роботи із соціальної педагогіки

Психолого- педагогічна освіта з метою оптимальних умов для взаєморозуміння в сімї ( протягом року)

 

2.6.Робота з молодими вчителями,

класними керівниками                     

 

 

 

 

 

2.7.Атестація педагогічних кадрів

Наказ «Про результати атестації»

 

 

 

 

2.8.Експериментальна робота

 

 

 

 

Розділ 3. Система внутрішньошкільного контролю.

3.1.Контроль за виконанням ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки

Розвиток громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці

Підготовка до  ДПА (МО вчителів початкових класів, МО вчителів природничо-математичного циклу, МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу)

 

 

3.2. Контроль за виконанням Закону України «Про охорону дитинства»

 

Оздоровлення дітей пільгових категорій (нарада при директорі)

 

3.3.Контроль за виконанням програми роботи з обдарованою молоддю.

 

 

 

 

 

3.4.Контроль за виконанням постанови Кабміну України від 16.11.2000р. №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру навчання»

 

 

 

 

 

3.5.Контроль за виконанням нормативно-правових документів з питань профілактики правопорушень та утвердження здорового способу життя.

Рейд «Урок», «Паління», «Ведення учнівського щоденника»

 

 

 

3.6.Контроль за виконанням Закону України «Про мови»

 

Підготовка до ДПА з української мови. (МО)

 

 

 

3.7.контроль за виконанням постанови КабМіну України від 12.04.2000р. 3646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

Прийом документів до першого класу.

 

3.8.Контроль за виконанням заходів із всеобучу (організація харчування, матеріальна допомога) ст..25 Закону «Про освіту»

 

 

 

 

 

3.9.Контроль за ефективністю методичної роботи.

 

Підготовка творчих звітів вчителями за темою самоосвіти

Реалізація проблемної теми методичними об’єднаннями у 2017-2018 н.р.

 

3.10.Контроль за навчально – пізнавальною діяльністю учнів, якістю викладання основ наук.

1. Організація повторення. Підготовка до ДПА (нарада при директорі)

 

 

 

 

 

3.11.Контроль за якістю позаурочної виховної діяльності.

проведення Місячника «Я − житель планети Земля»

 

3.12.Контроль за роботою гуртків, факультативів, спорт секцій.

 

 

3.13.Контроль за веденням документації.

 

Якість перевірки учнівських зошитів в початковій школі (довідка)

 

 

 

 

 

 

3.14.Контроль за охороною праці та дотримання техніки безпеки (ст26 закону «Про освіту»)

 

 

 

 

3.15. Контроль за виконанням управлінських рішень

 

 

 

 

 

3.16.Контроль за експериментальною роботою.

 

 

                                 

 

РОЗДІЛ 4. Виховання учнівського колективу

Квітень    Місячник «Я − житель планети Земля»

 Виховання учнівського колективу

•Місячник екології

• Мiсячник загально - обов'язкового навчання

Конкурс малюнків

«Жива природа, жива душа» (1-4 кл.)

•Профорієнтація учнів:

Тестування учнів щодо вибору професій (анкети)

«Праця звеличує людину» бесіди (після тестування)

бесіди з трудового законодавства

•Свята Великодню, сатири та гумору,  День здоров’я, День космонавтики

•Конкурс інспекторів дорожнього руху, конкурс-змагання дружин «Юні друзі пожежних»

Заходи до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара; 130 років від дня народження Леоніда Арсенійовича Булаховського

Місячник  по   благоустрою   шкільної   та прилеглих територій.

Акції    „Посади    дерево»,    „Збережемо планету голубою і зеленою "

Виставка стіннівок

„Цей дивовижний світ " (5-9)

•Конкурс малюнків «Космос очима дітей» (до Дня космонавтики)

•Провести заходи до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів

•Конкурс Знай і люби свій рідний край»

Тематика виховних заходів:

«Тварини — не іграшки» – 1

«Природа в загадках, прислів'ях, приказках та віршах» – 2 кл.

«Посаджу дерево» – 3 кл.

«Екологічною стежкою до парку» – 4 кл.

Місячник  безпечного користування газом у побуті

День Землі

•День довкілля

•День ЦЗ

• Тиждень знань безпеки життєдіяльності

•Класні батьківські збори

• Засідання ради профілактики

* Звіт-мандрівка «Сюжетні замальовки рідного краю» Тематика виховних заходів:

«Я – маленька частиночка Природи» – 5 кл.

«Вода – безцінне багатство,бережіть її»– 6 кл.

«Здорова природа – здорова людина» – 7 кл.

«Мальовнича моя Україна: розробка сценарію фільму» – 8 кл.

«Екологічний КВК» – 9 кл

 

Тематичні  класні  години  до  Дня  води, Всесвітнього  дня  Землі.

Тиждень дитячої та юнацької книги

Конкурс Великодніх листівок

*32-а річниця Чорнобильської трагедії

Тематичні  заходи «Чорнобиль – горе і біль України» до річниці трагедії на ЧАЕС.

•Уроки пам’яті.

•Акція «Турбота» до  річниці Перемоги над окупантами 

• Акція «Школа – наш дім»  

*Участь у міському етапі військово-патріотичної спортивної гри «Сокіл»

( «Джура»)                                 

 

НАКАЗИ

№ з/п

                               Назва наказу

                    Хто готує

1.

Про підготовку та проведення  Дня цивільного захисту

 

2.

Про порядок закінчення навчального року та підготовки до проведення ДПА

 

3.

Про результати атестації

 

4.

Про створення комісій для проведення ДПА у 9 класі

 

5.

Про створення комісій для проведення ДПА у 4 класі

 

ТРАВЕНЬ

 

1 тиждень

2 тиждень

             3 тиждень

          4 тиждень

 Примітка

Розділ 1. Організаційно – педагогічні заходи.

1.1.Діяльність педколективу

 

 

 

 

 

1.1.1.Діяльність ради школи

 

 

 

 

 

1.2.Педради, виробничі наради, профспілкові збори.

 

 

Педрада «Про допуск учнів 9 класу до ДПА»

Педрада

-про переведення учнів 1-4 кл

-про нагородження похвальними листами учнів 3-8 кл.

Педрада :

-про переведення учнів 5-8 кл

 

1.3.Нарада при директорі.

1.Про роботу шкільної бібліотеки

2. Повторення матеріалу і підготовка до ДПА

3. Попереднє працевлаштування випускників

4. Про підготовку до літнього оздоровчого періоду

5. Про закінчення навчального року

6. Результативність роботи з обдарованою молоддю

7. Результативність роботи гуртків, секцій, факультативів (творчий звіт вчителів)

8. Якість перевірки учнівських зошитів в початковій школі

 

1.4.Нарада при заступнику директора, малі педради, педконсиліуми

Про виконання навчальних планів і програм. Аналіз контрольних зрізів знань з базових дисциплін. Про підведення підсумків навчального року

Про дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил безпеки під час проведення екскурсій і навчальної практики. Інструктаж учнів.

Про організоване завершення навчального року. Про планування роботи методичної ради та методичних об'єднань на наступний рік.

 

1.5.Батьківські збори, робота з батьківською громадськістю.

 

Засідання загальношкільного батьківського комітету

Батьківські збори:

1.Підсумки навчального року.

2. Літнє оздоровлення

 

1.6.Робота у мікрорайоні

 

Аналіз відвідування учнями навчальних занять. Наказ «Про результати перевірки відвідування учнями навчальних занять»

 

1.7.Робота щодо удосконалення кабінетної системи, матеріально-

технічної бази школи.

Підготовка до проведення ремонту в кабінетах

 

 

 

1.8.Фінансово – господарська діяльність (тарифікація, складання кошторису, контроль за його виконанням)

 

 

Складання кошторису для ремонту закладу

Використання бюджетних коштів на безкоштовне харчування

 

1.9.Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці.

Проведення фізкультурних перерв, ранкової зарядки

 

Проведення інструктажів з ОП та бесід з безпеки життя, профілактики НВ з учнями під час канікул.

 

РОЗДІЛ 2. Навчально – методична – робота. Робота з кадрами.

2.1.Семінари:психолого–педагогічні.

 

 

 

 

 

2.2.Діяльність шкільних МО, методичної ради школи

Засідання МР:

Підсумки науково-методичної роботи за 2017-2018 навчальний рік. Загрози сучасного довкілля дитини та методи їх профілактики. Затвердження рекомендацій за підсумками роботи школи  над науково-методичною проблемою області «Освітні стратегії соціалізації особистості демократичного суспільства». Вироблення і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків науково- методичної роботи школи в 2018-2019 навчальному році.

 

2.3.Навчальна робота (предметні місячники,тижні,олімпіади,екскурсії) робота з обдарованими учнями

 

 

 

 

 

Аналіз навчально-виховної діяльності за ІІ семестр (наказ)

 

2.4.План проведення відкритих уроків. Відкриті позакласні заходи.

 

 

 

2.5.Діяльність педагогічного колективу,направлена на підвищення рівня навчальних досягнень учнів:

 

 

 

 

 

2.5.1.Діагностична робота

Індивідуальна діагностика майбутніх першокласників

 

 

2.5.2. Консультативна робота

 

Консультації для батьків майбутніх першокласників.

 

2.5.3..Корекційно - розвивальна та відновлюючи роботи

 

По запиту

 

 

 

 

 

2.5.4. Орг.- методична робота

 

Робота з документами.

 

 

2.5.5.Психологічна просвіта    (організаційні заходи)

- Профілактична робота

Як поводити себе у стресовій ситуації (диспут для учнів 8-9 класів)

 

 

 

2.5.6.Соціальна робота .

 

 

Організація й проведення індивідуальних консультацій для учнів, що опинились у важких життєвих ситуаціях

 

2.6.Робота з молодими вчителями,

класними керівниками                     

 

 

Творчий звіт педагогів-початківців «Відкрита розмова» (презентації роботи)

 

2.7.Атестація педагогічних кадрів

Підготовка списків на проходження курсової перепідготовки працівників на новий н.рік

 

 

 

2.8.Експериментальна робота

 

 

 

 

 

                                                                  Розділ 3. Система внутрішньошкільного контролю.

3.1.Контроль за виконанням ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки

Співпраця з радою ветеранів району в організації проведення заходів до Дня пам’яті та примирення та інших пам’ятних дат

 

 

 

3.2. Контроль за виконанням Закону України «Про охорону дитинства»

 

Охоплення дітей пільгових категорій оздоровленням              

 

3.3.Контроль за виконанням програми роботи з обдарованою молоддю.

Результативність роботи з обдарованими дітьми (нарада при директорі)     

 

 

 

 

3.4.Контроль за виконанням постанови Кабміну України від 16.11.2000р. №1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру навчання»

 

 

 

 

 

3.5.Контроль за виконанням нормативно-правових документів з питань профілактики правопорушень та утвердження здорового способу життя.

 

Рейд «Урок», «Паління», «Ведення учнівського щоденника»

 

 

3.6.Контроль за виконанням Закону України «Про мови»

 

 

 

Відзначення Дня слов’янської писемності

 

3.7.контроль за виконанням постанови КабМіну України від 12.04.2000р. 3646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

Прийом документів до 1 класу.

 

 

 

Результати роботи школи щодо запобігання пропускам уроків учнями (наказ)

 

3.8.Контроль за виконанням заходів із всеобучу (організація харчування, матеріальна допомога) ст..25 Закону «Про освіту»

 

Звіт по харчуванню

 

 

 

3.9.Контроль за ефективністю методичної роботи.

Творчі звіти класних керівників  за підсумками навчального року та про виконання планів виховної роботи

Проведення місячника «Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось їм»

Результативність методичної роботи за рік (наказ)

 

3.10.Контроль за навчально – пізнавальною діяльністю учнів, якістю викладання основ наук.

 

 

Підсумковий контроль:виконання річних КР, ЛР,ПР з базових дисциплін

Перевірка виконання навчальних планів та програм за 2 семестр та навчальний рік (наказ)

 

3.11.Контроль за якістю позаурочної виховної діяльності.

Оздоровлення школярів та організація літнього відпочинку учнів (наказ)

Підсумки виховної роботи за рік (наказ)

 

3.12.Контроль за роботою гуртків, факультативів, спорт секцій.

Результативність роботи гуртків, секцій, факультативів (творчий звіт вчителів)

 

3.13.Контроль за веденням документації.

 

Об’єктивність оцінювання навчальних досягнень випускників школи. Перевірка класних журналів (наказ)

 

3.14.Контроль за охороною праці та дотримання техніки безпеки (ст26 закону «Про освіту»)

 

 

 

 

 

3.15. Контроль за виконанням управлінських рішень

 

 

Контроль за виконанням наказів по школі (наказ)

Виконання річного плану роботи школи (наказ)

 

3.16.Контроль за експериментальною роботою.

 

 

 

 

 

                                     

 

 

РОЗДІЛ 4. Виховання учнівського колективу

Травень        Місячник «Вічна слава героям!  Ми низько вклоняємось їм»

Виховання учнівського колективу

•Декада патріотичного виховання

•Виготовлення     вітальних     листівок     та привітання    мешканців    мікрорайону    зі святом Дня пам’яті та примирення

•Участь у міських заходах присвячених Дню Перемоги

- святковий концерт до Дня пам’яті та примирення

•Провести літературно - музичні композиції, бесіди, конкурси, уроки мужності з нагоди відзначення Дня Перемоги

•Прийняти участь у масових заходах у Музеї Бойової Слави «Шляхами пам’яті»

*Участь в акції «Ветеран живе поряд» Тематика виховних заходів:

«Кожному мила рідна земля» – 1 кл.

«Вулиці рідного міста розповідають» – 2 кл.

«Година пам'яті» – 3 кл.

«Сторінки історії мого міста» – 4 кл.

•День Європи

•Засідання МО класних керівників

•День матері

•День пам'яті та примирення

*Проведення профорієнтаційних консультацій для учнів  9 класу

* Віртуальні подорожі (історичними музеями України чи місцями історичних подій) Тематика виховних заходів:

«В ім'я твого і мого життя» – 5 кл.

«Згадаймо всіх поіменно» – 6 кл.

 

•Свято «Прощавай, Букварику!»

• Анкетування    учнів     5-9     класів    для планування виховної роботи на наступний рік

•Класні батьківські збори

*  Відзначення Дня боротьби за права кримськотатарського народу – річниці депортації кримських татар

Тематика виховних заходів:

 «Історія рідного краю» – 7 кл.

«Трагедії українського народу» – 8 кл.

«Ваш світлий Подвиг незабутній» – 9 кл.

•День боротьби з палінням

•Свято останнього дзвоника «Дзвони ж, нам дзвонику в останнє»

• «Джерело яскравих особистостей»

•Тиждень знань безпеки життєдіяльності під час літніх канікул та виробничої практики

•Акція «Школа – наш дім»

 

 

НАКАЗИ

№ з/п

                               Назва наказу

                    Хто готує

1.

Про стан ведення класних журналів

 

2.

Про оздоровлення школярів та організацію літнього відпочинку учнів

 

3.

Про підсумки річних контрольних робіт

 

4.

Про підсумки державної підсумкової атестації в 4 класі

 

5.

Про допуск випускників шкіл до ДПА учнів (на підставі рішенні педради)

 

6.

Про звільнення учнів від ДПА (на підставі рішення педради)

 

7.

Про переведення учнів 1-4 класів (на підставі рішення педради)

 

8.

Про результати перевірки відвідування учнями навчальних занять

 

9.

Про виконання навчальних планів і програм

 

10.

Про затвердження графіка відпусток працівників школи

 

11.

Про підсумки виховної роботи

 

 

ЧЕРВЕНЬ

 

1 тиждень

2 тиждень

             3 тиждень

          4 тиждень

 Примітка

Розділ 1. Організаційно – педагогічні заходи.

1.1.Діяльність педколективу

 

 

 

 

 

1.1.1.Діяльність ради школи

Про підсумки роботи  ради та визначення напрямків роботи на наступний навчальний рік

 

 

 

1.2.Педради, виробничі наради, профспілкові збори.

 

Педрада «Про випуск та нагородження похвальними грамотами  учнів 9 класу»

 

1.3.Нарада при директорі.

1.Про підсумки роботи школи за 2017-2018н.р.

2.Про підготовку до серпневої педагогічної ради.

3.Підсумки ДПА

4.Розгляд проекту робочого навчального плану на наступний н.рік

5.Про перевірку шкільної документації та здача її в архів

6.Надання щорічної відпустки працівникам закладу

 

1.4.Нарада при заступнику директора, малі педради, педконсиліуми