Комунальний заклад освти " Неповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Педагогічний колектив

Педагогічний колектив школи нараховує19 вчителя.

 

Із них 8 вчителів вищої категорії, 3 вчителя І категорії, 1 вчитель ІІ категорії, 10 вчителів мають категорію спеціаліст.
Звання "вчитель-методист" мають 2 вчителя, "Старший вчитель" - 5 вчителів.
 
 

 

 

Педагогічний колектив плідно працює в напрямку надання якісної підготовки учнів до подальшого навчання в вищих закладах освіти І - ІІ рівня акредитації. На виконання проекту «Допрофільне навчання» заклад освіти заключив угоди про співпрацю з низкою навчальних закладів ІІ та ІІІ рівня акредитації, спільно з якими проводились упродовж 2 років пробні іспити, взаємовідвідування закладами освіти один одного, залучення фахівців та студентів закладів при проведенні спільних заходів в рамках виконання проекту «Скінди», передбаченого планом розвитку комунального закладу освіти «Неповна середня загальноосвітня школа №127» Дніпровської міської ради. До таких закладів належить:   

 • ДНЗ «Дніпровський державний коледж технологій та дизайну»
 • ДВНЗ «Дніпропетровський політехнічний коледж»
 • ДНЗ «Машинобудівний коледж Дніпровського національного

            університету імені Олеся Гончара»

 • ДВНЗ «Дніпровський індустріальний коледж»
 • ДНЗ «Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій»
 • ДНЗ «Дніпровський технолого-економічний фаховий коледж»
 • ДНЗ «Дніпровський технікум зварювання та електроніки імені Е.О.Патона»
 • НЗ «Вище професійне училище №17»
 • ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»
 • ДПТНЗ «Дніпровське вище професійне училище будівництва».

 

Результат співпраці з вищезазначеними закладами, зокрема, у 2020 році – 55,3 % випускників стали їх студентами (21 випускник з 38).

З 16.10.2018 року закладом освіти укладено угоду з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара про проведення практики здобувачів освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Таким чином, заклад освіти став базою практики для студентів педагогічних спеціальностей вищого навчального закладу.

Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», Державної програми розвитку і функціонування української мови.

Освітній процес здійснюється українською мовою, документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. 

 

Кадрове забезпечення

 

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

Упродовж  двох навчальних років школа була забезпечена штатними працівниками на 90%; за штатним розписом 20 штатних одиниць (адміністративні: 2 (директор – 1; заступник директора з навчально-виховної роботи – 1); молодший обслуговуючий персонал – 11, спеціалістів – 4,5, прирівнених до педагогічних – 2,5). Фактична кількість педагогічних працівників на кінець 2019-2020 року становить 20 фахівців.

Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.

Розподіл педагогічних працівників за фахом і кваліфікаційними категоріями:

Навчальний предмет

Усього вчителів

Кваліфікаційна категорія

Педагогічне звання

Нагороди

Спец.

І

ІІ

вища

Старший вчитель

Вчитель-методист

Вчителі початкових класів

6

3

1

 

2

1

1

2

Вихователі ГПД

1

 

 

 

1

 

 

 

Українська мова та література

1

 

 

 

1

 

1

2

Зарубіжна література

1

1

 

 

 

 

 

 

Математика

1

 

 

 

1

1

 

1

Фізика

1

 

 

 

1

1

 

1

Інформатика

1

1

 

 

 

 

 

 

Хімія

1

 

 

 

1

 

 

 

Біологія

1

 

 

1

 

 

 

 

Географія

1

1

 

 

 

 

 

 

Історія, правознавство

1

1

 

 

 

 

 

 

Англійська мова

2

 

1

 

1

1

 

1

Фізична культура, основи здоров’я

2

2

 

 

 

 

 

 

Образотворче мистецтво, художня культура

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників закладу

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи та планом розвитку закладу освіти. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

 

Рис. 4. Стаж роботи педагогічних працівників закладу

Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової  й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

 

 

Рис. 5. Рівень педагогічної майстерності вчителів закладу

 

Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи  та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

 • вивчати професійні якості вчителя;
 • враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:
 • неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;
 • максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;
 • створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

 

Звіт про атестацію вчителів у 2018-2019 н.р.:

 

Категорія, звання

Встановлено

Відповідність

Всього

Вища

1

0

1

І

1

0

1

ІІ

1

0

1

Спеціаліст

0

1

1

Учитель-методист

0

0

0

Старший учитель

0

0

0

 

Звіт про атестацію вчителів у 2019-2020 н.р.:

 

Категорія, звання

Встановлено

Відповідність

Всього

Вища

0

1

1

І

0

0

0

ІІ

0

0

0

Спеціаліст

0

0

0

Учитель-методист

0

0

0

Старший учитель

0

0

0

 

Цілеспрямоване професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи. Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.

 

 

огів упродовж 2 років

 

Рис. 8. Рівень майстерності педагогів на кінець 2019-2020 н.р.

 

Рис. 9. Звання педагогів на кінець 2019-2020 н.р.

 

Методична робота  

 

Упродовж двох навчальних років педагогічний колектив закладу освіти працював над методичною проблемою: «Формування ключових компетентностей учнів в умовах формування нової української школи».    Загальношкільна проблема відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в одне системне ціле всі підрозділи методичної структури школи.

За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначеній цілі. Школа має альтернативу художньо-естетичного спрямування. Розвиток  творчих здібностей учнів здійснюється шляхом реалізації напряму - декоративно-ужиткове мистецтво  (образотворче мистецтво, бісероплетіння).

Усвідомлення необхідності вільного володіння ІКТ усіма учасниками освітнього процесу спонукає до розширення освітніх послуг, впровадження заходів, які сприяли розвитку цього напряму.

Упродовж двох років педагогічний колектив закладу працював над науково-методичною темою «Інтерактивні технології як засіб підвищення ефективності освітнього процесу». З цією метою проведено низку засідань  педагогічної ради, кожне з яких було здійснено у форматі інтерактивної ділової гри. Педагоги закладу мали можливість та випробовували всі новітні педагогічні технології, ставлячи себе на місце учнів - здобувачів освіти.

На реалізацію поставленої мети під час засідань педагогічної ради створено умови для навчання вчителів школи: вивчаються передові освітні технології, зокрема - поширення міжнародного освітнього досвіду через інтерактивні засідання педагогічної ради закладу: візуальні засоби навчання як засіб формування ключових компетентностей (інфографіка, ментальні карти, буктрейлер, соціальні сервіси), онлайн-лабораторія: створення компетентнісно-орієнтованих завдань та їх практичне втілення, міжнародний досвід застосування методу «шести капелюхів» Едварда де Боно,  наочні засоби як засіб формування ключових компетентностей (міжнародний досвід впровадження інтелект-карт Т.Бьюзена, метод скрайбінгу К.Робінсона («Новий погляд на систему освіти»), технологія перевернутого навчання Дж.Бергмана, А.Семса, міжнародний досвід в інклюзивній освіті (сторітелінг, джигсоу, кубування, рафт, «щоденні 5», лепбук, методи ейдетики).

 

     

Рис. 10. Робота творчих груп вчителів під час інтерактивних засідань педагогічної ради

 

По завершенню кожного засідання методичної та педагогічної ради закладу методичний кейс вчителя збагачувався друкованими методичними матеріалами та наробками, які згодом втілювалися педагогами під час проведення уроків та різноманітних заходів типу «Скінди».

Упродовж ІІ семестру 2019-2020 навчального року здійснено навчання вчителів дистанційним технологіям, зокрема навчання ресурсам Microsoft Office Forms 365, Microsoft Office Skype for Business, Discord, Google Classroom, Naurok.com.ua  шляхом проведення низки навчально-практичних вебінарів адміністрацією закладу, а також участі закладу у вебінарах, які проводились директором ліцею інформаційних технологій м. Дніпра С.Б. Григор’євим. У 2020 році запроваджено взаємонавчання творчими групами педагогів дистанційним технологіям за рахунок проведення майстер-класів у Discord педагогами закладу. У ІІ семестрі 2019-2020 р. залучення вчителів та активна робота у новій програмі Discord становила 84,21 %. Поширення інноваційних педагогічних технологій здійснювалася зокрема через творчі групи, педагогічні ради, навчально-практичні вебінари.

 

    

Рис. 11. Засідання творчої групи вчителів, присвячене вивченню можливостей програми Discord

 

Як результат такої роботи створено внутрішню базу інформаційних ресурсів, впроваджуються навчальні програми з ІКТ-підтримкою.

У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас, де встановлено 14 комп’ютерів. У 2019 році кабінет інформатики та бібліотеку під’єднано до мережі Internet. Усього в закладі 23 комп’ютери. Встановлені комп’ютери у початкових класах,  адміністрації школи, практичного психолога, педагога-організатора. У школі 6 принтерів, два ксерокси, три мультимедійних проектори, одна інтерактивна дошка. Адміністрація закладу вільно володіє навичками з ІКТ. З метою оптимізації адміністративної роботи дирекцією застосовується спільна робота з документами.

На сайті закладу представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, діяльність соціально-психологічної служби, сторінка з історії школи, шкільне життя тощо. Сайт оновлюється секретарем-друкаркою закладу Биковець І.В.

Працюючи над методичною проблемою, педагогічний колектив досяг певних результатів: вчителі школи відчули особистісну потребу та психологічну готовність для підвищення професійної компетентності та впровадження у освітній процес інтерактивних технологій. Активна участь та запровадження інтерактивних інноваційних технологій педагогами в освітньому процесі у 2019-2020 навчальному році становила 78,94 % педагогів.  

В школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання та творчі групи вчителів.

З метою ознайомлення педагогів із системою і досвідом роботи вчителів, класних керівників, вихователя груп продовженого дня були проведені й проаналізовані відкриті уроки, виховні заходи. Запроваджено в практику фотозвітування про результати проведених заходів.

Важливе значення в методичній роботі мало вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду. Заслуговує на увагу досвід роботи вчителя початкових класів – методиста Гезь О.І. по запровадженню і практичному втіленню програми «Інтелект України», вчителя української мови та літератури – методиста Гаркуші В.І. по запровадженню асистентської роботи учнів – здобувачів освіти, вчителя початкових класів – голови методичного об’єднання вчителів початкових класів Завгородньої Т.С. по впровадженню і практичному втіленню засобів та методів в рамках концепції Нової української школи.

Адміністрацією закладу та досвідченими вчителями постійно здійснювався супровід діяльності вчителів, а саме: надання методичної допомоги та консультацій щодо здійснення інноваційної діяльності педагогічними працівниками школи, організаційно-методична допомога в створенні презентаційних матеріалів, підтримка в апробації навчальної літератури, оновлення електронних банків даних про здійснення інноваційної діяльності вчителями. Заслуговує уваги досвід роботи вчителя біології Ісаєва В.В. із системного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Велика увага приділяється роботі щодо своєчасного  проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації. Упродовж 2 останніх років 60 % педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації в ДАНО як очно, так і очно-дистанційно.

Під час атестації педагогів було вивчено досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, проведення співбесід, анкетування учнів, батьків, колег, відвідування відкритих уроків та виховних заходів. Загалом атестація педагогів проходила в діловій доброзичливій атмосфері.

Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є самоосвіта педагогів. До найважливіших завдань самостійної роботи учителів відносились: вивчення нових програм і підручників, аналіз їхніх дидактичних та методичних особливостей; самостійне засвоєння нових технологій освітнього  процесу; оволодіння методологією і методикою педагогічного дослідження; активна участь у роботі науково-методичних семінарів і методичних об'єднань; підготовка методичних розробок; систематичне вивчення передового педагогічного досвіду, участь у вебінарах та взаємонавчання у творчих групах.

Одним із важливих видів самостійної діяльності педагога була його індивідуальна робота над шкільною науково-методичною темою. Вчителі вивчали джерела науково-методичної інформації, досвід педагогів-новаторів, аналізували власну педагогічну діяльність з метою подолання недоліків у ній або удосконалення сильних сторін діяльності, теоретичного узагальнення й осмислення власного досвіду.

Діяла Школа молодого вчителя. З метою підвищення психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки молодих спеціалістів та малодосвідчених учителів у школі впроваджено систему наставництва над молодими вчителями,  розроблено та затверджено план роботи з ними на поточний навчальний рік.  Адміністрація закладу освіти та вчителі-наставники (Гаркуша В.І., Хлибова В.І., Петишко В.П.) згідно з графіком відвідували уроки та позакласні заходи молодих спеціалістів (Драган Ю.М., Власенко О.А., Нікітіна В.Ю.), надавали методичну допомогу  в підготовці до уроків. Під час аналізу уроків молодим спеціалістам надано рекомендації щодо підвищення  методичного та фахового рівня. Результати викладання предметів були заслухані  на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради.

Завдяки роботі методичних об’єднань удосконалено методики проведення уроків, зріс рівень методичної підготовки, фахової майстерності вчителів-предметників. На своїх засіданнях члени методичних об’єднань  обговорювали науково-методичні питання, а також знайомилися з нормативно-правовими документами, перспективним педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями тощо.

 

    З метою підвищення рівня роботи шкільного методичного кабінету перед педагогічним колективом було поставлено за мету зібрати матеріали творчих знахідок вчителів, зразки відкритих уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, публікації у фахових виданнях, розробити та скласти картотеку методичної літератури, розпочати створення відеотеки уроків та виховних заходів.

Важливим аспектом є наступність між початковою школою   і дошкільним навчальним закладом.  Для батьків майбутніх першокласників  розроблено пам’ятки, як допомогти дитині адаптуватися в перші дні в школі.  Упродовж 2 років проводились зустрічі адміністрації та вчителів з батьками майбутніх першокласників, підготовчі заняття з майбутніми першокласниками.  Всю роботу з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку було  спрямовано на збереження здоров’я, емоціонального благополуччя, розвиток індивідуальності кожної дитини.

Недоліками в організації методичної роботи є те, що вчителі мало займалися  науково-дослідницькою роботою. Не проводилася робота з розробки нових авторських навчальних програм. Не всі методичні об`єднання працювали однаково ефективно. Їх засідання не завжди повною мірою відповідали інтересам і потребам вчителів. На жаль, вчителі школи не  беруть участь у професійних конкурсах. 

Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли певних результатів у своїй діяльності. З 2019 року у освітній процес закладу освіти за рахунок годин варіативної складової робочого плану у 6-х та 7-х класах впроваджується авторська програма «Юні аквадизайнери» у співпраці з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара.