ВУЗ ШАГ
 

Комунальний заклад освти " Неповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 


lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

МО вчителів гуманітарного циклу

Проблема МО вчителів гуманітарного циклу:

"Практична реалізація стратегії розвитку інноваційної особистості в умовах стандартизації гуманітарної освіти"

 

Завдання МО:

1. Продовжити вивчення передового педагогічного досвіду вчителів - новаторів з метою запровадження в процесі педагогічної діяльності.

 

2. Удосконалювати використання індивідуалізації та диференціації на уроках з метою підвищення інтересу учнів до навчання та підвищення їхнього творчого потенціалу.

 

3. Забезпечувати створення сприятливих умов для активного процесу творчості вчителів та учнів.

 

4. Широко запроваджувати в процесі роботи проведення нестандартних уроків - важливої запоруки виховання яскравої особистості учня.

 

Основні напрямки діяльності МО вчителів гуманітарного циклу

(2018/2019н.р.)

 

1.              Аналіз результатів освітньої діяльності з пред­метів.

2.             Участь у розробці варіативної частини навчаль­ного плану, внесення змін до вимог щодо мінімаль­ного обсягу і змісту навчальних курсів.

3.             Розробка інтегрованих навчальних програм з пред­метів, що вивчаються, і погодження їхз програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

4.           Проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів з предметів.

5.            Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підви­щення кваліфікації вчителів.

6.             Обговорення доповідей з методики викладання принципових питань програми.

7.             Обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних ма­теріалів до них.

8.           Розгляд питань організації, керівництва і конт­ролю дослідницької роботи учнів.

9.             Організація і проведення педагогічних експе­риментів з пошуку і впровадження нових інформа­ційних технологій навчання, застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів тощо.

10.          Розробка та вдосконалення засобів наочності (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, аудіо- і відеоматеріалів, таблиць тощо), а та­кож методики їх використання у навчальному процесі.

11.           Удосконалення навчально-лабораторної бази МО.

12.          Ознайомлення з  положенням про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів.

 

 

Тематика засідань

№ з/п

 

 

Зміст роботи

 

 

Термін

 

 

І

 

1. Орієнтація планування роботи МО на нові освітні стандарти; затвердження плану роботи

2. Опрацювання  інструктивно-методичних матеріалів

3. Огляд навчально-методичної та фахової літератури

4. Креативна овіта для розвитку інноваційної особистості (основні напрямки роботи над науково-методичною проблемою на ІІ етапі)

Вересень

ІІ

1.Особистісно-орієнтована система навчання та її вплив на розвиток творчих здібностей дитини (система роботи з обдарованими дітьми; олімпіади, конкурси)

2. Сучасні освітні технології в навчально-виховному процесі:

·        Метод проектів у навчальному процесі

·        Застосування інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі

·        Використання ігрових методів у навчально-виховному процесі

·        Образне мислення на уроках світової літератури

·        Дослідницька діяльність учнів на уроках української літератури

Жовтень

ІІІ

1.Роль самоосвіти у підвищенні професійної компетентності педагога

2.Траєкторія особистісного розвитку педагога: проектування і реалізація:

·        Вернісаж педагогічних ідей (впровадження продуктивних технологій в навчально-виховний процес)

·        Моделювання та захист моделей уроку

3. Панорама педагогічних знахідок (показ творчих напрацювань)

Березень

ІV

 

1. Креатині методи навчання

2.  Огляд інструктивних документів з організації закінчення навчального року та проведення ДПА в 9 класах

3.Про стан виконання навчальних програм, планування повторення.

4. Про результативність роботи МО в 2018-2019 н.р. та завдання на наступний рік.

Квітень